Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:

Aktuální dokumenty

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.1.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
23.1.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
23.1.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
23.1.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
23.1.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
23.1.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
14.2.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
7.3.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
14.7.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
1.11.2023 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Informace pro občany
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.6.2016 Provozní řád a rozpis víceúčelového hřiště
25.10.2017 Žádost a pravidla pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví městyse Častolovice
12.2.2018 Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu městyse Častolovice
3.3.2020 I.C.E. KARTA - Seniorská obálka
16.12.2021 Ceník služeb OU od 1. 1. 2022
23.5.2022 SOS výživné
12.9.2022 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem ke dni 1.8.2022
13.10.2022 31.3.2023 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19.12.2022 Oznámení ceny pro vodné a stočné platné od 1. 1. 2023
30.1.2023 Záměr č. 1/2023/RM pronajmout nebytové prostory Komenského čp. 80
7.3.2023 17.4.2023 Veřejná výzva č.02/2023
2.5.2023 2.6.2023 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - rok 2022
26.6.2023 30.6.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 30. 6. 2023 od 21: 30
3.7.2023 7.7.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 7. 7. 2023 od 21: 30
10.7.2023 14.7.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 14 7. 2023 od 21: 30
17.7.2023 21.7.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 21. 7. 2023 od 21: 30
24.7.2023 31.7.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 28 7. 2023 od 21: 00
31.7.2023 7.8.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 4 8. 2023 od 21: 00
7.8.2023 14.8.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 11 8. 2023 od 21: 00
14.8.2023 21.8.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 18. 8. 2023 od 21: 00
21.8.2023 28.8.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - Letní kino 25.8. 2023 od 21: 00
20.9.2023 25.9.2023 Oznámení o konání akce uvedeném v čl. 3 odst.2 písm.b), c) a odst. 3 z OZV č. 5/2021 o nočním klidu - soutěž O putovní pohár starosty obce Častolovice a Memoriál Mirka Frýdy
12.10.2023 Upozornění k odtranění a okleštění stromoví a jiných porostů
 
Informace z jiných úřadů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
24.5.2022 Závěrečný účet DSO ORLICE za rok 2021
3.11.2022 2.1.2024 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy 1/2022
14.12.2022 Rozpočtový výhled DSO OV 2024-2026
14.12.2022 Rozpočtové provizorium DSO 2023
14.12.2022 DSO OV oznámení o zveřejnění 3/22
5.1.2023 30.6.2023 Oznámení na ÚD - DSO Orlice
8.3.2023 19.4.2023 Dražební vyhláčka č. j. 194EXD 1/23-5
17.3.2023 3.4.2023 Územní rozhodnutí č. 2/2023 o umístění stavby
14.4.2023 15.5.2023 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023
19.4.2023 5.5.2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.4.2023 9.5.2023 Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje KHK, Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje KHK a Úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, a 5
25.4.2023 25.5.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
24.4.2023 10.5.2023 Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
24.4.2023 10.5.2023 OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení
25.4.2023 11.5.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-přechodnou úpravu provozu
15.5.2023 31.5.2023 Výzva - o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy-Změny č. 1 Územního plánu Častolovice
5.6.2023 22.6.2023 Návrh závěrečného účtu DSO ORLICE - rok 2022
5.6.2023 22.6.2023 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "III/318 Častolovice, obchvat - v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v KHK regionu"
5.6.2023 27.6.2023 Závěrečný účet DSO OBECNÍ VODA
6.6.2023 22.6.2023 Územná rozhodnutí č. 3/2023 o umístění stavby
9.6.2023 26.6.2023 Veřejná vyhláška- Opatření obecní povahy na silnici I/11 v úseku mezi obcemi Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí; dále na silnici I/11 a I/14 v rámci označení úseku prováděných prací a objízdné trasy, dle grafického znázornění v příloze;
14.6.2023 17.7.2023 Oznámení zahájení řízení a postoupení informace ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu nerostných vláken Častolovice“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o integrované prevenci“)
7.7.2023 20.12.2023 DSO Orlice-Závěrečný účet na rok 2022,Rozpočtové opatření č. 1
14.7.2023 Opatření obecné povahy při stavu nedostatku vody s okamžitou platností a do odvolání
18.7.2023 3.8.2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.7.2023 23.8.2023 ROZHODNUTÍ HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.2/2023 ZE DNE 20.07.2023
21.8.2023 6.9.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28.8.2023 13.9.2023 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
31.8.2023 4.10.2023 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
28.2.2023 8.9.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
8.9.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
18.9.2023 4.10.2023 Veřejná vyhláška-Opravné rozhodnutí
3.10.2023 19.10.2023 Zápis z úvodního jednání ke komplexním pozemkovým úpravám KoPÚ) u k. ú. Čestice u Č a na části k. ú. Zdelov, Žďár nad Orlicí, Lípa nad Orlicí a Častolovice konané dne 18. 9. 2023 v Motorestu Čestická hospoda v 15, 30 hod.
30.8.2023 18.9.2023 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav
16.2.2023 Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO Obecní voda
6.10.2023 23.10.2023 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čestice u Častolovic-oznámení o zajišťování průběhu hranic pozemků
30.10.2023 15.11.2023 Opatření obecné povahy při nedostatku vody (Veřejnou vyhláškou)
 
Informace z úřadu městyse
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.9.2016 Záměr obce č. ZM-1-2016 - prodej a směny pozemků
17.4.2018 Záměr č. ZM-1-2018 - prodej a směna pozemků
1.11.2018 GDPR - informace o zpracování osobních údajů
17.9.2019 Studie
17.9.2019 Rozvojový strategický dokument městyse Častolovice 2019 -2025
3.10.2019 Veřejněprávní smlouva o zřízen společné jednotky požární ochrany - Synkov-Slemeno
16.12.2019 Záměr prodeje a směny pozemků ZM-1-2019
2.12.2019 Veřejněprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany - Libel
30.3.2020 30.3.2023 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2020 - TJ Sokol Častolovice
30.3.2020 30.3.2023 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2020 - AFK Častolovice, z.s.
22.10.2020 Veřejněprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany - Hřibiny-Ledská
25.3.2021 Záměr č. ZM-1-2021 o prodeji pozemků
19.4.2021 19.4.2024 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2021 - AFK Častolovice, z. s.
19.4.2021 19.4.2024 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2021 - TJ Sokol Častolovice
26.4.2021 26.4.2024 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2021 - Římskokatolická farnost Častolovice
25.1.2022 26.1.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Častolovice - PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o. p. s.
4.4.2022 4.4.2025 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2022 - TJ Sokol Častolovice
4.4.2022 4.4.2025 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2022 - AFK Častolovice, z. s
9.5.2022 9.5.2025 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2022 - Římskokatolická farnost Častolovice
4.4.2022 5.4.2025 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2022 - TJ Sokol Častolovice
23.6.2022 Záměr č. ZM-1-2022 o prodeji podílu pozemku
15.12.2022 Záměr č. ZM-2-2022 o prodeji pozemků a prodeji podílů pozemků
2.3.2023 Odstávka elektrické energie dne 23. 3. 2023
27.3.2023 2.5.2023 Nabídka na prodej majetku- strojní zařízení - štětkovač Laski na přívěsu
27.3.2023 2.5.2023 Nabídka na prodej majetku- Traktor Kioti
27.3.2023 2.5.2023 Nabídka na prodej majetku- strojní zařízení - travní sekačka Seco
18.4.2023 16.5.2023 Veřejná výzva č.02/2023
14.6.2023 30.6.2023 Výběrové řízení "Pumptrack Častolovice"
15.6.2023 30.6.2023 Zpráva o přezkoumání hospodaření
21.9.2023 Záměr č. ZM-2-2023 - o prodeji pozemků a prodeji podílů pozemků
1.1.2020 Poskytnutí veřejné finanční podpory
 
Povinně zveřejňované dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.6.2022 Závěrečný účet a účetní závěrka městyse Častolovice za rok 2021
15.12.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2028
15.12.2022 Schválený rozpočet 2023 v druhovém třídění dle tříd
15.12.2022 Schválený rozpočet 2023 - závazné ukazatele
22.2.2023 Rozpočtové opatření č.1/2023
22.2.2023 Upravený rozpočet po RO č.1/2023
23.3.2023 Rozpočtové opatření č.2/2023
23.3.2023 Upravený rozpočet seskupený po RO č. 2/2023
17.5.2023 Rozpočtové opatření č.3/2023
17.5.2023 Upravený rozpočet seskupený po RO č. 3/2023
15.6.2023 30.6.2023 Návrh závěrečného účtu Městyse Častolovice za rok 2022
23.6.2023 Rozpočtové opatření č.4/2023
23.6.2023 Upravený rozpočet seskupený po RO č. 4/2023
30.6.2023 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2022
5.10.2023 Rozpočtové opatření č.5/2023
5.10.2023 Upravený rozpočet seskupený po RO č. 5/2023
5.4.2023 6.4.2026 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 10/2023
5.4.2023 6.4.2026 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 11/2023
 
Rada městyse
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
6.1.2023 Usnesení z RM-3-2022 ze dne 19. prosince 2022
17.1.2023 Usnesení RM-4-2023 ze dne 4. ledna.2023
2.2.2023 Usnesení RM-5-2023 ze dne 23. ledna 2023
21.2.2023 Usnesení RM-6-2023 ze dne 6. února 2023
1.3.2023 Usnesení z RM-7-2023 ze dne 20. února 2023
20.3.2023 Usnesení z RM-8-2023 ze dne 6. března 2023
30.3.2023 Usnesení z RM-9-2023 ze dne 20. února 2023
17.4.2023 Usnesení z RM-10-2023 ze dne 3. dubna 2023
27.4.2023 Usnesení z RM-11-2023 ze dne 3. dubna 2023
16.5.2023 Usnesení z RM-12-2023 ze dne 2. května 2023
29.5.2023 Usnesení z RM-13-2023 ze dne 16. května 2023
12.6.2023 Usnesení z RM-14-2023 ze dne 29. května 2023
10.7.2023 Usnesení z RM-15-2023 ze dne 29. května 2023
12.7.2023 Usnesení z RM-16-2023 ze dne 26. června 2023
7.8.2023 Usnesení z RM-17-2023 ze dne 17. července 2023
31.8.2023 Usnesení z RM-18-2023 ze dne 14. srpna 2023
20.9.2023 Usnesení z RM-19-2023 ze dne 4. září 2023
27.9.2023 Usnesení z RM-20-2023 ze dne 18. září 2023
12.10.2023 Usnesení z RM-21-2023 ze dne 2. října 2023
1.11.2023 Usnesení z RM-22-2023 ze dne 16. října 2023
9.11.2023 Usnesení z RM-23-2023 ze dne 30. října 2023
23.11.2023 Usnesení z RM-24-2023 ze dne 13. listopadu 2023
 
Zastupitelstvo městyse
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.3.2023 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 22. března 2023
5.4.2023 25.4.2023 Usnesení z ZM-4-2023 ze dne 22. března 2023
14.6.2023 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 22. června 2023
21.6.2023 30.6.2023 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 29. června 2023
3.7.2023 Usnesení z ZM-5-2023 ze dne 22. června 2023
3.7.2023 Usnesení z ZM-6-2023 ze dne 29. června 2023
12.9.2023 21.9.2023 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 20. září 2023
26.9.2023 5.1.2023 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 4.října 2023
6.10.2023 Usnesení z ZM-7-2023 ze dne 20. září 2023
25.10.2023 Usnesení z ZM-8-2023 ze dne 4. října 2023
28.11.2023 7.12.2023 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 6. prosince 2023

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
2.2.2023 20.2.2023
OOP - stanovení PUP (MK ul. Štefánikova; Častolovice) - AQUA SERVIS
Informace z jiných úřadů
30.1.2023 16.2.2023
OZŘ úz. řízení (Častolovice, p.č.79/1, knn) - Energomontáže
25.1.2023 16.2.2023
Veřejná výzva č. 01/2023 na místo Technický pracovník místního hospodářství městyse Častolovice
Informace pro občany
31.1.2023 16.2.2023
OOP - stanovení PUP (MK ul. Štefánikova, Častolovice)
Informace z jiných úřadů
1.12.2021 16.2.2023
Rozpočtový výhled 2022 - 2024 ZŠ a MŠ Častolovice
Povinně zveřejňované dokumenty
16.12.2021 16.2.2023
Schválený rozpočet - závazné ukazatele 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
16.12.2021 16.2.2023
Schválený rozpočet Sociálního fondu na rok 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
16.12.2021 16.2.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2027
Povinně zveřejňované dokumenty
16.12.2021 16.2.2023
Schválený rozpočet na rok 2022 v druhovém třídění dle tříd
Povinně zveřejňované dokumenty
22.2.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
22.2.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 22.2.2022
Povinně zveřejňované dokumenty
25.3.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
25.3.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 24. 3. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
2.5.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
2.5.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 28. 4. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
24.5.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
24.5.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 24. 5. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
23.6.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
23.6.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 23. 6. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
20.7.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 19. 7. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
20.7.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
22.9.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
22.9.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 22. 9. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
11.10.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
11.10.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 11. 10. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
24.10.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
24.10.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 20. 10. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
30.11.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 10/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
30.11.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 28. 11. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
2.1.2023 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 12/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
15.12.2022 16.2.2023
Rozpočtové opatření č. 11/2022
Povinně zveřejňované dokumenty
15.12.2022 16.2.2023
Upravený rozpočet 14. 12. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
15.12.2022 16.2.2023
Schválený rozpočet Sociálního fondu na rok 2023
Povinně zveřejňované dokumenty
2.1.2023 16.2.2023
Upravený rozpočet 19. 12. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
11.11.2022 16.2.2023
Volba prezidenta České republiky - stanovení minimálního počtu členů OVK
Volby
22.11.2022 16.2.2023
Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
30.11.2022 16.2.2023
Volba prezidenta České republiky - vymezení ploch pro výlep
Volby
15.12.2022 16.2.2023
Volba prezidenta České republiky - první zasedání OVK
Volby
21.12.2022 16.2.2023
Volba prezidenta České republiky -oznámení o konání voleb
Volby
28.12.2022 16.2.2023
Volba prezidenta České republiky - DRIVE-IN
Volby
3.1.2023 16.2.2023
Volba prezidenta České republiky - telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Volby
12.1.2023 16.2.2023
Vzdání se kandidatury ve volbě prezidenta republiky - Josef Středula
Volby
14.1.2023 16.2.2023
Opis výsledku hlasování - Volby prezidenta ČR
Volby
28.1.2023 16.2.2023
Opis výsledku hlasování - Volby prezidenta ČR II. kolo
Volby
2.1.2023 2.2.2023
Usnesení ZM-3-2022 ze dne 14. prosince.2022
Zastupitelstvo městyse
29.11.2022 23.1.2023
Žádost o informaci podle zákona č 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
2.12.2022 5.1.2023
Návrh rozpočtu 2023 ORLICE
Informace z jiných úřadů
2.12.2022 5.1.2023
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO ORLICE na rok 2024-2026
Informace z jiných úřadů
21.12.2021 2.1.2023
Plán svozu odpadu na rok 2022
Informace pro občany
22.12.2021 2.1.2023
Oznámení ceny pro vodné a stočné platné od 1. 1. 2022
Informace pro občany
27.9.2022 2.1.2023
Usnesení z RM-91-2022 ze dne 14. září 2022
Rada městyse
11.10.2022 2.1.2023
Usnesení z RM-92-2022 ze dne 26. září 2022
Rada městyse
19.10.2022 2.1.2023
Usnesení z RM-93-2022 ze dne 10. října 2022
Rada městyse
21.11.2022 2.1.2023
Usnesení z RM-1-2022 ze dne 7. listopadu 2022
Rada městyse
7.12.2022 2.1.2023
Usnesení z RM-2-2022 ze dne 28. listopadu 2022
Rada městyse
16.12.2022 2.1.2023
Usnesení ZM-2-2022 ze dne 30.listopadu.2022
Zastupitelstvo městyse
4.4.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Informace z jiných úřadů
2.9.2019 31.12.2022
VV OOP - Ministerstvo zemědělství
Informace z jiných úřadů
9.12.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212
Informace z jiných úřadů
6.4.2020 31.12.2022
VV OOP - Ministerstvo zemědělství
Informace z jiných úřadů
28.7.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Informace z jiných úřadů
15.9.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška OOP - Ministerstvo zemědělství
Informace z jiných úřadů
20.6.2022 20.12.2022
DSO Orlice - oznámení na ÚD
Informace z jiných úřadů
29.11.2022 15.12.2022
OOP - stanovení MUP (parkoviště U Konopáče)
Informace z jiných úřadů
28.11.2022 15.12.2022
Předpoklad plnění rozpočtu 2022 - při tvorbě rozpočtu 2023
Povinně zveřejňované dokumenty
28.11.2022 15.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2028
Povinně zveřejňované dokumenty
28.11.2022 15.12.2022
Návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2023
Povinně zveřejňované dokumenty
28.11.2022 15.12.2022
Návrh rozpočtu 2023 v druhovém třídění dle tříd
Povinně zveřejňované dokumenty
28.11.2022 15.12.2022
Návrh rozpočtu 2023 - závazné ukazatele
Povinně zveřejňované dokumenty
6.12.2022 15.12.2022
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 14. prosince 2022
Zastupitelstvo městyse
13.12.2021 14.12.2022
Rozpočtový výhled DSO OV 2023-2025
Informace z jiných úřadů
11.11.2022 14.12.2022
DSO OV oznámení o zveřejnění 2_22
Informace z jiných úřadů
28.11.2022 14.12.2022
DSO Obecní voda - návrh rozpočtového provizoria 2023
Informace z jiných úřadů
28.11.2022 14.12.2022
DSO Obecní voda - rozpočtový výhled na roky 2024-2026
Informace z jiných úřadů
1.11.2022 14.12.2022
Usnesení z ustavujícího zasedání ZM-1-2022 ze dne 19. října.2022
Zastupitelstvo městyse
30.9.2022 13.12.2022
Usnesení ZM-19-2022 ze dne 21. září.2022
Zastupitelstvo městyse
22.11.2022 13.12.2022
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 30. listopadu 2022
Zastupitelstvo městyse
15.6.2022 11.11.2022
DSO OV oznámení o zveřejnění 1_22
Informace z jiných úřadů
24.9.2022 9.11.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Volby
26.9.2022 9.11.2022
Výsledky voleb městyse Častolovice
Volby
13.10.2022 31.10.2022
OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na poz. kom. (poz. č. parc. 3240 k.ú. Častolovice)
Informace z jiných úřadů
21.9.2022 20.10.2022
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - Č.j. 213 EXD 371/2022-1
Informace z jiných úřadů
12.9.2022 29.9.2022
Společné povolení (st. úpravy haly na p.č. 580; Častolovice) - SUCHÝ Aleš
Informace z jiných úřadů
11.7.2022 29.9.2022
Usnesení RM-86-2022 ze dne 27. června 2022
Rada městyse
9.8.2022 29.9.2022
Usnesení RM-87-2022 ze dne 18. července 2022
Rada městyse
18.8.2022 29.9.2022
Usnesení z RM-88-2022 ze dne 8. srpna 2022
Rada městyse
31.8.2022 29.9.2022
Usnesení z RM-89-2022 ze dne 18. srpna 2022
Rada městyse
13.9.2022 29.9.2022
Usnesení z RM-90-2022 ze dne 29. srpna 2022
Rada městyse
23.6.2022 29.9.2022
Oznámení o počtu členů zastupitelstva městyse Častolovice na volební období 2022-2026
Volby
21.7.2022 29.9.2022
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Volby
21.7.2022 29.9.2022
Volby do zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
1.8.2022 29.9.2022
Volby - vymezení ploch pro výlep
Volby
25.8.2022 29.9.2022
Volby - svolání prvního zasedání OVK
Volby
8.9.2022 29.9.2022
O Z N Á M E N Í - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby
8.9.2022 27.9.2022
Stanovení PÚP - navážení zeminy mezi obcí Častolovice a Liblí
Informace z jiných úřadů
13.9.2022 27.9.2022
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 21. září 2022
Zastupitelstvo městyse
22.2.2022 12.9.2022
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem ke dni 1.2.2022
Informace pro občany
30.6.2022 12.9.2022
Usnesení ZM-18-2022 ze dne 22.června.2022
Zastupitelstvo městyse
1.8.2022 17.8.2022
Oznámení o zahájení společného povolení (st. úpravy haly na p.č. 580; Častolovice)
Informace z jiných úřadů
1.7.2022 18.7.2022
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 ZÚR KHK
Informace z jiných úřadů
2.9.2021 14.7.2022
Rozpočet DSO OV na rok 2021
Informace z jiných úřadů
13.12.2021 14.7.2022
DSO OV oznámení o zveřejnění 4_2021
Informace z jiných úřadů
13.12.2021 14.7.2022
DSO OV 2022 rozpočtové provizoriu
Informace z jiných úřadů
13.12.2021 14.7.2022
13.12.2021 rozpočtové opatření č. 1
Informace z jiných úřadů
23.5.2022 14.7.2022
Návrh závěrečného účtu DSO OV za rok 2021
Informace z jiných úřadů
29.4.2022 13.7.2022
Usnesení z RM-82-2022 ze dne 20. dubna 2022
Rada městyse
18.5.2022 13.7.2022
Usnesení z RM-83-2022 ze dne 9. května 2022
Rada městyse
3.6.2022 13.7.2022
Usnesení z RM-84-2022 ze dne 23. května 2022
Rada městyse
16.6.2022 13.7.2022
Usnesení RM-85-2022 ze dne 6. června 2022
Rada městyse
26.5.2022 30.6.2022
Dražební vyhláška dražby dobrovolné
Informace z jiných úřadů
9.6.2022 28.6.2022
Záměr č. 1/2022/RM městyse Častolovice pronajmout nebytové prostory v budově čp. 53
Informace z úřadu městyse
24.6.2021 23.6.2022
Závěrečný účet a účetní závěrka městyse Častolovice za rok 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
6.6.2022 23.6.2022
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Častolovice za rok 2021
Povinně zveřejňované dokumenty
9.5.2022 23.6.2022
Usnesení ZM-17-2022 ze dne 27. dubna 2022
Zastupitelstvo městyse
14.6.2022 23.6.2022
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 22. června 2022
Zastupitelstvo městyse
21.12.2021 20.6.2022
DSO Orlice - oznámení na ÚD
Informace z jiných úřadů
19.5.2022 6.6.2022
Závěr zjišťovacího řízení Rozhodnutí II/318 Častolovice, obchvat
Informace z jiných úřadů
19.5.2022 6.6.2022
Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Čestice
Informace z jiných úřadů
20.4.2022 27.5.2022
Veřejná vyhláška Finanční úřad
Informace z jiných úřadů
4.5.2022 20.5.2022
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - výjimka § 56 ZOPK - Bobr evropský
Informace z jiných úřadů
29.4.2022 18.5.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kormorán
Informace z jiných úřadů
28.4.2022 17.5.2022
VV Vydání Změny č. 1 územního plánu Častolovice
Informace z úřadu městyse
18.3.2022 17.5.2022
Usnesení z RM-79-2022 ze dne 7. března 2022
Rada městyse
1.4.2022 17.5.2022
Usnesení z RM-80-2022 ze dne 21. března 2022
Rada městyse
19.4.2022 17.5.2022
Usnesení z RM-81-2022 ze dne 4. dubna 2022
Rada městyse
4.4.2022 13.5.2022
Usnesení ZM-16-2022 ze dne 23. března 2022
Zastupitelstvo městyse
19.4.2022 5.5.2022
OOP - stanovení MUP ul. Bažantnická
Informace z jiných úřadů
11.4.2022 29.4.2022
Informace o oznámení záměru_II/318 Častolovice, obchvat
Informace z jiných úřadů
19.4.2022 29.4.2022
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 27. března 2022
Zastupitelstvo městyse
9.10.2021 20.4.2022
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výsledky hlasování ve volebním okrsku
Volby
8.3.2022 31.3.2022
Veřejná výzva č. 01/2022 - Technický pracovník místního hospodářství městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
14.3.2022 30.3.2022
OOP - návrh - stanovení MUP na silnici III/3184 + MK Bažantnická Častolovice
Informace z jiných úřadů
20.4.2021 25.3.2022
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Informace z jiných úřadů
31.1.2022 25.3.2022
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
Informace z jiných úřadů
1.6.2020 25.3.2022
Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místím poplatku z pobytu
Informace z úřadu městyse
17.12.2021 25.3.2022
Usnesení z RM-73-2021 ze dne 6. prosince 2021
Rada městyse
3.1.2022 25.3.2022
Usnesení z RM-74-2021 ze dne 20. prosince 2021
Rada městyse
25.1.2022 25.3.2022
Usnesení z RM-75-2022 ze dne 10. ledna 2022
Rada městyse
7.2.2022 25.3.2022
Usnesení z RM-76-2022 ze dne 24. ledna 2022
Rada městyse
21.2.2022 25.3.2022
Usnesení z RM-77-2022 ze dne 7. února 2022
Rada městyse
3.3.2022 25.3.2022
Usnesení z RM-78-2022 ze dne 21. února 2022
Rada městyse
15.3.2022 25.3.2022
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 23. března 2022
Zastupitelstvo městyse
4.3.2022 22.3.2022
Veřejná vyhláška, Návrh Opatření obecné povahy - výjimka § 56 ZOPK - Bobr evropský
Informace z jiných úřadů
18.2.2022 8.3.2022
Veřejná vyhláška - návrh OOP Kormorán
Informace z jiných úřadů
7.3.2019 8.3.2022
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2019 - AFK Častolovice, z. s.
Informace z úřadu městyse
7.3.2019 8.3.2022
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2019 - TJ Sokol Častolovice
Informace z úřadu městyse
7.2.2022 2.3.2022
Návrh rozpočtu DSO OV na rok 2022
Informace z jiných úřadů
8.9.2021 22.2.2022
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2021
Informace pro občany
26.1.2022 14.2.2022
OOP - stanovení trvalé opravy provozu (ul. Komenského)
Informace z jiných úřadů
24.1.2022 9.2.2022
VV Rozhodnutí - „Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 4. část, 2a. etapa“
Informace z jiných úřadů
28.12.2020 8.2.2022
Schválený rozpočet na rok 2021 druhové členění
Povinně zveřejňované dokumenty
28.12.2020 8.2.2022
Schválený rozpočet na rok 2021 seskupený - závazné ukazatele
Povinně zveřejňované dokumenty
28.12.2020 8.2.2022
Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2021
Povinně zveřejňované dokumenty
28.12.2020 8.2.2022
Schválený střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2022-2026
Povinně zveřejňované dokumenty
25.3.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 1 2021
Povinně zveřejňované dokumenty
25.3.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 25.3.2021
Povinně zveřejňované dokumenty
13.5.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 2
Povinně zveřejňované dokumenty
13.5.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 10.5.2021
Povinně zveřejňované dokumenty
25.6.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 3
Povinně zveřejňované dokumenty
25.6.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 24.6.2021
Povinně zveřejňované dokumenty
28.7.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 4
Povinně zveřejňované dokumenty
28.7.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 27.7.2021
Povinně zveřejňované dokumenty
1.10.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 5
Povinně zveřejňované dokumenty
1.10.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 29.9.2021
Povinně zveřejňované dokumenty
16.11.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 6
Povinně zveřejňované dokumenty
16.11.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 16. 11. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty
24.11.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 7
Povinně zveřejňované dokumenty
24.11.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 23. 11. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty
7.12.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 8
Povinně zveřejňované dokumenty
7.12.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 7. 12. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty
16.12.2021 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 9
Povinně zveřejňované dokumenty
16.12.2021 8.2.2022
Upravený rozpočet 16.12.2021
Povinně zveřejňované dokumenty
3.1.2022 8.2.2022
Rozpočtové opatření č. 10
Povinně zveřejňované dokumenty
3.1.2022 8.2.2022
Upravený rozpočet 21.12.2021
Povinně zveřejňované dokumenty
27.12.2021 8.2.2022
Usnesení ZM-15-2021 ze dne 15. prosince 2021
Zastupitelstvo městyse
20.12.2021 24.1.2022
OOP - návrh - DZ při silnici II/318 v obci Častolovice (cyklostezka v ul. Komenského v Častolovicích)
Informace z jiných úřadů
22.10.2020 24.1.2022
Záměr č. 4/2020/RM propachtovat pozemky
Informace z úřadu městyse
7.12.2021 24.1.2022
Záměr č. 1/2021/RM propachtovat pozemek
Informace z úřadu městyse
11.10.2022 20.1.2022
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 19. října 2022
Zastupitelstvo městyse
16.12.2021 17.1.2022
Informace o oznámení záměru II/318 Častolovice, obchvat
Informace z jiných úřadů
3.12.2020 11.1.2022
Kalendář svozu odpadu rok 2021
Informace pro občany
1.12.2020 11.1.2022
Rozpočtový výhled Základní školy a mateřské školy Častolovice na roky 2022 - 2023
Povinně zveřejňované dokumenty
22.11.2021 5.1.2022
Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Častolovice
Informace z jiných úřadů
19.2.2019 3.1.2022
Záměr č. 3/2019/RM
Informace z úřadu městyse
16.12.2021 3.1.2022
OZV č. 5/2021, o nočním klidu
Informace z úřadu městyse
16.12.2021 3.1.2022
OZV č. 4/2021, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Informace z úřadu městyse
1.10.2021 3.1.2022
Usnesení z RM-68-2021 ze dne 23. září 2021
Rada městyse
25.10.2021 3.1.2022
Usnesení z RM-69-2021 ze dne 11. října 2021
Rada městyse
5.11.2021 3.1.2022
Usnesení z RM-70-2021 ze dne 25. října 2021
Rada městyse
22.11.2021 3.1.2022
Usnesení z RM-71-2021 ze dne 8. listopadu 2021
Rada městyse
3.12.2021 3.1.2022
Usnesení z RM-72-2021 ze dne 22. listopadu 2021
Rada městyse
14.1.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
17.5.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
17.5.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.5.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.5.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
20.8.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
20.8.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
24.9.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
13.10.2021 31.12.2021
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
2.5.2016 31.12.2021
Ceník služeb OU do 31. 12. 2021
Informace pro občany
24.11.2021 17.12.2021
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025 - DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
24.11.2021 16.12.2021
Rozpočtové provizorium na rok 2022 - DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
26.11.2021 16.12.2021
Návrh rozpočtu DSO ORLICE na rok 2022 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO ORLICE na rok 2023-2025
Informace z jiných úřadů
30.11.2021 16.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2027
Povinně zveřejňované dokumenty
30.11.2021 16.12.2021
Návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
30.11.2021 16.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 v druhovém třídění dle tříd
Povinně zveřejňované dokumenty
30.11.2021 16.12.2021
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2022
Povinně zveřejňované dokumenty
7.12.2021 16.12.2021
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 15. prosince 2021.
Zastupitelstvo městyse
18.1.2021 14.12.2021
Oznámení ceny vodného a stočného na rok 2021
Informace pro občany
14.10.2021 14.12.2021
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ
Informace pro občany
24.6.2021 14.12.2021
Záměr č. ZM-2-2021 o prodeji pozemku
Informace z úřadu městyse
24.6.2021 14.12.2021
Záměr č. ZM-3-2021 o směně pozemků
Informace z úřadu městyse
30.9.2021 14.12.2021
Záměr č. ZM-4-2021 o prodeji pozemku
Informace z úřadu městyse
25.11.2021 14.12.2021
Usnesení ZM-14-2021 ze dne 15. listopadu 2021
Zastupitelstvo městyse
2.9.2021 13.12.2021
Oznámení DSO Obecní voda o povinně zveřejňovaných dokumentech 2.9.2021
Informace z jiných úřadů
16.11.2021 2.12.2021
OZV č. 2_2021 o systému odpadového hospodářství
Informace pro občany
16.11.2021 2.12.2021
OZV č. 3_2021 o místním poplatku za odpad
Informace pro občany
11.11.2021 1.12.2021
Nabídka prodeje Multicar M 25, r. z. RK 58 -54
Informace z úřadu městyse
10.11.2021 26.11.2021
VV - oznámení o zahájení územního řízení - „Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 4. část, 2a. etapa“
Informace z jiných úřadů
8.10.2021 16.11.2021
Usnesení ZM-13-2021 ze dne 29. září 2021
Zastupitelstvo městyse
5.11.2021 16.11.2021
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 15. listopadu 2021
Zastupitelstvo městyse
24.9.2021 12.10.2021
Stanovení PÚP-OOP, I/11 a I/14, Častolovice most ev. č. 11-053 - prodloužení termínu
Informace z jiných úřadů
9.8.2021 12.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet a sídlo VO
Volby
9.8.2021 12.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členů VOK
Volby
9.9.2021 12.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o vymezení plochy pro prezentaci
Volby
9.9.2021 12.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o svolání prvního zasedání OVK
Volby
23.9.2021 12.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb
Volby
20.9.2021 7.10.2021
OOP - stanovení PUP (Prodloužení termínu, oprava mostu I/11 - Častolovice)
Informace z jiných úřadů
31.8.2021 1.10.2021
Usnesení z RM-66-2021 ze dne 23. srpna 2021
Rada městyse
16.9.2021 1.10.2021
Usnesení z RM-67-2021 ze dne 6. září 2021
Rada městyse
12.7.2021 30.9.2021
Usnesení z RM-64-2021 ze dne 28. června 2021
Rada městyse
2.8.2021 30.9.2021
Usnesení z RM-65-2021 ze dne 26. července 2021
Rada městyse
21.9.2021 30.9.2021
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 29. září 2021
Zastupitelstvo městyse
14.1.2021 8.9.2021
Očkování proti Covid-19 pro starší 80 let
Informace pro občany
18.2.2021 8.9.2021
Sčítání lidu, domů a bytů - Královéhradecký kraj
Informace pro občany
4.3.2021 8.9.2021
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2021
Informace pro občany
12.3.2021 8.9.2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - doprovodné informace
Informace pro občany
14.12.2020 2.9.2021
Rozpočtový výhled DSO OV 2022-2024
Informace z jiných úřadů
14.12.2020 2.9.2021
DSO OV oznámení o zveřejnění
Informace z jiných úřadů
14.12.2020 2.9.2021
DSO 2021 rozpočtové provizoriu
Informace z jiných úřadů
21.4.2021 2.9.2021
Oznámení DSO Obecní voda o povinně zveřejňovaných dokumentech
Informace z jiných úřadů
21.4.2021 2.9.2021
Návrh rozpočtu DSO OV 2021
Informace z jiných úřadů
23.3.2021 31.8.2021
Usnesení z RM-57-2021 ze dne 15. března 2021
Rada městyse
6.4.2021 31.8.2021
Usnesení rady městyse z 29. 3. 2021
Rada městyse
21.4.2021 31.8.2021
Usnesení z RM-59-2021 ze dne 12. dubna 2021
Rada městyse
5.5.2021 31.8.2021
Usnesení z RM-60-2021 ze dne 26. dubna 2021
Rada městyse
18.5.2021 31.8.2021
Usnesení z RM-61-2021 ze dne 10. května 2021
Rada městyse
10.6.2021 31.8.2021
Usnesení z RM-62-2021 ze dne 24. května 2021
Rada městyse
21.6.2021 31.8.2021
Usnesení z RM-63-2021 ze dne 7. června 2021
Rada městyse
9.8.2021 30.8.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov
Informace z jiných úřadů
7.7.2021 30.8.2021
Usnesení ZM-12-2021 ze dne 23. června 2021
Zastupitelstvo městyse
6.8.2021 24.8.2021
Záměr prodeje sekacího traktoru Agric A – DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
23.6.2021 6.8.2021
Záměr prodeje sekacího traktoru Agric A – DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
1.7.2021 19.7.2021
VV-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Informace z jiných úřadů
1.7.2021 19.7.2021
VV přechodná úprava provozu na silnici I/11v Častolovicích
Informace z jiných úřadů
30.6.2020 25.6.2021
Závěrečný účet a účetní závěrka městyse Častolovice za rok 2019
Povinně zveřejňované dokumenty
1.6.2021 25.6.2021
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Častolovice za rok 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
15.6.2021 25.6.2021
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 23. června 2021
Zastupitelstvo městyse
31.5.2021 21.6.2021
Ministerstvo zemědělství - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Informace z jiných úřadů
31.5.2021 17.6.2021
Návrh závěrečného účtu DSO ORLICE za rok 2020
Informace z jiných úřadů
19.5.2021 10.6.2021
Návrh závěrečného účtu DSO Obecní voda za rok 2020
Informace z jiných úřadů
21.12.2020 31.5.2021
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
16.3.2021 28.5.2021
Částečná uzavírka
Informace z jiných úřadů
10.5.2021 28.5.2021
Zpráva o uplatňování ZÚR KHK
Informace z jiných úřadů
30.4.2021 17.5.2021
OOP - stanovení PUP (Častolovice)
Informace z jiných úřadů
8.4.2021 17.5.2021
Usnesení zastupitelstva číslo 11/2021
Zastupitelstvo městyse
1.4.2021 19.4.2021
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4 Oznámení zveřejnění.
Informace z jiných úřadů
25.3.2021 12.4.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1_2021 o místním poplatku z pobytu
Informace z úřadu městyse
9.4.2018 9.4.2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2018 - TJ Sokol Častolovice, z. s.
Informace z úřadu městyse
4.2.2021 7.4.2021
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Častolovice
Informace z jiných úřadů
15.3.2021 7.4.2021
Závazné stanovisko k záměru_I/11 Častolovice,obchvat,včetně křižovatky Častolovice-Kostelec nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
6.4.2018 6.4.2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2018 - AFK Častolovice, z. s.
Informace z úřadu městyse
20.10.2020 31.3.2021
Covid informační letáček
Informace pro občany
4.1.2021 25.3.2021
Usnesení z RM-51-2020 ze dne 14. prosince 2020
Rada městyse
11.1.2021 25.3.2021
Usnesení z RM-52-2020 ze dne 30. prosince 2020
Rada městyse
21.1.2021 25.3.2021
Usnesení z RM-53-2021 ze dne 11. ledna 2021
Rada městyse
8.2.2021 25.3.2021
Usnesení z RM-54-2021 ze dne 27. ledna 2021
Rada městyse
26.2.2021 25.3.2021
Usnesení z RM-55-2021 ze dne 15. února 2021
Rada městyse
9.3.2021 25.3.2021
Usnesení z RM-56-2021 ze dne 1. března 2021
Rada městyse
16.3.2021 25.3.2021
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 24. března 2021
Zastupitelstvo městyse
2.3.2021 23.3.2021
Veřejná výzva č. 02/2021 - Knihovník
Informace z úřadu městyse
4.3.2021 22.3.2021
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (silnice II/318 Častolovice)
Informace z jiných úřadů
28.1.2021 8.3.2021
Veřejná výzva č. 01/2021 - Pracovník pro úklid veřejného prostranství (prodloužení)
Informace z úřadu městyse
26.8.2020 4.3.2021
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2020
Informace pro občany
10.2.2021 26.2.2021
Veřejná vyhláška - Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích
Informace z jiných úřadů
13.12.2019 3.2.2021
Schválený rozpočtový výhled na roky 2021-2025
Povinně zveřejňované dokumenty
13.12.2019 3.2.2021
Schválený rozpočet na rok 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
13.12.2019 3.2.2021
Schválený rozpočet sociálního fondu 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
23.3.2020 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 1 - ZM-7-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
23.3.2020 3.2.2021
Upravený rozpočet 23.3.2020
Povinně zveřejňované dokumenty
21.4.2020 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 2 - RM-39-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
21.4.2020 3.2.2021
Upravený rozpočet 20.4.2020
Povinně zveřejňované dokumenty
30.6.2020 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 3 - ZM-8-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
30.6.2020 3.2.2021
Upravený rozpočet 27.6.2020
Povinně zveřejňované dokumenty
13.8.2020 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 4 RM-43-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
13.8.2020 3.2.2021
Upravený rozpočet 13. 8. 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
5.10.2020 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 5 - ZM-9-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
5.10.2020 3.2.2021
Upravený rozpočet 1.10.2020
Povinně zveřejňované dokumenty
11.11.2020 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 6 - RM-49-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
11.11.2020 3.2.2021
Upravený rozpočet 10.11..2020
Povinně zveřejňované dokumenty
28.12.2020 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 7 - ZM-10-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
28.12.2020 3.2.2021
Upravený rozpočet - závazné ukazatele po RO-7-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
11.1.2021 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 8 - RM-52-2020
Povinně zveřejňované dokumenty
11.1.2021 3.2.2021
Upravený rozpočet 30. 12. 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
8.1.2021 3.2.2021
Usnesení ZM-10-2020 ze dne 21. prosince 2020
Zastupitelstvo městyse
7.1.2021 28.1.2021
Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh změny č. 1 územního plánu Častolovice“
Informace z jiných úřadů
11.1.2021 28.1.2021
Návrh - stanovení místní úpravy provozu - rekonstrukce křižovatky Častolovice
Informace z jiných úřadů
13.1.2021 28.1.2021
Veřejná výzva č. 01/2021 -Pracovník pro úklid veřejného prostranství
Informace z úřadu městyse
30.9.2020 4.1.2021
Usnesení z RM-46-2020 ze dne 21. září 2020
Rada městyse
12.10.2020 4.1.2021
Usnesení z RM-47-2020 ze dne 5. října 2020
Rada městyse
26.10.2020 4.1.2021
Usnesení z RM-48-2020 ze dne 19. října 2020
Rada městyse
18.11.2020 4.1.2021
Usnesení z RM-49-2020 ze dne 9. listopadu 2020
Rada městyse
1.12.2020 4.1.2021
Usnesení z RM-50-2020 ze dne 23. listopadu 2020
Rada městyse
10.3.2020 31.12.2020
Mimořádná opatření z Ministerstva zdravotnictví
Povinně zveřejňované dokumenty
9.3.2020 30.12.2020
Prodej nepotřebného stavebního materiálu
Informace pro občany
17.9.2020 30.12.2020
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Informace pro občany
30.12.2019 30.12.2020
Oznámení ceny vodného a stočného na rok 2020
Informace z jiných úřadů
19.3.2020 30.12.2020
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje
Informace z jiných úřadů
29.4.2020 30.12.2020
Kalkulace cen vodného a stočného za rok 2019 a dosažení skutečnosti v témže roce
Informace z jiných úřadů
30.12.2019 30.12.2020
Vodné a stočné
Informace z úřadu městyse
13.3.2020 30.12.2020
Usnesení z RM-33-2020 ze dne 12. března 2020
Rada městyse
17.6.2020 28.12.2020
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
9.12.2020 28.12.2020
Informace o konání veřejného projednání záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“
Informace z jiných úřadů
1.12.2020 28.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 v druhovém třídění dle tříd
Povinně zveřejňované dokumenty
1.12.2020 28.12.2020
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021
Povinně zveřejňované dokumenty
1.12.2020 28.12.2020
Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse Častolovice na rok 2021
Povinně zveřejňované dokumenty
1.12.2020 28.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2026
Povinně zveřejňované dokumenty
11.12.2020 28.12.2020
Jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse
27.11.2020 17.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Orlice 2022 - 2024
Informace z jiných úřadů
27.11.2020 17.12.2020
Návrh rozpočtu DSO ORLICE na rok 2021
Informace z jiných úřadů
27.2.2020 14.12.2020
Koronavirus - doporučení KHS KHK
Informace pro občany
4.3.2020 14.12.2020
Koronavirus - instrukce
Informace pro občany
10.3.2020 14.12.2020
Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
Informace pro občany
24.6.2019 14.12.2020
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí DSO Obecní Voda
Informace z jiných úřadů
27.9.2019 14.12.2020
DSO OV oznámení o zveřejnění
Informace z jiných úřadů
19.3.2020 14.12.2020
Informace o dopravní obslužnosti
Informace z jiných úřadů
26.3.2020 14.12.2020
Omezení dopravní obslužnosti od 30.3.2020
Informace z jiných úřadů
15.6.2020 14.12.2020
Návrh rozpočtu DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
8.7.2020 14.12.2020
Oznámení DSO Obecní Voda o povinně zveřejňovaných dokumentech
Informace z jiných úřadů
16.10.2020 14.12.2020
Omezení dopravní obslužnosti od 19_10_2020 (COVID)
Informace z jiných úřadů
11.11.2020 14.12.2020
EIA - informace o doplněné dokumentaci vlivu záměru "I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice - Kostelec nad Orlicí"
Informace z jiných úřadů
25.11.2020 14.12.2020
Návrh - Rozpočtové provizorium na rok 2021 - DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
25.11.2020 14.12.2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2022 - 2024 - DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
16.11.2020 8.12.2020
Veřejná výzva č. 03/2020 na místo Pracovník úřadu městyse Častolovice - Uklízeč/ka - Prodlouženo
Informace pro občany
7.10.2020 19.11.2020
Dražební vyhláška - č. j. 179 EX 1175/19-58
Informace z jiných úřadů
6.10.2020 13.11.2020
Veřejná výzva č. 03/2020 na místo Pracovník úřadu městyse Častolovice - Uklízeč/ka
Informace pro občany
13.10.2020 6.11.2020
Nařízení KHSHK 2-2020
Informace z jiných úřadů
20.10.2020 6.11.2020
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace z jiných úřadů
15.10.2020 6.11.2020
Usnesení ZM-9-2020 ze dne 30. září 2020
Zastupitelstvo městyse
12.10.2020 31.10.2020
Čištění řeky Orlice
Informace pro občany
1.10.2020 13.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
Informace pro občany
30.7.2020 13.10.2020
Volby-informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
30.7.2020 13.10.2020
Volby-počet členů VOK-ZO
Volby
13.8.2020 13.10.2020
Volby - jmenování zapisovatele ZK
Volby
16.9.2020 13.10.2020
Volby - vymezení ploch pro výlep
Volby
16.9.2020 13.10.2020
VOLBY - oznámení
Volby
30.9.2020 13.10.2020
Informace o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (drive-in)
Volby
30.9.2020 13.10.2020
Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Volby
23.9.2020 5.10.2020
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 30. září 2020
Zastupitelstvo městyse
30.6.2020 30.9.2020
Usnesení z RM-41-2020 ze dne 22. června 2020
Rada městyse
3.8.2020 30.9.2020
Usnesení z RM-42-2020 ze dne 13. července 2020
Rada městyse
14.8.2020 30.9.2020
Usnesení z RM-43-2020 ze dne 3. srpna 2020
Rada městyse
7.9.2020 30.9.2020
Usnesení z RM-44-2020 ze dne 24. srpna 2020
Rada městyse
16.9.2020 30.9.2020
Usnesení z RM-45-2020 ze dne 7. září 2020
Rada městyse
25.5.2020 17.9.2020
Závěrečný účet DSO OV 2019
Informace z jiných úřadů
13.7.2020 4.9.2020
Usnesení ZM-8-2020 ze dne 24. června 2020
Zastupitelstvo městyse
16.6.2020 31.8.2020
Dopravní omezení v rámci rekonstrukce
Informace z úřadu městyse
3.6.2020 28.8.2020
111EX 1643/15-44 dražební vyhláška
Informace z jiných úřadů
11.8.2020 28.8.2020
Stanovení trvalé úpravy provozu (Častolovice před závodem ORSIL)
Informace z jiných úřadů
3.3.2020 26.8.2020
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2020
Informace pro občany
25.6.2020 11.8.2020
Veřejná vyhláška - návrh změny č. 1 ÚP Častolovice
Informace z jiných úřadů
7.7.2020 24.7.2020
VV - aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace z jiných úřadů
1.7.2020 17.7.2020
Návrh - stanovení místní úpravy provozu na poz. kom. - ISOVER
Informace z jiných úřadů
29.6.2020 15.7.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na ppoz. kom. - PDZ při uzavírce silnice I/11 Doudelby
Informace z jiných úřadů
11.12.2019 8.7.2020
DSO OV oznámení o zveřejnění
Informace z jiných úřadů
22.6.2020 8.7.2020
Stanovení PÚP na sil. I/11 Doudleby nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
1.7.2019 30.6.2020
Závěrečný účet a účetní závěrka městyse Častolovice za rok 2018
Povinně zveřejňované dokumenty
8.6.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Častolovice za rok 2019
Povinně zveřejňované dokumenty
11.3.2020 30.6.2020
Usnesení z RM-32-2020 ze dne 4. března 2020
Rada městyse
26.3.2020 30.6.2020
Usnesení z RM-34-2020 ze dne 16. března 2020
Rada městyse
14.4.2020 30.6.2020
Usnesení z RM-35-2020 ze dne 30. března 2020
Rada městyse
30.4.2020 30.6.2020
Usnesení z RM-36-2020 ze dne 15. dubna 2020
Rada městyse
6.5.2020 30.6.2020
Usnesení z RM-37-2020 ze dne 27. dubna 2020
Rada městyse
21.5.2020 30.6.2020
Usnesení z RM-38-2020 ze dne 11. května 2020
Rada městyse
8.6.2020 30.6.2020
Usnesení z RM-39-2020 ze dne 11. května 2020
Rada městyse
22.6.2020 30.6.2020
Usnesení z RM-40-2020 ze dne 8. června 2020
Rada městyse
16.6.2020 25.6.2020
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 24. června 2020
Zastupitelstvo městyse
1.6.2020 19.6.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom.
Informace z jiných úřadů
9.1.2020 17.6.2020
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
29.5.2020 16.6.2020
Závěrečný účet DSO Orlice 2019
Informace z jiných úřadů
22.4.2020 1.6.2020
Veřejná vyhláška a informace z Finančního úřadu
Informace z jiných úřadů
29.4.2020 26.5.2020
Veřejná výzva č. 01/2020 - Technický pracovník - zahradník
Informace z úřadu městyse
29.4.2020 26.5.2020
Veřejná výzva č. 02/2020 - Knihovník
Informace z úřadu městyse
5.5.2020 22.5.2020
Vrácení dokumentace k doplnění_I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
30.3.2020 22.5.2020
Usnesení ZM-7-2020 ze dne 11. března 2020
Zastupitelstvo městyse
13.3.2020 17.5.2020
Informace k vyhlášení nouzového stavu
Informace pro občany
16.3.2020 17.5.2020
Usnesení vlády ČR č. 197
Informace z jiných úřadů
16.3.2020 17.5.2020
Usnesení vlády ČR č. 200
Informace z jiných úřadů
16.3.2020 17.5.2020
Usnesení vlády ČR č. 201
Informace z jiných úřadů
16.3.2020 17.5.2020
Usnesení vlády ČR č. 199
Informace z jiných úřadů
16.3.2020 17.5.2020
Usnesení vlády ČR č. 198
Povinně zveřejňované dokumenty
28.2.2020 14.5.2020
Návrh rozpočtu DSO Orlice 2020
Informace z jiných úřadů
25.3.2020 14.4.2020
Informace o dokumentaci vlivů záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ na životní prostředí
Informace z jiných úřadů
2.3.2020 3.4.2020
Záměr č. 1/2020/RM pronajmout pozemek
Rada městyse
2.3.2020 3.4.2020
Záměr č. 2/2020/RM pronajmout pozemek
Rada městyse
6.3.2020 3.4.2020
Záměr č. 3/2020/RM pronajmout pozemek
Rada městyse
28.1.2020 2.4.2020
Prodej cisternové automobilové stříkačka CAS 32 Tatra 815
Informace z úřadu městyse
3.1.2020 31.3.2020
Usnesení z RM-27-2019 ze dne 16. prosince 2019
Rada městyse
15.1.2020 31.3.2020
Usnesení z RM-28-2020 ze dne 6. ledna 2020
Rada městyse
29.1.2020 31.3.2020
Usnesení z RM-29-2020 ze dne 20. ledna 2020
Rada městyse
17.2.2020 31.3.2020
Usnesení z RM-30-2020 ze dne 3. února 2020
Rada městyse
3.3.2020 31.3.2020
Usnesení z RM-31-2020 ze dne 17. února 2020
Rada městyse
3.1.2020 31.3.2020
Usnesení ZM-6-2019 ze dne 11. prosince 2019
Zastupitelstvo městyse
12.3.2020 30.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
Informace z úřadu městyse
12.3.2020 30.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2010
Informace z úřadu městyse
12.3.2020 30.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2010
Informace z úřadu městyse
12.3.2020 30.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Informace z úřadu městyse
12.3.2020 30.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místním poplatku ze vstupného
Informace z úřadu městyse
12.3.2020 30.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku z pobytu
Informace z úřadu městyse
28.3.2017 28.3.2020
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 - TJ Sokol Častolovice, z. s.
Informace z úřadu městyse
13.3.2020 26.3.2020
Omezení dopravní obslužnosti od 16_3_2020 (COVID-2019)
Informace z jiných úřadů
14.3.2017 14.3.2020
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 - AFK Častolovice, z. s.
Informace z úřadu městyse
25.2.2020 12.3.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. - výstava Velikonoce svátky jara - Častolovice
Informace z jiných úřadů
2.3.2020 12.3.2020
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice dne 11. března 2020
Zastupitelstvo městyse
30.8.2019 3.3.2020
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2019
Informace pro občany
12.2.2020 21.2.2020
Návrh rozpočtu Obecní voda 2020
Informace z jiných úřadů
17.12.2018 31.1.2020
Schválený rozpočet na rok 2019
Povinně zveřejňované dokumenty
17.12.2018 31.1.2020
Schválený rozpočtový výhled na roky 2020-2024
Povinně zveřejňované dokumenty
4.3.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č.1 - ZM-3-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
4.3.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 28.2.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
23.4.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č.2 - RM-13-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
23.4.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 16.4.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
21.5.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 3 - RM-15-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
21.5.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 14.5.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
1.7.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 4 - RM-17-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
1.7.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 24.6.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
1.7.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 5 - ZM-4-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
1.7.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 26.6.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
3.9.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 6 - RM-20-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
3.9.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 26.8.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
30.9.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 7 - ZM-5-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
30.9.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 26.9.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
4.11.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 8 - RM-24-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
4.11.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 31.10.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
26.11.2019 31.1.2020
Předpoklad plnění rozpočtu 2019
Povinně zveřejňované dokumenty
27.11.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 9 - RM-26-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
27.11.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet 26. 11. 2019
Povinně zveřejňované dokumenty
13.12.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 10 - ZM-6-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
13.12.2019 31.1.2020
Rozpočet po změnách 12.12.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
30.12.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 11 - RM-27-2019
Povinně zveřejňované dokumenty
30.12.2019 31.1.2020
Upravený rozpočet k 17.12.2019
Povinně zveřejňované dokumenty
14.1.2020 30.1.2020
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace z jiných úřadů
10.3.2020 11.1.2020
Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020
Informace pro občany
24.6.2019 9.1.2020
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
2.12.2019 3.1.2020
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Informace z jiných úřadů
1.1.2019 1.1.2020
Kalendář svozu komunálního odpadu pro rok 2019
Informace pro občany
12.1.2017 1.1.2020
Poskytnutí veřejné finanční podpory
Informace z úřadu městyse
25.3.2019 31.12.2019
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
19.8.2019 31.12.2019
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
11.12.2019 31.12.2019
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
28.11.2018 31.12.2019
Cena vodného a stočného pro rok 2019
Informace pro občany
10.1.2019 31.12.2019
Adresář poskytovatelů SS působících na kostelecku
Informace pro občany
6.10.2015 31.12.2019
Záměr městyse Častolovice na prodej pozemku
Informace z úřadu městyse
7.7.2016 31.12.2019
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2016 - AFK Častolovice, z. s.
Informace z úřadu městyse
13.7.2016 31.12.2019
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2016 - TJ Sokol Častolovice
Informace z úřadu městyse
30.9.2019 31.12.2019
Usnesení z RM-22-2019 ze dne 23. září 2019
Rada městyse
31.10.2019 31.12.2019
Usnesení z RM-23-2019 ze dne 14. října 2019
Rada městyse
8.11.2019 31.12.2019
Usnesení z RM-24-2019 ze dne 30. října 2019
Rada městyse
19.11.2019 31.12.2019
Usnesení z RM-25-2019 ze dne 11. listopadu 2019
Rada městyse
5.12.2019 31.12.2019
Usnesení z RM-26-2019 ze dne 25. listopadu 2019
Rada městyse
13.12.2019 30.12.2019
OZV č. 1/2019 o regulaci používáni zábavní pyrotechniky
Informace z úřadu městyse
26.11.2019 12.12.2019
Stanovení trvalé úpravy provozu na poz. kom. - úprava režimu parkování /Saint-Gobain Častolovice/
Informace z jiných úřadů
26.11.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2022 ZŠ a MŠ
Povinně zveřejňované dokumenty
26.11.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
26.11.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2021-2025
Povinně zveřejňované dokumenty
26.11.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
26.11.2019 12.12.2019
Rozpočtový výhled 2021 - 2022 ZŠ a MŠ
Povinně zveřejňované dokumenty
4.12.2019 12.12.2019
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 11. prosince 2019
Zastupitelstvo městyse
22.11.2019 11.12.2019
Návrh rozpočtový výhled DSO OV 2021-2023
Informace z jiných úřadů
22.11.2019 11.12.2019
Návrh DSO 2020 rozpočtové provizoriu
Informace z jiných úřadů
20.11.2019 6.12.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. - havárie
Informace z jiných úřadů
13.11.2019 29.11.2019
Veřejná vyhláška - změna místní úpravy provozu
Informace z jiných úřadů
22.11.2016 22.11.2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory Sokol 2015
Informace z úřadu městyse
21.10.2019 21.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Saint-Gobain
Informace z jiných úřadů
18.9.2019 19.11.2019
Upozornění k odstranění stromoví
Informace pro občany
7.10.2019 19.11.2019
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Informace z jiných úřadů
31.10.2019 19.11.2019
Veřejná výzva č. 2/2019 - Pracovník místního hospodářství městyse Častolovice – Pracovník pro úklid veřejného prostranství
Informace z úřadu městyse
31.10.2019 19.11.2019
Veřejná výzva č. 3/2019 - Technický pracovník místního hospodářství městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
7.10.2019 6.11.2019
Usnesení ZM-5-2019 ze dne 25. září 2019
Zastupitelstvo městyse
15.10.2019 29.10.2019
Výluky
Informace pro občany
20.8.2019 1.10.2019
Zpracování lesních hospodářských osnov
Informace z jiných úřadů
16.8.2019 30.9.2019
Usnesení z RM-19-2019 ze dne 5. srpna 2019
Rada městyse
29.8.2019 30.9.2019
Usnesení z RM-20-2019 ze dne 26. srpna 2019
Rada městyse
1.7.2019 27.9.2019
DSO Obecní voda - povinně zveřejňované dokumenty
Informace z jiných úřadů
10.9.2019 27.9.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zahr. výstava
Informace z jiných úřadů
17.9.2019 26.9.2019
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 25. září 2019
Zastupitelstvo městyse
6.3.2019 30.8.2019
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2019
Informace pro občany
6.8.2019 23.8.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu - Čestice, Olešnice
Informace z jiných úřadů
15.7.2019 1.8.2019
Oprava kruhového objezdu Častolovice - dopravní omezení
Informace pro občany
9.7.2019 1.8.2019
Usnesení ZM-4-2019 ze dne 26. června 2019
Zastupitelstvo městyse
9.7.2019 26.7.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. - okružní křižovatka Častolovice
Informace z jiných úřadů
1.7.2019 22.7.2019
Stanovení místní úpravy provozu na poz. kom. - ul Štefánikova Častolovice
Informace z jiných úřadů
26.6.2019 12.7.2019
Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace z jiných úřadů
20.6.2018 1.7.2019
Závěrečný účet městyse Častolovice za rok 2017
Povinně zveřejňované dokumenty
5.6.2019 1.7.2019
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Častolovice za rok 2018
Povinně zveřejňované dokumenty
12.6.2019 28.6.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. - Častolovice Saint Gobain
Informace z jiných úřadů
18.6.2019 28.6.2019
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 26. června 2019
Zastupitelstvo městyse
7.6.2018 24.6.2019
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
21.2.2019 24.6.2019
DSO Obecní voda - rozpočtová opatření
Informace z jiných úřadů
11.3.2019 24.6.2019
Oznámení o uložení dokumentů DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
29.5.2018 19.6.2019
Závěrečný účet DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
22.5.2019 19.6.2019
Závěrečný účet DSO OBECNÍ VODA - návrh
Informace z jiných úřadů
31.5.2019 19.6.2019
Závěrečný účet DSO Orlice 2018 - návrh
Informace z jiných úřadů
4.3.2019 19.6.2019
Usnesení z RM-9-2019 ze dne 18. února 2019
Rada městyse
19.3.2019 19.6.2019
Usnesení z RM-10-2019 ze dne 4. března 2019
Rada městyse
29.3.2019 19.6.2019
Usnesení z RM-11-2019 ze dne 20. března 2019
Rada městyse
15.4.2019 19.6.2019
Usnesení z RM-12-2019 ze dne 1. dubna 2019
Rada městyse
29.4.2019 19.6.2019
Usnesení z RM-13-2019 ze dne 15. dubna 2019
Rada městyse
13.5.2019 19.6.2019
Usnesení z RM-14-2019 ze dne 29. dubna 2019
Rada městyse
3.6.2019 19.6.2019
Usnesení z RM-15-2019 ze dne 13. května 2019
Rada městyse
18.3.2019 19.6.2019
Usnesení ZM-3-2019 ze dne 27. února 2019
Zastupitelstvo městyse
27.5.2019 12.6.2019
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace z jiných úřadů
14.5.2019 31.5.2019
Stanovení PÚP na sil. I/11 a I/36, Čestice OK
Informace z jiných úřadů
24.4.2019 28.5.2019
Veřejná vyhláška - finanční úřad
Informace z jiných úřadů
25.3.2019 28.5.2019
Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU - Minimální počet členů okrskové volební komise
Volby
9.4.2019 28.5.2019
Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
25.4.2019 28.5.2019
Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU - o svolání prvního zasedání OVK
Volby
7.5.2019 28.5.2019
Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU - oznámení o výlepních plochách
Volby
7.5.2019 28.5.2019
Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU - oznámení o době a místě konání voleb
Volby
6.5.2019 22.5.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.kom - oprava okružní křižovatky Čestice
Informace z jiných úřadů
12.5.2016 13.5.2019
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory Sokol 2015
Informace z úřadu městyse
4.4.2019 23.4.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. - Zahrádkářská výstava
Informace z jiných úřadů
27.3.2019 12.4.2019
Veřejnoprávní smlouva - přestupky, Kostelec nad Orlicí
Informace z úřadu městyse
19.2.2019 28.3.2019
Záměr č. 1/2019/RM
Informace z úřadu městyse
19.2.2019 28.3.2019
Záměr č. 2/2019/RM
Informace z úřadu městyse
5.3.2019 28.3.2019
Záměr č. 4/2019/RM
Informace z úřadu městyse
5.3.2019 25.3.2019
Veřejná výzva č. 01/2019 - Referent/ka státní správy a samosprávy
Informace pro občany
26.2.2019 18.3.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. - oprava žel. přejezdu P4033 v Kostelci nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
14.1.2019 11.3.2019
Oznámení o uložení dokumentů DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
5.10.2018 6.3.2019
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2018.
Informace z jiných úřadů
28.1.2019 6.3.2019
Usnesení z RM-7-2019 ze dne 21. ledna 2019
Rada městyse
21.2.2019 6.3.2019
Usnesení z RM-8-2019 ze dne 4. února 2019
Rada městyse
19.2.2019 4.3.2019
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 27. února 2019
Zastupitelstvo městyse
14.1.2019 28.2.2019
Usnesení z RM-6-2019 ze dne 7. ledna 2019
Rada městyse
30.1.2019 21.2.2019
DSO Obecní voda - rozpočtová opatření
Informace z jiných úřadů
25.1.2019 20.2.2019
DSO Orlice - návrh rozpočtu 2019, návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2022
Informace z jiných úřadů
4.2.2019 20.2.2019
Návrh rozpočtu Obecní voda 2019
Informace z jiných úřadů
21.12.2017 31.1.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
27.11.2017 31.1.2019
Základní škola a mateřská škola Častolovice - rozpočtový výhled 2019 - 2020 v tis. Kč
Povinně zveřejňované dokumenty
21.12.2017 31.1.2019
Schválený rozpočet 2018
Povinně zveřejňované dokumenty
5.2.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 1 23.1.2018 RM-85-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
14.2.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 2 7.2.2018 ZM-21-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
5.2.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 23.1.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
14.2.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 7.2.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
3.4.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 3 28.3.2018 ZM-22-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
3.4.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 28.3.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
19.4.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 4 - 9.4.2018 RM-91-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
19.4.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 9.4.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
14.5.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 5. 25.4.2018 RM-92-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
14.5.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 25.4.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
11.6.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 6 28.5.2018 RM-94-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
11.6.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 28.5.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
20.6.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 7, 18.6.2018 ZM-23-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
20.6.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 18.6.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
10.7.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 8, 25.6.2018 RM-96-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
10.7.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 28.5.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
24.8.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 9, 20.8.2018 RM-99-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
24.8.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 20.8.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
1.10.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 10, 27.9.2018 ZM-24-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
1.10.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 1. 10. 2018
Povinně zveřejňované dokumenty
22.10.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 11 - 15.10.2018 RM-102-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
22.10.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 1. 10. 2018
Povinně zveřejňované dokumenty
8.11.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 12, 25.10.2018 ZM-1-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
8.11.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 25.10.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
12.12.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 13, 10.12.2018 RM-4-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
12.12.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 10.12.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
17.12.2018 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 14 12.12.2018 ZM-2-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
17.12.2018 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 12.12.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
2.1.2019 31.1.2019
Rozpočtové opatření č. 15 18.12.2018 RM-4-2018
Povinně zveřejňované dokumenty
2.1.2019 31.1.2019
Upravený rozpočet - závazné ukazatele 18.12.2018
Povinně zveřejňované dokumenty
2.1.2019 31.1.2019
Zápis z jednání RM č. j. RM-4-2018
Rada městyse
7.1.2019 31.1.2019
Usnesení z RM-5-2018 ze dne 18. prosince 2018
Rada městyse
28.12.2018 31.1.2019
Usnesení ZM-2-2018 ze dne 12. prosince 2018
Zastupitelstvo městyse
7.1.2019 23.1.2019
Veřejná vyhláška - rozhodnutí (ul. Bažantnická)
Informace z jiných úřadů
25.7.2018 3.1.2019
Rozhodnutí o vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek
Informace z jiných úřadů
3.8.2018 3.1.2019
Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
Informace z jiných úřadů
5.12.2018 3.1.2019
Odvolání Opatření obecné povahy - odběr povrchových vod
Informace z jiných úřadů
11.12.2018 3.1.2019
Veřejná vyhláška - aktualizace rozsahu záplavového území toku Bělá
Informace z jiných úřadů
27.11.2018 3.1.2019
Předpoklad plnění rozpočtu 2018
Povinně zveřejňované dokumenty
27.2.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
27.2.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
27.2.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
27.2.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
5.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
5.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
5.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
14.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
14.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
14.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
14.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
16.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.3.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
25.6.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
9.8.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
10.8.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
10.8.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
10.8.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
14.8.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
24.8.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
24.8.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
24.8.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
11.9.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
20.9.2018 31.12.2018
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
3.1.2018 31.12.2018
Oznámení ceny vodného a stočného 2018
Informace pro občany
12.6.2018 31.12.2018
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
Informace pro občany
26.9.2018 31.12.2018
Rozpočtová opatření DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
11.10.2018 31.12.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-101-2018
Rada městyse
31.10.2018 31.12.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-102-2018
Rada městyse
31.10.2018 31.12.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-103-2018
Rada městyse
14.11.2018 31.12.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-1-2018
Rada městyse
20.11.2018 31.12.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-2-2018
Rada městyse
6.12.2018 31.12.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-3-2018
Rada městyse
27.11.2018 18.12.2018
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2020-2024
Povinně zveřejňované dokumenty
27.11.2018 18.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Povinně zveřejňované dokumenty
28.11.2018 14.12.2018
Návrh rozpočtového výhledu DSO OV 2020-2022
Informace z jiných úřadů
27.11.2018 13.12.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. kom. - Častolovice havárie 2019
Informace z jiných úřadů
4.12.2018 13.12.2018
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 12. prosince 2018
Zastupitelstvo městyse
21.11.2018 10.12.2018
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru -I/11 Častolovice,obchvat,včetně křižovatky Častolovice-Kostelec nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
16.11.2018 4.12.2018
Veřejná výzva č. 01/2018 - Knihovník
Informace z úřadu městyse
31.10.2018 4.12.2018
Záměr směny pozemků
Zastupitelstvo městyse
31.10.2018 4.12.2018
Usnesení ZM-1-2018 ze dne 25. října 2018
Zastupitelstvo městyse
12.11.2018 28.11.2018
Veřejná vyhláška - veřejné projednání Aktualizace č. 2 ZÚR KHK
Informace z jiných úřadů
7.10.2018 21.11.2018
Výsledky komunálních voleb 2018
Volby
11.6.2019 19.11.2018
Usnesení z RM-16-2019 ze dne 3. června 2019
Rada městyse
8.7.2019 19.11.2018
Usnesení z RM-17-2019 ze dne 24. června 2019
Rada městyse
18.9.2019 19.11.2018
Usnesení z RM-21-2019 ze dne 11. září 2019
Rada městyse
16.10.2018 1.11.2018
Veřejná vyhláška - aktualizace rozsahu záplavového území toku Bělá
Informace z jiných úřadů
19.9.2018 31.10.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-100-2018
Rada městyse
5.10.2018 31.10.2018
Usnesení ZM-24-2018 ze dne 27. září 2018
Zastupitelstvo městyse
11.10.2018 29.10.2018
Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy - Častolovice - Velká Ledská
Informace z jiných úřadů
17.10.2018 26.10.2018
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Častolovice 25. října 2018
Zastupitelstvo městyse
5.10.2018 23.10.2018
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení - Bažantnická
Informace z jiných úřadů
19.6.2018 11.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí - oznámení voličům
Volby
19.6.2018 11.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí - informace
Volby
12.7.2018 11.10.2018
Podání kandidátních listin u Registračního úřadu Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Volby
12.7.2018 11.10.2018
Informace pro volební strany
Volby
12.7.2018 11.10.2018
Oznámení
Volby
6.8.2018 11.10.2018
Volby - počet členů volební okrskové komise
Volby
16.8.2018 11.10.2018
Volby-informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
7.9.2018 11.10.2018
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Volby
20.9.2018 11.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb - volby do zastupitelstva městyse Častolovice
Volby
26.2.2018 5.10.2018
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2018.
Informace z jiných úřadů
17.9.2018 4.10.2018
Stanovení přechodného dopravního značení - ul Štefánikova Častolovice
Informace z jiných úřadů
17.9.2018 4.10.2018
Veřejná vyhláška - OOP - Aktualizace č. 1 ZÚR KHK - vydání
Informace z jiných úřadů
18.9.2018 4.10.2018
Stanovení PÚP na sil. I/11, Častolovice, dokončovací práce
Informace z jiných úřadů
19.9.2018 1.10.2018
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 27. září 2018
Zastupitelstvo městyse
9.7.2018 30.9.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-95-2018
Rada městyse
30.7.2018 30.9.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-96-2018
Rada městyse
30.7.2018 30.9.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-97-2018
Rada městyse
3.9.2018 30.9.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-99-2018
Rada městyse
22.8.2018 29.9.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-98-2018
Rada městyse
16.5.2018 26.9.2018
Dokumenty DSO Obecní voda 2
Informace z jiných úřadů
7.9.2018 25.9.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu - výstava "Zahrada východních Čech" Častolovice
Informace z jiných úřadů
7.9.2018 25.9.2018
Stanovení PÚP na sil. I/11 Častolovice, po dokončení stavby
Informace z jiných úřadů
7.9.2018 25.9.2018
Návrh stanovení místní ÚP na sil. I/11, Častolovice, po dokončení stavby
Informace z jiných úřadů
29.8.2018 19.9.2018
Dražební vyhláška - 050 EX 3179/12-109
Informace z jiných úřadů
22.8.2018 7.9.2018
Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci
Informace z jiných úřadů
13.7.2018 15.8.2018
Stanovení místní úpravy provozu - lokalita u železářství v Častolovicích - parkován
Informace z jiných úřadů
11.5.2018 14.8.2018
Dražební vyhláška
Informace z jiných úřadů
7.6.2018 6.8.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Orlice za rok 2017
Informace z jiných úřadů
2.7.2018 3.8.2018
Dražební vyhláška - elektronické dražby dobrovolné
Informace z jiných úřadů
17.7.2018 3.8.2018
Záměr č. ZM-2-2018
Informace z úřadu městyse
4.7.2018 20.7.2018
Usnesení KUKHK–11629/DS/2018-13-Ma
Informace z jiných úřadů
27.6.2018 13.7.2018
Stanovení PÚP na sil. I/11, I/14, I/36 Častolovice, žel. přejezd ev. č. P4097
Informace z jiných úřadů
20.6.2018 12.7.2018
Usnesení ZM-23-2018 ze dne 18. června 2018
Zastupitelstvo městyse
18.6.2018 10.7.2018
Návrh opatření obecné povahy - Bělá
Informace z jiných úřadů
20.6.2018 10.7.2018
Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - oprava žel. přejezdu v Častolovicích
Informace z jiných úřadů
11.6.2018 30.6.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-94-2018
Rada městyse
4.5.2018 30.6.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-92-2018
Rada městyse
23.5.2018 30.6.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-93-2018
Rada městyse
31.5.2018 20.6.2018
Návrh závěrečného účtu městyse Častolovice za rok 2017
Povinně zveřejňované dokumenty
8.6.2018 20.6.2018
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 18. června 2018
Zastupitelstvo městyse
30.5.2018 18.6.2018
Stanovení přechodného dopravního značení - silnice I/318, III/3184 a MK v k.ú. Častolovice
Informace z jiných úřadů
30.5.2018 12.6.2018
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
Informace pro občany
10.3.2017 7.6.2018
Oznámení o uložení dokumentů DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
2.5.2018 4.6.2018
Státní pozemkový úřad - nabídka nepron. pozemků 2018
Informace z jiných úřadů
3.5.2018 4.6.2018
Stanovení dopr. místní úpravy provozu na poz. kom. - úč kom. par. č. 3544 v k.ú Častolovic
Informace z jiných úřadů
2.5.2018 31.5.2018
Nabídka práce - Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
Informace pro občany
12.2.2018 31.5.2018
Informace z Finančního úřadu
Informace z jiných úřadů
14.6.2017 31.5.2018
Závěrečný účet městyse Častolovice za rok 2016
Povinně zveřejňované dokumenty
28.3.2018 31.5.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-89-2018
Rada městyse
18.4.2018 31.5.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-91-2018
Rada městyse
26.2.2018 30.5.2018
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
Informace pro občany
25.4.2018 30.5.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí za rok 2018
Informace z jiných úřadů
14.5.2018 30.5.2018
Stanovení přechodného dopravního značení - silnice I/318, III/3184 a MK v k.ú. Častolovice
Informace z jiných úřadů
11.4.2018 28.5.2018
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - elektronické dražby dobrovolné
Informace z jiných úřadů
10.5.2018 28.5.2018
Omezení provozu
Informace z jiných úřadů
11.5.2018 28.5.2018
Oznámení o upuštění od dražby
Informace z jiných úřadů
22.3.2018 25.5.2018
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - elektronické dražby nedobrovolné
Informace z jiných úřadů
7.5.2018 23.5.2018
Úprava provozu
Informace z jiných úřadů
4.5.2018 21.5.2018
Stanovení přechodného značení - silnice č. I/11 Častolovice
Informace z jiných úřadů
4.5.2018 21.5.2018
Stan. místní úpravy provozu na poz. kom. - silnice III/3184 ul Sokolská a MK Bažantnická
Informace z jiných úřadů
4.5.2018 21.5.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu - lokální oprava silnice I/11 v k.ú. Kostelec nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
13.12.2017 16.5.2018
Dokumenty DSO Obecní Voda
Informace z jiných úřadů
12.4.2018 2.5.2018
Stanovení PÚP na sil. I/14, I/11, Potštejn, ul. Českých Bratří
Informace z jiných úřadů
16.3.2018 30.4.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-88-2018
Rada městyse
5.4.2018 30.4.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-90-2018
Rada městyse
3.4.2018 30.4.2018
Usnesení ZM-22-2018 ze dne 28. března 2018
Zastupitelstvo městyse
23.3.2018 9.4.2018
Záměr č. 1/2018/RM
Informace z úřadu městyse
21.3.2018 6.4.2018
Návrh rozpočtu DSO obecní voda na rok 2018
Informace z jiných úřadů
13.2.2018 31.3.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-86-2018
Rada městyse
27.2.2018 31.3.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-87-2018
Rada městyse
13.2.2018 31.3.2018
Usnesení ZM-21-2018 ze dne 7. února 2018
Zastupitelstvo městyse
20.3.2018 29.3.2018
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 28. března 2018
Zastupitelstvo městyse
21.2.2018 27.3.2018
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ
Informace z jiných úřadů
21.2.2018 21.3.2018
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-21-2018 ze dne 7. 2. 2018
Zastupitelstvo městyse
15.2.2018 20.3.2018
Návrh rozpočtu DSO ORLICE na rok 2018
Informace z jiných úřadů
7.2.2018 12.3.2018
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Informace z jiných úřadů
15.2.2018 6.3.2018
KONKURZ na místo ředitele ZŠ Týniště nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
6.9.2017 28.2.2018
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2017.
Informace z jiných úřadů
12.2.2018 28.2.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)
Informace z jiných úřadů
21.12.2017 28.2.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-82-2017
Rada městyse
3.1.2018 28.2.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-83-2017
Rada městyse
15.1.2018 28.2.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-84-2018
Rada městyse
2.2.2018 28.2.2018
Zápis z jednání RM č. j. RM-85-2018
Rada městyse
27.1.2018 27.2.2018
Výsledky hlasování v II. kole Volby prezidenta ČR
Volby
3.1.2018 26.2.2018
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
Informace pro občany
24.1.2018 14.2.2018
Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky ZŠ Častolovice
Rada městyse
30.1.2018 8.2.2018
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 7. února 2018
Zastupitelstvo městyse
18.1.2018 5.2.2018
VV OOP stanovení trvalého dopravního značení - zpomalovací prahy
Informace z jiných úřadů
13.11.2017 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Volby
28.11.2017 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
29.11.2017 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky - jmenování zapisovatele
Volby
15.12.2017 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky - pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Volby
15.12.2017 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky - oznámení o době a místě konání voleb
Volby
21.12.2017 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky - oznámení starosty městyse o vymezení plochy pro prezentaci kandidátů
Volby
16.1.2018 29.1.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČR - II. kolo
Volby
13.1.2018 27.1.2018
Výsledky hlasování v 1. kole Volby prezidenta ČR
Volby
20.12.2017 16.1.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Informace z jiných úřadů
6.12.2017 2.1.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu ul. Štefanikova
Informace z jiných úřadů
15.12.2017 2.1.2018
Obecně závazná vyhláška městyse Častolovice č. 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Informace z úřadu městyse
6.12.2016 2.1.2018
Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019
Povinně zveřejňované dokumenty
30.12.2016 2.1.2018
Schválený rozpočet 2017
Povinně zveřejňované dokumenty
13.12.2017 2.1.2018
Záměr č. 4/2017/RM - pronajmout část objektu čp. 479 restauraci "Na hřišti"
Rada městyse
15.12.2017 2.1.2018
Usnesení ZM-20-2017 ze dne 13. prosince 2017
Zastupitelstvo městyse
22.2.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
28.3.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
4.5.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
5.5.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
5.5.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
7.6.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
11.7.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
11.7.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
11.7.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
18.8.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
9.10.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.12.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.12.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.12.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.12.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
6.12.2016 31.12.2017
Harmonogram Občanské poradny Náchod kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Informace pro občany
6.1.2017 31.12.2017
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2017
Informace pro občany
6.1.2017 31.12.2017
Svoz komunálního odpadu na rok 2017
Informace pro občany
8.2.2017 31.12.2017
Pravidla požární bezpečnosti
Informace pro občany
18.9.2017 31.12.2017
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Informace pro občany
11.10.2017 31.12.2017
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2017
Informace pro občany
2.3.2017 31.12.2017
DSO OV Návrh rozpočtu 2017
Informace z jiných úřadů
2.11.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření DSO Obecní Voda
Informace z jiných úřadů
7.12.2016 31.12.2017
Oznámení o ceně vodného a stočného pro rok 2017
Informace z úřadu městyse
11.1.2017 31.12.2017
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Častolovice na rok 2017
Informace z úřadu městyse
28.2.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření schválené RM-63-2017
Povinně zveřejňované dokumenty
28.2.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 28.2.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
23.3.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření schválené ZM-17-2017 dne 22.3.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
23.3.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 23.3.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
10.4.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření schválené RM-67-2017 dne 10.4.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
11.4.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 11.4.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
24.4.2017 31.12.2017
RO schválené RM-68-2017 ze dne 24.4.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
24.4.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 24.4.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
22.5.2017 31.12.2017
RO schválené RM-70-2017 ze dne 22.5.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
23.5.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 23.5.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
14.6.2017 31.12.2017
RO schválené ZM-18-2017 ze dne 14.6.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
15.6.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 15.6.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
19.6.2017 31.12.2017
RO schválené RM-71-2017 ze dne 19.6.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
20.6.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 20.6.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
8.8.2017 31.12.2017
RO schválené RM-74-2017 ze dne 8.8.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
9.8.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 9.8.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
14.9.2017 31.12.2017
RO schválené ZM-19-2017 ze dne 14.9.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
15.9.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 15.9.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
18.9.2017 31.12.2017
RO schválené RM-76-2017 ze dne 18.9.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
19.9.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 19.9.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
4.10.2017 31.12.2017
RO schválené RM-77-2017 ze dne 4.10.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
5.10.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 5.10.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
18.10.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření schválené RM-78-2017 ze dne 18.10.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
19.10.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 19.10.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
31.10.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření schválené RM-79-2017 ze dne 31.10.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
1.11.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 1.11.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
15.11.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření schválené RM-80-2017 ze dne 14.11.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
15.11.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 15.11.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
30.11.2017 31.12.2017
RO schválené RM-81-2017 ze dne 29.11.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
30.11.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 30.11.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
14.12.2017 31.12.2017
RO schválené ZM-20-2017 ze dne 13.12.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
14.12.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 14. 12. 2017
Povinně zveřejňované dokumenty
12.12.2017 31.12.2017
RO schválené RM-82-2017 ze dne 11.12.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
12.12.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 12.12.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
19.12.2017 31.12.2017
RO schválené RM-83-2017 ze dne 18.12.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
19.12.2017 31.12.2017
Rozpočet po změnách k 19.12.2017
Povinně zveřejňované dokumenty
16.10.2017 31.12.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-77-2017
Rada městyse
25.10.2017 31.12.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-78-2017
Rada městyse
8.11.2017 31.12.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-79-2017
Rada městyse
23.11.2017 31.12.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-80-2017
Rada městyse
7.12.2017 31.12.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-81-2017
Rada městyse
6.12.2016 29.12.2017
Schválený návrh rozpočtu 2017 - závazné ukazatele
Povinně zveřejňované dokumenty
27.11.2017 21.12.2017
Střednědobý návrh výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020
Povinně zveřejňované dokumenty
27.11.2017 21.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Povinně zveřejňované dokumenty
27.11.2017 21.12.2017
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018
Zastupitelstvo městyse
7.11.2017 19.12.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 66595/2017-MZE-16212
Informace z jiných úřadů
23.11.2017 19.12.2017
DSO Obecní Voda - Návrh střednědobého výhledu 2021
Informace z jiných úřadů
23.11.2017 19.12.2017
DSO Obecní Voda - rozpočtové provizorium 2018
Informace z jiných úřadů
5.12.2017 14.12.2017
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 13. prosince 2017
Zastupitelstvo městyse
13.11.2017 30.11.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu - Sokolská
Informace z jiných úřadů
13.11.2017 30.11.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Častolovice
Informace z jiných úřadů
4.10.2017 22.11.2017
EX 1026/16-58 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti - 2.dražba
Informace z jiných úřadů
21.10.2017 21.11.2017
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny
Informace pro občany
3.11.2017 20.11.2017
VV o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace z jiných úřadů
16.10.2017 1.11.2017
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace z jiných úřadů
27.9.2017 31.10.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-76-2017
Rada městyse
6.10.2017 26.10.2017
Veřejná výzva č. 3/2017 - Na dvě místa Pracovník pro úklid veřejného prostranství
Informace z úřadu městyse
8.9.2017 24.10.2017
Jmenování zapisovatele - Volby do Poslanecké sněmovny 20. a 21. 10. 2017
Informace z úřadu městyse
5.9.2017 23.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Poslanecké sněmovny 20. a 21. 10. 2017
Informace z úřadu městyse
4.10.2017 23.10.2017
Oznámení starosty o vymezení plochy pro výlep plakátů - Volby do Poslanecké sněmovny 20. a 21. 10. 2017
Informace z úřadu městyse
5.10.2017 23.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb - Volby do Poslanecké sněmovny 20. a 21. 10. 2017
Informace z úřadu městyse
21.8.2017 22.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny 20. a 21. 10. 2017
Informace z úřadu městyse
4.10.2017 20.10.2017
Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP na sil. I/14, Rychnov nad Kněžnou, IV. etapa
Informace z jiných úřadů
4.10.2017 20.10.2017
Veřejná vyhláška OOP stanovení přechodné úpravy provozu
Informace z jiných úřadů
2.10.2017 18.10.2017
Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP na sil. I/14, I/11, Rychnov nad Kněžnou, III. etapa
Informace z jiných úřadů
14.9.2017 2.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.j. 55197/2017-MZE-16212
Informace z jiných úřadů
22.9.2017 2.10.2017
Zpráva o činnosti KV od 1. 1. 2017
Zastupitelstvo městyse
22.9.2017 2.10.2017
Usnesení ZM-19-2017- návrh 1 dle OZ
Zastupitelstvo městyse
13.2.2017 30.9.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2017.
Informace z jiných úřadů
30.6.2017 30.9.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-72-2017
Rada městyse
21.7.2017 30.9.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-73-2017
Rada městyse
17.8.2017 30.9.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-74-2017
Rada městyse
12.9.2017 30.9.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-75-2017
Rada městyse
21.9.2017 28.9.2017
Pozvánka - Volby do Poslanecké sněmovny 20. a 21. 10. 2017
Informace z úřadu městyse
7.8.2017 20.9.2017
Usnesení o stanovení termínu dražby – č. j. 065 EX 00884/09-373
Informace z jiných úřadů
28.8.2017 18.9.2017
OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silici č. III/3184 a MK v k.ú. Častolovice
Informace z jiných úřadů
6.9.2017 15.9.2017
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 14. září 2017
Zastupitelstvo městyse
21.8.2017 12.9.2017
Veřejná výzva č. 2/2017 - Technický pracovník místního hospodářství městyse Častolovice
Informace pro občany
24.8.2017 12.9.2017
Veřejná vyhláška - sp. zn. 5600036017
Informace z jiných úřadů
9.6.2017 31.7.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-71-2017
Rada městyse
12.7.2017 31.7.2017
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-17-2017 ze dne 22. března 2017
Zastupitelstvo městyse
12.7.2017 31.7.2017
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-18-2017 ze dne 14. června 2017
Zastupitelstvo městyse
10.7.2017 26.7.2017
Záměr č. 3/2017/RM pronajmout část pozemku městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
27.6.2017 17.7.2017
Stanovení PÚP na sil. I/14, I/11, žel. přejezd ev. č. P4112 Rychnov nad Kněžnou, objízdná trasa
Informace z jiných úřadů
5.6.2017 13.7.2017
195EX 548/12-63 Draž.vyhl.MV
Informace z jiných úřadů
19.6.2017 10.7.2017
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-18-2017 ze dne 14. června 2017
Zastupitelstvo městyse
16.6.2017 3.7.2017
OZV č. 1/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Informace z úřadu městyse
16.6.2017 3.7.2017
OZV č. 2/2017 o nočním klidu
Informace z úřadu městyse
16.6.2017 3.7.2017
OZV č. 3/2017 o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství
Informace z úřadu městyse
4.4.2017 30.6.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-66-2017
Rada městyse
19.4.2017 30.6.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-67-2017
Rada městyse
4.5.2017 30.6.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-68-2017
Rada městyse
18.5.2017 30.6.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-69-2017
Rada městyse
30.5.2017 30.6.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-70-2017
Rada městyse
7.6.2017 23.6.2017
Rozhodnutí o odvolání
Informace z jiných úřadů
27.4.2017 20.6.2017
Dražební vyhláška - EX 1026/16-40
Informace z jiných úřadů
25.4.2017 20.6.2017
Dražební vyhláška
Informace z jiných úřadů
8.6.2017 19.6.2017
Dražební řád a dražební vyhláška
Informace z jiných úřadů
6.6.2017 15.6.2017
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 14. června 2017
Zastupitelstvo městyse
15.5.2017 10.6.2017
Veřejná výzva č. 01/2017 na místo Refert/ka státní správy a samosprávy
Informace z úřadu městyse
4.5.2017 5.6.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - r. 2016
Informace pro občany
12.5.2017 5.6.2017
Záměr č. 2/2017/RM pronajmout část pozemku městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
9.5.2017 31.5.2017
Závěrečný účet DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
24.4.2017 30.5.2017
Vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Informace z jiných úřadů
9.5.2017 29.5.2017
Veřejná vyhláška - stanovení PÚP na sil. I/11, I/14, Kostelec nad Orlicí, OŽK
Informace pro občany
10.5.2017 29.5.2017
OOP stanovení přechodného dopravního značení - II/316,III/3189 + místní komunikace v k.ú Kostelec n.
Informace z jiných úřadů
4.5.2017 22.5.2017
DSO Obecní Voda
Informace z jiných úřadů
2.5.2017 19.5.2017
Veřejná vyhláška, stavební povolení - ul. Bažantnická
Informace z jiných úřadů
2.5.2017 19.5.2017
Veřejná vyhláška, stavební povolení - ul. Severní
Informace z jiných úřadů
27.4.2017 16.5.2017
Doplnění spisu
Informace z jiných úřadů
13.3.2017 10.5.2017
Dražební vyhláška - elektronická dražba nedobrovolná
Informace z jiných úřadů
14.7.2015 9.5.2017
Záměr č.2/2015/ZM městyse Častolovice prodat pozemek
Informace z úřadu městyse
31.1.2017 26.4.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HRK/001/2017 a jeho podmínkách
Informace z jiných úřadů
6.2.2017 26.4.2017
Dodatek č. 1 k Oznámení o výběrovém řízení č. HRK/001/2017
Informace z jiných úřadů
14.3.2017 19.4.2017
Dražební vyhláška - dražba movitých věcí
Informace z jiných úřadů
28.3.2017 13.4.2017
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-17-2017 ze dne 22. března 2017
Zastupitelstvo městyse
10.2.2017 10.4.2017
Provozní doby Finančních úřadů a informace o nové službě
Informace pro občany
24.3.2017 10.4.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce ul. Severní
Informace z jiných úřadů
24.3.2017 10.4.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce ul. Bažantnická
Informace z jiných úřadů
21.3.2017 9.4.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-65-2017
Rada městyse
6.3.2017 6.4.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - změna mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/020004-H
Informace pro občany
9.3.2017 4.4.2017
Konkurzní řízení - ředitel/ka Mateřské školy Borohrádek
Informace z jiných úřadů
11.1.2017 31.3.2017
Ptačí chřipka
Informace pro občany
11.1.2017 31.3.2017
Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
Informace pro občany
8.2.2017 31.3.2017
Protokol o zkoušce Legionelli - Kotelna, U Konopáče 488
Informace pro občany
1.2.2017 31.3.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-61-2017
Rada městyse
14.2.2017 31.3.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-62-2017
Rada městyse
7.3.2017 31.3.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-63-2017
Rada městyse
15.3.2017 31.3.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-64-2017
Rada městyse
7.3.2017 31.3.2017
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-16-2017 ze dne 1. března 2017
Zastupitelstvo městyse
14.3.2017 31.3.2017
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-16-2017 ze dne 1. března 2017
Zastupitelstvo městyse
7.3.2017 30.3.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - záměr "Závod Častolovice - nová linka ČA3"
Informace z jiných úřadů
13.3.2017 30.3.2017
Opravné usnesení - záměr "Závod Častolovice - nová linka ČA3"
Informace z jiných úřadů
14.3.2017 30.3.2017
Ukončení nařízení SVS/2017/020004-H
Informace z jiných úřadů
14.3.2017 30.3.2017
Rozpočet DSO Orlice 2017
Informace z jiných úřadů
6.3.2017 23.3.2017
Záměr obce č. ZM-1-2017 - prodej části nemoviteho majetku městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
14.3.2017 23.3.2017
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 22. března 2017
Zastupitelstvo městyse
10.2.2017 13.3.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
Informace pro občany
11.1.2017 11.3.2017
Informace a doporučení týkající se ptačí chřipky
Informace pro občany
25.1.2017 10.3.2017
Dražební řád a dražební vyhláška
Informace z jiných úřadů
21.2.2017 2.3.2017
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 1. března 2017
Zastupitelstvo městyse
1.3.2016 1.3.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2016.
Informace z jiných úřadů
30.12.2016 28.2.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-59-2016
Rada městyse
18.1.2017 28.2.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-60-2017
Rada městyse
10.2.2017 28.2.2017
Záměr č.1/2017/RM městyse Častolovice vypůjčit nemovité pozemky a stavby
Rada městyse
1.2.2017 20.2.2017
Posuzování vlivu na životní prostředí "Závod Častolovice - nová linka ČA3"
Informace z jiných úřadů
30.12.2016 31.1.2017
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-15-2016 ze dne 22. prosince 2016
Zastupitelstvo městyse
10.1.2017 27.1.2017
Sdělení o ukončení posuzování záměru „Závod Častolovice – nová linka ČA3“
Informace z jiných úřadů
13.12.2016 13.1.2017
Zápis z jednání RM č. j. RM-58-2016
Rada městyse
15.2.2016 31.12.2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
15.2.2016 31.12.2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.11.2016 31.12.2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
12.1.2016 31.12.2016
Svoz komunálního odpadu na rok 2016
Informace pro občany
5.1.2016 31.12.2016
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2015-2016
Informace pro občany
16.5.2016 31.12.2016
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Častolovice na rok 2016
Informace pro občany
10.8.2016 31.12.2016
Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel
Informace pro občany
8.9.2016 31.12.2016
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Informace pro občany
15.6.2016 31.12.2016
Elektronická evidence tržeb
Informace z jiných úřadů
26.9.2016 31.12.2016
Informace k vydávání přihlašovacích údajů potřebných pro přihlášení se do systému EET
Informace z jiných úřadů
18.11.2016 31.12.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-55-2016
Rada městyse
18.11.2016 31.12.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-56-2016
Rada městyse
6.12.2016 31.12.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-57-2016
Rada městyse
5.12.2016 30.12.2016
Posuzování vlivů na životní prostředí "Závod Častolovice - nová linka ČA3"
Informace z jiných úřadů
14.12.2016 23.12.2016
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 22. prosince 2016
Zastupitelstvo městyse
6.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu městyse Častolovice na rok 2017
Zastupitelstvo městyse
19.10.2016 16.12.2016
Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.
Informace z jiných úřadů
29.11.2016 15.12.2016
Rozpočtové provizorium DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
29.11.2016 15.12.2016
Rozpočtový výhled DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
12.10.2016 13.12.2016
Oznámení o výběrovém řízení č. HRK/177/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách
Informace z jiných úřadů
15.11.2016 2.12.2016
Rozhodnutí RM na doplňkové volby do Školské rady listopad 2016
Informace z úřadu městyse
22.8.2016 30.11.2016
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - Bělá
Informace z jiných úřadů
14.11.2016 30.11.2016
Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivu této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Informace z jiných úřadů
20.10.2016 30.11.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-53-2016
Rada městyse
3.11.2016 30.11.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-54-2016
Rada městyse
30.9.2016 30.11.2016
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-13-2016 ze dne 21. září 2016
Zastupitelstvo městyse
17.10.2016 30.11.2016
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-13-2016 ze dne 21. září 2016
Zastupitelstvo městyse
27.10.2016 30.11.2016
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-14-2016 ze dne 19. října 2016
Zastupitelstvo městyse
10.11.2016 28.11.2016
Odvolání zákazu odběru povrchových vod z vodního toku Bělá
Informace z jiných úřadů
27.10.2016 15.11.2016
Veřejná výzva č. 04/2016 Pracovník místního hospodářství městyse Častolovice - Pracovník pro úklid veřejného prostranství
Informace z úřadu městyse
13.10.2016 31.10.2016
Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu - lokalita Školská - komunikace pro pěší
Informace z úřadu městyse
13.10.2016 31.10.2016
Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu - lokalita Školská - výsadby zeleně
Informace z úřadu městyse
12.9.2016 31.10.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-50-2016
Rada městyse
20.9.2016 31.10.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-51-2016
Rada městyse
8.10.2016 30.10.2016
Výsledky Voleb do ZK
Informace z úřadu městyse
7.10.2016 28.10.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-52-2016
Rada městyse
11.10.2016 20.10.2016
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 19. října 2016
Zastupitelstvo městyse
4.8.2016 10.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - jmenování zapisovatele
Informace z úřadu městyse
4.8.2016 10.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace z úřadu městyse
4.8.2016 10.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace z úřadu městyse
22.9.2016 10.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů
Informace z úřadu městyse
19.9.2016 6.10.2016
Veřejná vyhláška - Zpráva o projednání ZÚR KHK, aktualizace č. 2 ZÚR KHK
Informace z jiných úřadů
12.5.2016 30.9.2016
Cestovní doklady pro děti
Informace pro občany
31.8.2016 30.9.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-49-2016
Rada městyse
13.9.2016 29.9.2016
Veřejná výzva č. 3/2016
Informace z úřadu městyse
1.9.2016 26.9.2016
Dočasná změna jízdního řádu linky 700991 Lanškroun – Hradec Králové
Informace pro občany
13.9.2016 22.9.2016
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 21. září 2016
Zastupitelstvo městyse
13.7.2016 14.9.2016
Výběrové řízení č. HRK/100/2016 s následnou aukcí
Informace z jiných úřadů
29.8.2016 5.9.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu I/11, I/14
Informace z jiných úřadů
28.6.2016 31.8.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-47-2016
Rada městyse
20.7.2016 31.8.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-48-2016
Rada městyse
13.7.2016 31.8.2016
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-12-2016 ze dne 29. června 2016
Zastupitelstvo městyse
3.8.2016 20.8.2016
Výluky SŽDC
Informace pro občany
3.8.2016 20.8.2016
Výluky SŽDC v úseku Častolovice - Týniště nad Orlicí - Letohrad, Záměl ve dnech 12. - 19.8.2016
Informace pro občany
3.8.2016 19.8.2016
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Informace z úřadu městyse
3.8.2016 13.8.2016
Výluky SŽDC v úseku Častolovice - Doudleby nad Orlicí - Potštejn ve dnech 8. - 12.8.2016
Informace pro občany
19.7.2016 4.8.2016
Záměr č.3/2016/RM Častolovice PRONAJMOUT část pozemku
Rada městyse
8.7.2016 29.7.2016
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-12-2016 ze dne 29. června 2016
Zastupitelstvo městyse
4.7.2016 23.7.2016
Výluky SŽDC s.o. v Královéhradeckém kraji s vlivem na osobní dopravu ČD, a.s. v úseku Solnice - Častolovice nepřetržitě ve dnech 11. - 22.7.2016 a Častolovice - Týniště n/O. ve dnech 19. - 21.7.2016
Informace pro občany
23.6.2016 23.7.2016
Oznámení o zahájení řízení
Informace z jiných úřadů
16.6.2016 16.7.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-46-2016
Rada městyse
20.6.2016 8.7.2016
Záměr č/2/2016/RM - pronajmout pozemek
Rada městyse
2.5.2016 30.6.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-43-2016
25.5.2016 30.6.2016
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Informace z jiných úřadů
30.5.2016 30.6.2016
Upozornění pro vlastníky lesů - kůrovec
Informace z jiných úřadů
13.6.2016 30.6.2016
Závěrečný účet a účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2015
Informace z úřadu městyse
13.6.2016 30.6.2016
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015 městys Častolovice
Informace z úřadu městyse
13.6.2016 30.6.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření
Informace z úřadu městyse
13.6.2016 30.6.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Informace z úřadu městyse
16.5.2016 30.6.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-44-2016
Rada městyse
31.5.2016 30.6.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-45-2016
Rada městyse
23.6.2016 29.6.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Informace z jiných úřadů
21.6.2016 29.6.2016
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 29. června 2016
Zastupitelstvo městyse
16.6.2016 22.6.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Informace z jiných úřadů
27.5.2016 16.6.2016
Oznámení o výběrovém řízení č. HRK/42/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách
Informace z jiných úřadů
26.5.2016 13.6.2016
Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Informace z jiných úřadů
12.5.2016 12.6.2016
AQUA SERVIS, a. s. - vyhodnocení skutečně vynaložených nákladů na provoz veřejných vodovodů a kanalizací za rok 2015
Informace pro občany
18.5.2016 3.6.2016
Nařízení č. 1/2016 O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse
Informace z úřadu městyse
25.4.2016 2.6.2016
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
Informace z jiných úřadů
5.4.2016 31.5.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-41-2016
Rada městyse
18.4.2016 31.5.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-42-2016
Rada městyse
6.5.2016 31.5.2016
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-11-2016 ze dne 27. dubna 2016
Zastupitelstvo městyse
6.5.2016 31.5.2016
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-11-2016 ze dne 27. dubna 2016
Zastupitelstvo městyse
28.4.2016 28.5.2016
Trvalá adresa v sídle ohlašovny – změna v doručování !

Od 01.01.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně,  v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Více informací viz. Trvalý pobyt na ohlašovně.pdf

Informace pro občany
29.4.2016 16.5.2016
Požární řád - obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Informace z úřadu městyse
13.4.2016 9.5.2016
Závěrečný účet DSO ORLICE 2015
Informace z jiných úřadů
15.3.2016 29.4.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutí - stavební povolení I/11
Informace z jiných úřadů
7.3.2016 29.4.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-39-2016
Rada městyse
22.3.2016 29.4.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-40-2016
Rada městyse
14.3.2016 29.4.2016
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-10-2016 ze dne 3. března 2016
Zastupitelstvo městyse
15.3.2016 29.4.2016
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-10-2016 ze dne 3. března 2016
Zastupitelstvo městyse
20.4.2016 28.4.2016
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 27. dubna 2016
Zastupitelstvo městyse
8.4.2016 25.4.2016
Závěrečný účet DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
31.3.2016 18.4.2016
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU - „Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem“
Informace z úřadu městyse
11.2.2016 31.3.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výběrové řízení č_HRK_13_2016 - 2_kolo
Informace z jiných úřadů
11.2.2016 31.3.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výběrové řízení č_HRK_14_2016 - 9_kolo
Informace z jiných úřadů
7.3.2016 31.3.2016
Záměr č. 1/2016/RM městyse Častolovice na propachtování pozemku
Informace z úřadu městyse
1.2.2016 31.3.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-36-2016
Rada městyse
15.2.2016 31.3.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-37-2016
Rada městyse
23.2.2016 31.3.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-38-2016
Rada městyse
26.3.2015 11.3.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-10-2015
Rada městyse
23.2.2016 10.3.2016
Veřejná výzva č. 02/2016 - Pracovník místního hospodářství městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
24.2.2016 4.3.2016
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 3. března 2016
Zastupitelstvo městyse
17.2.2016 3.3.2016
Návrh rozpočtu městyse Častolovice na rok 2016
Zastupitelstvo městyse
6.1.2016 29.2.2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
6.1.2016 29.2.2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
6.1.2016 29.2.2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
7.9.2015 29.2.2016
Aktualizovaný seznam nemovitostí ke dni 1. 11. 2015
Informace z jiných úřadů
15.1.2016 29.2.2016
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Informace z jiných úřadů
10.2.2016 29.2.2016
Exekutorský úřad - usnesení
Informace z jiných úřadů
18.1.2016 29.2.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-35-2016
Rada městyse
26.1.2016 26.2.2016
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Informace z jiných úřadů
12.2.2016 26.2.2016
Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 2016
Informace z úřadu městyse
3.2.2016 19.2.2016
Návrh rozpočtu DSO Obecní voda na rok 2016
Informace z jiných úřadů
22.1.2016 9.2.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Informace z jiných úřadů
14.1.2016 8.2.2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství
Informace z jiných úřadů
15.1.2016 1.2.2016
Věrejná výzva na č. 01/2016 na místo "Referent/ka státní správy a samosprávy
Informace z úřadu městyse
30.12.2015 30.1.2016
Zápis z jednání RM č. j. RM-34-2015
Rada městyse
29.1.2015 29.1.2016
Oznámení o ustanovení opatrovníků neznámým účastiníkům řízení KoPÚ Častolovice
  • pdf [1001 kB]
Informace z jiných úřadů
28.12.2015 29.1.2016
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-9-2015 ze dne 14. prosince 2015
Zastupitelstvo městyse
28.12.2015 29.1.2016
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-9-2015 ze dne 14. prosince 2015
Zastupitelstvo městyse
16.12.2015 15.1.2016
Veřejná vyhláska- rozhodnutí o stavebním povolení DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.7.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.8.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.8.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
21.8.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
24.8.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
8.10.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
24.11.2015 31.12.2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
6.1.2015 31.12.2015
Oznámení o cenách vodného a stočného na rok 2015
Informace pro občany
11.3.2015 31.12.2015
Ceník sběrného dvora - Hřibiny-Ledská 2015
Informace pro občany
29.9.2015 31.12.2015
Kotlíkové dotace
Informace pro občany
25.11.2015 31.12.2015
Daň z nemovitých věcí pro rok 2016
Informace pro občany
13.8.2015 31.12.2015
Opatření obecné povaha při nedostatku vody - Veřejná vyhláška
Informace z jiných úřadů
19.11.2015 31.12.2015
Opatření obecné povahy - Veřejnou vyhláškou
Informace z jiných úřadů
19.11.2015 31.12.2015
Opatření obecné povahy - Veřejnou vyhláškou
Informace z jiných úřadů
24.11.2015 31.12.2015
Veřejná vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje KHK
Informace z jiných úřadů
8.12.2015 31.12.2015
Oznámení o opuštění od veřejné dražby
Informace z jiných úřadů
16.10.2015 31.12.2015
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole a mateřské škole Častolovice za rok 2014
Informace z úřadu městyse
16.11.2015 31.12.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-32-2015
Rada městyse
1.12.2015 31.12.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-33-2015
Rada městyse
6.12.2015 14.12.2015
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 14. prosince 2015
Zastupitelstvo městyse
25.11.2015 11.12.2015
Návrh souhrnu doporučených opatření pro EVL Orlice a Labe
Informace z jiných úřadů
25.11.2015 11.12.2015
Rozpočtové provizorium městyse Častolovice na rok 2016
Informace z úřadu městyse
25.11.2015 11.12.2015
Rozpočtové provizorium DSO Obecní voda na rok 2016
Informace z úřadu městyse
25.11.2015 11.12.2015
Rozpočtový výhled městyse Častolovice na roky 2017 a 2018
Informace z úřadu městyse
25.11.2015 11.12.2015
Rozpočtový výhled DSO Obecní voda na roky 2017, 2018 a 2019
Informace z úřadu městyse
25.11.2015 10.12.2015
Záměr č/5/2015/RM
Informace z úřadu městyse
16.10.2015 30.11.2015
Výběrové řízení na pracovní pozice do MAS nad Orlicí o.p.s.
Informace pro občany
9.11.2015 30.11.2015
Kotlíkové dotace - semináře
Informace pro občany
4.11.2015 30.11.2015
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Informace z jiných úřadů
4.11.2015 30.11.2015
Dražební vyhláška - elektronické veřejné dražby
Informace z jiných úřadů
6.11.2015 30.11.2015
Záměr č/4ab/2015/RM
Informace z úřadu městyse
19.10.2015 30.11.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-30-2015
Rada městyse
2.11.2015 30.11.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-31-2015
Rada městyse
2.11.2015 30.11.2015
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-8-2015 ze dne 22. října 2015
  • pdf [1013 kB]
Zastupitelstvo městyse
4.11.2015 30.11.2015
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-8-2015 ze dne 22. října 2015
Zastupitelstvo městyse
9.11.2015 27.11.2015
Záměr č.3/2015/RM
Informace z úřadu městyse
19.10.2015 24.11.2015
Dražební vyhláška č. 114-dd/15
Informace z jiných úřadů
6.11.2015 24.11.2015
Protokol MV a zpráva o odstranění nedostatků
Informace z úřadu městyse
3.11.2015 19.11.2015
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení
Informace z jiných úřadů
10.9.2015 15.11.2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Informace pro občany
15.10.2015 31.10.2015
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
Informace z úřadu městyse
15.9.2015 30.10.2015
Dražební vyhláška
Informace pro občany
6.10.2015 30.10.2015
Záměr č.3/ZM/2015 městyse Častolovice prodat pozemek
Informace z úřadu městyse
17.9.2015 30.10.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-24-2015
Rada městyse
21.9.2015 30.10.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-25-2015
Rada městyse
21.9.2015 30.10.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-26-2015
Rada městyse
5.10.2015 30.10.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-27-2015
Rada městyse
5.10.2015 30.10.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-28-2015
Rada městyse
13.10.2015 30.10.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-29-2015
Rada městyse
14.10.2015 23.10.2015
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 22. října 2015
Zastupitelstvo městyse
1.10.2015 16.10.2015
Výběrové řízení na pronájem majetku HK
Informace z jiných úřadů
1.10.2015 16.10.2015
Záměr č. 2/2015/RM městyse Častolovice na pronájem budovy čp. 47
Informace z úřadu městyse
11.9.2015 12.10.2015
Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Oznámení o zahájení řízení a postoupení informace ve věci vydání změny integrovaného povolení – f. Saint-  Gobain Construction Products CZ, a.s.

Informace z jiných úřadů
15.9.2015 1.10.2015
Záměr č.1/2015/RM Městyse Častolovice pronajmout pozemek
Rada městyse
13.4.2015 30.9.2015
I/11 Častolovice, oprava silnice
Informace pro občany
20.8.2015 30.9.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-23-2015
Rada městyse
24.8.2015 10.9.2015
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU - „Zateplení kulturního zařízení U Lva č.p. 80“
Informace z úřadu městyse
19.8.2015 9.9.2015
Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek
Informace z jiných úřadů
29.6.2015 31.8.2015
Výměna občanských průkazů
Informace pro občany
27.7.2015 31.8.2015
Výluky v úseku Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí a Častolovice - Solnice
Informace pro občany
23.7.2015 31.8.2015
Dražební vyhláška - U S N E S E N Í o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba
Informace z jiných úřadů
23.7.2015 31.8.2015
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Informace z jiných úřadů
7.8.2015 31.8.2015
Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
Informace z jiných úřadů
12.8.2015 31.8.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o ZŘ kanalizace Čestice Olešnice
Informace z úřadu městyse
5.8.2015 31.8.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-22-2015
Rada městyse
14.8.2015 31.8.2015
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ZM-7-2015 ze dne 5. srpna 2015
Zastupitelstvo městyse
6.8.2015 25.8.2015
Věrejná výzva na č. 02/2015 na místo "Referent/ka státní správy a samosprávy - rozpočtář, finanční referent, účetní
Informace z úřadu městyse
20.7.2015 21.8.2015
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Informace z jiných úřadů
28.7.2014 12.8.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámí vlastníci
Informace z jiných úřadů
3.11.2014 12.8.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámí vlastníci (aktualizace)
Informace z jiných úřadů
23.7.2015 10.8.2015
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE - „Svážíme bioodpad z městyse Častolovice“
Informace z úřadu městyse
28.7.2015 6.8.2015
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 5. srpna 2015
Zastupitelstvo městyse
20.7.2015 4.8.2015
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Častolovicích" 17-7-2015
Informace z úřadu městyse
17.7.2015 3.8.2015
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Častolovicích“
Informace z úřadu městyse
15.7.2015 31.7.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-21-2015
Rada městyse
10.7.2015 31.7.2015
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 1. července 2015
Zastupitelstvo městyse
25.6.2015 24.7.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-20-2015
Rada městyse
22.6.2015 22.7.2015
Usnesení z veřejného zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 3. června 2015
Zastupitelstvo městyse
6.7.2015 20.7.2015
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Častolovicích"
Informace z úřadu městyse
15.6.2015 16.7.2015
Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Informace z jiných úřadů
16.6.2015 3.7.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-19-2015
Rada městyse
23.6.2015 2.7.2015
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 1. července 2015
Zastupitelstvo městyse
1.6.2015 30.6.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-16-2015
Rada městyse
1.6.2015 30.6.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-17-2015
Rada městyse
29.5.2015 29.6.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-15-2015
Rada městyse
11.6.2015 26.6.2015
Výluky na železniční trati.
Informace pro občany
11.6.2015 26.6.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-18-2015
Rada městyse
1.4.2015 23.6.2015
Informace z ministerstva zemědělství
Informace z jiných úřadů
8.6.2015 23.6.2015
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby splaškové kanalizace
Informace z jiných úřadů
3.6.2015 19.6.2015
Věřejná vyhláška - oznámení a zahájení územního řízení
Informace z jiných úřadů
1.6.2015 17.6.2015
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPÚ Častolovice
Informace z jiných úřadů
1.6.2015 17.6.2015
Výzva k podání nabídky
Informace z úřadu městyse
18.5.2015 16.6.2015
Výluka Častolovice - Solnice
Informace pro občany
11.5.2015 5.6.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-14-2015
Rada městyse
26.5.2015 3.6.2015
Pozvánka na věřejné jednání Zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse
28.4.2015 2.6.2015
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015
Informace z jiných úřadů
13.5.2015 1.6.2015
Hospodaření Základní školy a mateřské školy - výkazy 2014
Informace z úřadu městyse
13.5.2015 1.6.2015
Závěrečný účet městyse Častolovice za rok 2014
Informace z úřadu městyse
13.5.2015 1.6.2015
Inventarizační zpráva za rok 2014
Informace z úřadu městyse
13.5.2015 1.6.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Častolovice za rok 2014
Informace z úřadu městyse
11.5.2015 29.5.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-13-2015
Rada městyse
11.5.2015 28.5.2015
Věrejná výzva na č. 01/2015 na místo "Referent/ka státní správy a samosprávy
Informace pro občany
12.5.2015 27.5.2015
Závěrečný účet DSO Orlice
Informace z úřadu městyse
7.5.2015 26.5.2015
Rekonstrukce kolejiště v železniční stanici Častolovice
Informace pro občany
14.4.2015 15.5.2015
Výběrové řízení na architekta městyse Častolovice
Informace pro občany
6.5.2015 13.5.2015
Výluka na železniční trati
Informace pro občany
12.2.2015 13.5.2015
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2015.
Informace z jiných úřadů
21.4.2015 7.5.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-12-2015
Rada městyse
10.4.2015 27.4.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-11-2015
Rada městyse
30.3.2015 15.4.2015
Zpráva o hospodaření DSO Obecní voda za rok 2014
Informace z úřadu městyse
24.1.2014 31.3.2015
Oznámení o ustanovení opatrovníků neznámým účastníkům řízení KoPÚ Častolovice
Informace z jiných úřadů
18.4.2014 31.3.2015
Oznámení o ustanovení opatrovníků neznámým účastníkům řízení KoPÚ Častolovice
Informace z jiných úřadů
16.3.2015 31.3.2015
Oznámení o rozhodnutí státního pozemkového úřadu v katastru Častolovice
Informace z jiných úřadů
13.3.2015 28.3.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-9-2015
Rada městyse
11.3.2015 26.3.2015
Usnesení z veřejného jednání ZM ze dne 5.3.2015
Zastupitelstvo městyse
10.3.2015 25.3.2015
Inspekční zpráva - Základní škola a mateřská škola Častolovice - Česká školní inspekce - Královehradecký inspektorát
Rada městyse
6.3.2015 23.3.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo městyse
26.2.2015 13.3.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-8-2015
Rada městyse
25.2.2015 13.3.2015
Usnesení z veřejného jednání ZM ze dne 11.2.2015
Zastupitelstvo městyse
25.2.2015 6.3.2015
Pozvánka na veřejné jednání ZM Častolovice
Zastupitelstvo městyse
2.2.2015 2.3.2015
Program SK RABŠTEJN na únor 2015
Informace pro občany
13.2.2015 28.2.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-7-2015
Rada městyse
13.2.2015 28.2.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvo městyse
10.2.2015 25.2.2015
Návrh rozpočtu DSO Obecní voda na rok 2015
Zastupitelstvo městyse
9.2.2015 24.2.2015
Záměr č.1/2015/ZM městyse Častolovice, vložení majetku do hospodaření DSO Orlice.
Zastupitelstvo městyse
19.1.2015 19.2.2015
Zahájení zjišťovacích řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
Informace z jiných úřadů
14.1.2015 16.2.2015
Program rozvoje cestovního ruchu v KHK na období 2014 až 2020
Informace z jiných úřadů
30.1.2015 16.2.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-6-2015
Rada městyse
30.1.2015 15.2.2015
Posuzování vlivů koncepce "Program rozvoje cestovního ruchu v Královehradeckém kraji pro období 2014 - 2020
Informace z jiných úřadů
4.2.2015 11.2.2015
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse
23.1.2015 7.2.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Informace z jiných úřadů
6.1.2015 6.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
Informace z jiných úřadů
20.1.2015 4.2.2015
Zápis z jednání RM č. j. RM-5-2015
Rada městyse
19.1.2015 3.2.2015
Usnesení RM č. j. RM-4-2014 ze dne dne 22. prosince 2014
Rada městyse
15.1.2015 30.1.2015
Nabídka práce - Otevírání a uzamykání hřbitova
Rada městyse
15.1.2015 30.1.2015
Výběrové řízení na šefredaktora zpravodaje Zdroj
Rada městyse
7.1.2015 22.1.2015
Usnesení z veřejného jednání ZM ze dne 18. prosince 2014
Zastupitelstvo městyse
29.12.2014 15.1.2015
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Častolovice a částech k.ú. Čestice u Častolovic, Hřibiny, Velká Ledská, Libel, Synkov a Kostelec nad Orlicí.
Informace z jiných úřadů
23.12.2014 7.1.2015
Zápis z ustavující schůze ZM Častolovice ze dne 27.11.2014
Zastupitelstvo městyse
18.12.2014 2.1.2015
Usnesení RM čj.1-2014 z 2. 12. 2014
Rada městyse
18.12.2014 2.1.2015
Usnesení RM čj.2-2014 z 9. 12. 2014
Rada městyse
18.12.2014 2.1.2015
Usnesení RM čj.3-2014 z 15. 12. 2014
Rada městyse
20.12.2013 31.12.2014
Plán svozu komunálního odpadu na kalendářní rok 2014
Informace pro občany
29.12.2013 31.12.2014
Národní síť záchranných stanic zvířat
Informace pro občany
6.1.2014 31.12.2014
Nabídka služeb v oblasti údržby, úklidu a péče o zeleň - p. Jaroslav Mráček
Informace pro občany
19.5.2014 31.12.2014
Aktuální a kompletní ceník Sberného dvora v obci Hřibiny - Ledská.
Informace pro občany
5.12.2014 20.12.2014
Dražební vyhláška elektronická
Informace z jiných úřadů
5.12.2014 20.12.2014
Záměr č.3/2014/RM městyse Častolovice na pronájem části budovy č. 47.
Informace z úřadu městyse
5.12.2014 20.12.2014
Usnesení z ustavujícího jednání ZM Častolovice ze dne 27.11.2014
Zastupitelstvo městyse
1.12.2014 18.12.2014
Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 2015
Informace z jiných úřadů
10.12.2014 18.12.2014
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva městyse
Zastupitelstvo městyse
1.12.2014 17.12.2014
Rozpočtový výhled DSO Orlice na roky 2016-2018
Informace z jiných úřadů
5.12.2014 16.12.2014
Rozpočtové provizorium na rok 2015 DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
26.11.2014 11.12.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice 24.11.2014
Rada městyse
25.11.2014 10.12.2014
Rozpočtový výhled na rok 2017
Informace z úřadu městyse
25.11.2014 10.12.2014
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Informace z úřadu městyse
25.11.2014 10.12.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice 27.10.2014
Rada městyse
25.11.2014 10.12.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice 10.11.2014
Rada městyse
19.11.2014 4.12.2014
Pozvánka na ustanovující schůzi zastupitelstva Městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse
1.12.2014 2.12.2014
Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 2015
Informace z úřadu městyse
4.11.2014 19.11.2014
Výběrové řízení na objekt čp.6 Rašovice - 8. kolo
Informace z jiných úřadů
21.10.2014 5.11.2014
Opis výsledku hlasování v okrsku Častolovice - senátní volby - II.kolo
Informace z úřadu městyse
21.10.2014 5.11.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice 29.9.2014
Rada městyse
21.10.2014 5.11.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice 13.10.2014
Rada městyse
16.10.2014 31.10.2014
Projekt - Vzdělavaní na venkově
Informace pro občany
15.10.2014 30.10.2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
15.10.2014 30.10.2014
Opis výsledku hlasování v okrsku Častolovice - senátní volby
Informace z úřadu městyse
6.10.2014 21.10.2014
Rozhodnutí o zrušení stavebního povolení na základě odvolání pí Mgr.Mamulové
Informace z jiných úřadů
6.10.2014 21.10.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice 8.9.2014
Rada městyse
6.10.2014 21.10.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice 22.9.2014
Rada městyse
26.9.2014 11.10.2014
Dražební vyhláška - p.Krupka
Informace z jiných úřadů
23.9.2014 8.10.2014
Informace k volbám 2014 - výlepové plochy
Informace z úřadu městyse
23.9.2014 8.10.2014
Informace k volbám 2014 - doba a místo konání
Informace z úřadu městyse
23.9.2014 8.10.2014
Usnesení ZM 18.9.2014
Zastupitelstvo městyse
12.9.2014 27.9.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice 21.8.2014
Rada městyse
12.9.2014 27.9.2014
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 18.9.2014
Zastupitelstvo městyse
11.9.2014 26.9.2014
Stavební povolení - Mírová II.
Informace z jiných úřadů
3.9.2014 18.9.2014
Informace o výluce trati 021 častolovice- letohrad a zpět
Informace z jiných úřadů
3.9.2014 18.9.2014
Trasa náhradní autobusové dopravy při výluce trati 021
Informace z jiných úřadů
2.9.2014 17.9.2014
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Informace z jiných úřadů
25.8.2014 9.9.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 21.7.2014
Rada městyse
25.8.2014 9.9.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 11.8.2014
Rada městyse
21.8.2014 5.9.2014
Stavební povolení: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O -Častolovice - Solnice,2.část, rekonstrukce žst.Častolovice
Informace z jiných úřadů
18.8.2014 2.9.2014
Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí pí. Mamulová
Informace z jiných úřadů
8.8.2014 23.8.2014
Výzva k podání nabídky na zateplení ÚM
Informace z úřadu městyse
8.8.2014 23.8.2014
Výzva k podání nabídky na zateplení knihovny
Informace z úřadu městyse
6.8.2014 21.8.2014
Volby 2014 - Hlasování voličů
6.8.2014 21.8.2014
Volby do zastupitelstev
Informace z úřadu městyse
19.5.2014 20.8.2014
Obec Hřibiny – Ledská zveřejňuje podle zákona č. 128/2000 sb. § 39, odst. 1 o obcích v platném znění, záměr na prodej budovy a pozemků: jedná se o dům čp. 27 na st. parcele č. 60, st. parcelu č. 60 a zahradu č. 10 v katastrálním území Hřibiny.
Informace pro občany
2.8.2014 19.8.2014
Výluky na trati ČD častolovice - Solnice od 5.8. do 18.8.
Informace z jiných úřadů
2.8.2014 18.8.2014
Náhradní autobusová doprava v době výluky
Informace z jiných úřadů
23.7.2014 7.8.2014
Veřejná vyhláška - oznámení stavebního řízení - Oprava MK ulice Mírová v Častolovicích, II. etapa
Informace z jiných úřadů
18.7.2014 2.8.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 7.7.2014
Rada městyse
11.7.2014 26.7.2014
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2014/2015 v KHK kraji
Informace pro občany
10.7.2014 25.7.2014
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Zvýšení kapacity trati Týniště n. O.-Častolovice-Solnice
Informace z jiných úřadů
7.7.2014 22.7.2014
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice z 2.7.2014
Zastupitelstvo městyse
1.7.2014 16.7.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 23.6.2014
Rada městyse
26.6.2014 11.7.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 26.5.2014
Rada městyse
26.6.2014 11.7.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 9.6.2014
Rada městyse
26.6.2014 11.7.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 13.6.2014
Rada městyse
25.6.2014 10.7.2014
Informace pro volební strany
Informace pro občany
25.6.2014 10.7.2014
Rozhodnutí prezidenta
Informace z jiných úřadů
25.6.2014 10.7.2014
Seznam volebních obvodů 2014
Informace z jiných úřadů
18.6.2014 3.7.2014
Informace poskytnutá dle zákona č.106/1999 Sb. k umisťování občanů v DPS Kostelec nad Orlicí
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
18.6.2014 3.7.2014
Informace poskytnutá dle zákona č.106/1999 Sb. - odpověď na žádost čj.32/2013 a 33/2013 ze dne 8.10.2013 a pozvánka na schůzku se zastupiteli městyse
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
18.6.2014 3.7.2014
Informace poskytnutá dle zákona č.106/1999 Sb. - informace k odpovědi na žádost čj.32/2013
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
18.6.2014 3.7.2014
Informace poskytnutá dle zákona č.106/1999 Sb. - informace k odpovědi na žádost čj.33/2013
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
18.6.2014 3.7.2014
Informace poskytnutá dle zákona č.106/1999 Sb. - Výkon rozhodnutí KÚ KHK, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
30.5.2014 14.6.2014
Dodatečné informace č. 1

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava MK ulice Mírová – I.
etapa“.

Informace z úřadu městyse
27.5.2014 13.6.2014
Záměr č.1/2014 pronájem části budovy čp.53 v Častolovicích
Informace z úřadu městyse
27.5.2014 13.6.2014
Záměr č.2/2014 pronájem části budovy v čp.53 v Častolovicích
Informace z úřadu městyse
27.5.2014 11.6.2014
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku Častolovice
Informace pro občany
27.5.2014 11.6.2014
Výzva k podání cenové nabídky Oprava MK ulice Mírová – I. etapa
Informace z úřadu městyse
27.5.2014 11.6.2014
Příloha č.1 Krycí list nabídky, Výběr dodavatele na stavební práce Oprava MK ulice Mírová – I. etapa
Informace z úřadu městyse
27.5.2014 11.6.2014
Příloha č 2_Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií, Výběr dodavatele na stavební práce Oprava MK ulice Mírová – I. etapa
Informace z úřadu městyse
27.5.2014 11.6.2014
Příloha č 4_SoD a OBCHODNÍ PODMÍNKY, Výběr dodavatele na stavební práce Oprava MK ulice Mírová – I. etapa
Informace z úřadu městyse
27.5.2014 11.6.2014
Příloha č 5_Seznam subdodavatelů, Výběr dodavatele na stavební práce Oprava MK ulice Mírová – I. etapa
Informace z úřadu městyse
27.5.2014 11.6.2014
Příloha č.3 Projektová dokumentace a výkaz výměr, Výběr dodavatele na stavební práce Oprava MK ulice Mírová – I. etapa
Informace z úřadu městyse
26.5.2014 10.6.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 12.5.2014
Rada městyse
12.5.2014 27.5.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 31.3.2014
Rada městyse
12.5.2014 27.5.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 14.4.2014
Rada městyse
12.5.2014 27.5.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 28.4.2014
Rada městyse
6.5.2014 25.5.2014
Volby do Evropského parlamentu - informace
Informace pro občany
6.2.2014 19.5.2014
Ceník sběrného dvora Velká Ledská
Informace pro občany
28.4.2014 13.5.2014
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice z 5.2.2014
Zastupitelstvo městyse
28.4.2014 13.5.2014
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice z 23.4.2014
Zastupitelstvo městyse
11.4.2014 29.4.2014
Volby do Evropského parlamentu - určení zapisovatele
Informace z úřadu městyse
14.4.2014 29.4.2014
Pozvánka na veřejné jednání ZM dne 23.4.2014
Zastupitelstvo městyse
8.4.2014 23.4.2014
Volby do Evropského parlamentu - stanovení počtu volebních okrsků
Informace z úřadu městyse
8.4.2014 23.4.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 3.3.2014
Rada městyse
8.4.2014 23.4.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 17.3.2014
Rada městyse
28.3.2014 21.4.2014
9.setkávání na Vrbici
Informace pro občany
3.4.2014 18.4.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Orlice za rok 2013
Informace z jiných úřadů
3.4.2014 18.4.2014
Závěrečný účet DSO ORLICE za rok 2013
Informace z jiných úřadů
3.4.2014 18.4.2014
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD k 31.12.2013 - DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
3.4.2014 18.4.2014
Závěrečný účet městyse Častolovice za rok 2013
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkazy za ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2013 - výkaz zisku a ztráty
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkazy za ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2013 - rozvaha příspěvkové organizace
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkazy za ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2013 - příloha A1-A3
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkazy za ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2013 - příloha A4
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkazy za ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2013 - příloha A5
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkazy za ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2013 - příloha Fond kulturních a sociálních potřeb
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkazy za ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2013 - příloha Rezervní fond
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkazy za ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2013 - příloha Investiční fond
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za Městys Častolovice k 31.12.2013 včetně dalších sestav
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Inventarizační zpráva za rok 2013
Informace z úřadu městyse
3.4.2014 18.4.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za rok 2013
Informace z úřadu městyse
28.3.2014 12.4.2014
Dražební vyhláška
Informace z jiných úřadů
26.3.2014 10.4.2014
Dopis podnikatelům Winter Europe Consulting
Informace pro občany
20.3.2014 9.4.2014
DSO Obecní voda - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Informace z jiných úřadů
20.3.2014 9.4.2014
DSO Obecní voda - závěrečný účet za rok 2013
Informace z jiných úřadů
20.3.2014 9.4.2014
DSO Obecní voda - výkaz pro hodocení plnění rozpočtu k 31.12.2013
Informace z jiných úřadů
24.3.2014 8.4.2014
Volby do Evropského parlamentu - počet členů komise
Informace z úřadu městyse
20.2.2014 7.4.2014
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020 - informace o vydání stanoviska SEA
Informace z jiných úřadů
17.3.2014 1.4.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalších oprávněných osob, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
Informace z jiných úřadů
26.2.2014 30.3.2014
Celostátní Pochod pro život
Informace pro občany
5.3.2014 20.3.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 17.2.2014
Rada městyse
24.2.2014 11.3.2014
Humanitární pomoc Ukrajině

Vážení komunální politici a političky,

všichni sledujeme fakt, že se na Ukrajině v Kyjevě vyhrotila situace a umírají lidé. Vypadá to sice na příměří, ale výsledek není jistý. Prosíme Vás tímto, zda by Vaše zastupitelstva rozhodla o poskytnutí finanční podpory na humanitární aktivity. Příspěvky je možno poukazovat na transparentní konto Člověka v tísni, číslo: 2000537915/2010, které je věnováno Ukrajinské iniciativě v ČR a Ukrajinské tradici. Více informací naleznete zde: http://www.ukrajinci.cz/cs/aktuality/

Jsme přesvědčeni o tom, že je humanitární pomoc potřebná. Lidé z Ukrajiny přeci pracují v mnoha našich městech a obcích.

Děkuji Vám.

Petr Gazdík

předseda hnutí

Tiskovou zprávu naleznete zde: http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/aktuality/tz-k-situaci-na-ukrajine.html

Informace z jiných úřadů
11.2.2014 26.2.2014
Návrh výroku rozhodnutí - územní rozhodnutí č.1/2014 o umístění stavby "Úpravna vody Častolovice"
Informace z jiných úřadů
5.2.2014 20.2.2014
Dopis podnikatelům - rozvoj venkova
Informace pro občany
5.2.2014 20.2.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 27.1.2014
Rada městyse
11.2.2014 18.2.2014
Výběrové řízení na pozici pracovníka místního hospodářství městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
29.1.2014 13.2.2014
Charitativní videoškolení - výcvik a péče o psa
Informace pro občany
29.1.2014 13.2.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 13.1.2014
Rada městyse
22.1.2014 6.2.2014
Rozpočet DSO Orlice
Informace z úřadu městyse
15.1.2014 30.1.2014
Návrh rozpočtu Městyse Častolovice na rok 2014
Informace z úřadu městyse
14.1.2014 29.1.2014
Návrh rozpočtu DSO ORLICE na rok 2014
Informace pro občany
14.1.2014 29.1.2014
Rozpočtový výhled DSO Orlice na období 2015 – 2017
Informace pro občany
14.1.2014 29.1.2014
Daň z nemovitých věcí 2014
Informace pro občany
13.1.2014 28.1.2014
Povinnost ohlášení souhrnné evidence odpadů do 15.02.2014!
Informace z jiných úřadů
3.1.2014 18.1.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 23.12.2013
Rada městyse
2.1.2014 17.1.2014
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 9.12.2013
Rada městyse
29.12.2013 13.1.2014
Oznámení cen vodného a stočného 2014
Informace pro občany
4.1.2013 31.12.2013
Ceník vodného a stočného pro rok 2013.
Informace pro občany
28.6.2013 31.12.2013
Nabídka péče o dítě, seniory a domácnost Anděla
Informace pro občany
28.6.2013 31.12.2013
Nabídka osobní asistence Hewer
Informace pro občany
29.11.2013 31.12.2013
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2013 - aktuální
Informace pro občany
30.5.2013 31.12.2013
Inspekční zpráva č.j.:ČŠIH-272/13-H, Základní škola a mateřská škola Častolovice - I. část
Informace z jiných úřadů
30.5.2013 31.12.2013
Inspekční zpráva č.j.:ČŠIH-272/13-H, Základní škola a mateřská škola Častolovice - II. část
Informace z jiných úřadů
30.5.2013 31.12.2013
Protokol o státní kontrole č.j.:ČŠIH-236/13-H, Základní škola a mateřská škola Častolovice - školní stravování
Informace z jiných úřadů
12.12.2013 27.12.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice dne 11.12.2013
Zastupitelstvo městyse
10.12.2013 25.12.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 11.11.2013
Rada městyse
10.12.2013 25.12.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 25.11.2013
Rada městyse
3.12.2013 18.12.2013
Oznámení o zrušení dražby
Informace z jiných úřadů
3.12.2013 18.12.2013
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM DSO Orlice na rok 2014
Informace z jiných úřadů
21.11.2013 6.12.2013
Prodej objektu bez čp. na parcele č. 2345/22 a parcely č. 2345/22 o výměře 495m2 v K.n.O.
Informace z jiných úřadů
21.11.2013 6.12.2013
Prodej č.p. 47, zastavěná plocha a nádvoří na parcele par. č. 47/1 v obci Kostelec nad Orlicí, kat.ú. Kostelecká Lhota o výměře 275m2 a parcely par.č. 168/1 – zahrada o výměře 1830m2
Informace z jiných úřadů
21.11.2013 6.12.2013
Prodej bytu č.2/1045 v ulici Rudé armády na pozemku parc. č. 727 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 727 o velikosti ideální 6560/72571, to vše v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
Informace z jiných úřadů
7.11.2013 28.11.2013
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2013 - aktuální
Informace pro občany
8.11.2013 25.11.2013
Výběrové řízení č.HRK/213/2013 - 6. kolo
Informace z jiných úřadů
21.11.2013 25.11.2013
Úplná uzavírka silnice I/14 v Rychnově nad Kněžnou, v místě křižovatky se silnicí II/318 z důvodu pokládky živičných vrstev v rámci výstavby okružní křižovatky
Informace z jiných úřadů
21.11.2013 25.11.2013
Úplná uzavírka silnice I/14 v Rychnově nad Kněžnou - mapa
Informace z jiných úřadů
8.11.2013 23.11.2013
Výběrové řízení č.HRK/214/2013 - 4. kolo
Informace z jiných úřadů
7.11.2013 22.11.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 7.10.2013
Rada městyse
7.11.2013 22.11.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 22.10.2013
Rada městyse
7.11.2013 22.11.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 29.10.2013
Rada městyse
5.11.2013 20.11.2013
Usnesení soudního exekutora - Eva Vašatová
Informace z jiných úřadů
5.11.2013 20.11.2013
Rozpočtové provizorium 2014
Informace z úřadu městyse
8.11.2013 14.11.2013
Mimořádný svoz odpadů
Informace z úřadu městyse
29.10.2013 13.11.2013
Veřejná vyhláška ZUR
Informace z jiných úřadů
29.10.2013 13.11.2013
Výsledky voleb do Poslenecké sněmovny v Častolovicích
Informace z úřadu městyse
10.10.2013 27.10.2013
VOLBY DO POSLANECKĚ SNĚMOVNY - PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Informace z úřadu městyse
12.9.2013 20.10.2013
5. kolo výběrového řízení HRK/167/2013 - Rašovice
Informace z jiných úřadů
12.9.2013 20.10.2013
3. kolo výběrového řízení HRK/168/2013 - Malá Čermná nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
4.10.2013 19.10.2013
Informace k povinné výměně řidičských průkazů
Informace z jiných úřadů
4.10.2013 19.10.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice 2.10.2013
Zastupitelstvo městyse
30.9.2013 15.10.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 9.9.2013
Rada městyse
30.9.2013 15.10.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 23.9.2013
Rada městyse
25.9.2013 10.10.2013
Volby 2013
Informace z úřadu městyse
25.9.2013 10.10.2013
Výběrové řízení - ulice Havlíčkova
Informace z úřadu městyse
25.9.2013 10.10.2013
Výběrové řízení - ulice Havlíčkova, slepý list rozpočtu
Informace z úřadu městyse
24.9.2013 9.10.2013
Oznámení ČEZ
Informace pro občany
20.9.2013 5.10.2013
Záměr č.6/2013/RM - pronájem části pozemku
Rada městyse
23.9.2013 3.10.2013
Pozvánka na ZM
Zastupitelstvo městyse
26.8.2013 26.9.2013
Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzku, vývoje a inovací
Informace z jiných úřadů
26.8.2013 26.9.2013
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce v četně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
Informace z jiných úřadů
11.9.2013 26.9.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 26.8.2013
Rada městyse
3.9.2013 18.9.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 29.7.2013
Rada městyse
3.9.2013 18.9.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 12.8.2013
Rada městyse
2.9.2013 17.9.2013
Čipová karta IREDO
Informace pro občany
2.9.2013 17.9.2013
Podmínky pro vydání čipové karty IREDO
Informace pro občany
2.9.2013 17.9.2013
Žádost o vydání osobní karty IREDO
Informace pro občany
19.8.2013 3.9.2013
Dražební vyhláška - p. Milan Vilímek
Informace z jiných úřadů
19.8.2013 3.9.2013
Usnesení ve věci povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k záměru EVL „Orlice a Labe, kód lokality CZ 0524049“ - údržbové práce ve správě Povodí Labe, státní podnik a řízení ve věci vydání závazného stanoviska dle ust. §4 odst. 2 zákona k zásahu do vodního toku Divoké Orlice jako významného krajinného prvku ve smyslu ust. §3 odst. 1 písm. b) zákona
Informace z jiných úřadů
15.8.2013 30.8.2013
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Častolovice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
Informace z jiných úřadů
15.8.2013 30.8.2013
Rozhodnutí - stavební povolení manželé Bartošovi
Informace z jiných úřadů
9.8.2013 24.8.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice 5.8.2013
Zastupitelstvo městyse
4.8.2013 19.8.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 15.7.2013
Rada městyse
23.7.2013 7.8.2013
Informace o výlukách na trati ČD (Častolovice - RK)
Informace pro občany
23.7.2013 7.8.2013
Informace o výlukách na trati ČD (Častolovice - Týniště n. O.)
Informace pro občany
23.7.2013 7.8.2013
Informace o výlukách na trati ČD (Častolovice - RK), náhradní autobusová doprava
Informace pro občany
19.7.2013 3.8.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 24.6.2013
Rada městyse
18.7.2013 2.8.2013
Návrh koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
Informace z jiných úřadů
12.7.2013 27.7.2013
ZÁMĚR č. 5/2013/RM MĚSTYSE ČASTOLOVICE PRONÁJEM ČÁSTI BUDOVY ČP. 13 ULICE MASARYKOVA, ČASTOLOVICE
Informace z úřadu městyse
4.7.2013 23.7.2013
Záměr č.4 pronájmu části budovy čp.47 v Častolovicích
Informace z úřadu městyse
2.7.2013 17.7.2013
Výběrové řízení č.HRK/122/2013 - 4. kolo, stavební parcela a objekt čp.6 Rašovice
Informace z jiných úřadů
14.5.2013 14.7.2013
Krádež pískovcových sloupků v obci Miletín
Informace z jiných úřadů
28.6.2013 13.7.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - manželé Bartošovi
Informace z jiných úřadů
26.6.2013 11.7.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 3.6.2013
Rada městyse
26.6.2013 11.7.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 17.6.2013
Rada městyse
24.6.2013 9.7.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice 20.6.2013
Zastupitelstvo městyse
18.6.2013 3.7.2013
Usnesení o odročení dražebního jednání - K. Hnízdo
Informace z jiných úřadů
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny 1 - projektová dokumentace je k vidění na http://www.uschovna.cz/zasilka/N0KLVPYG3IA3AAP7-ZL3
Informace z úřadu městyse
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny 2
Informace z úřadu městyse
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny 3
Informace z úřadu městyse
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny 4
Informace z úřadu městyse
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny 5
Informace z úřadu městyse
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny 6
Informace z úřadu městyse
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny 7
Informace z úřadu městyse
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny 8
Informace z úřadu městyse
17.6.2013 2.7.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sokolovny - slepý rozpočet na přístavbu nářaďovny a rekonstrukci schodiště
Informace z úřadu městyse
10.6.2013 30.6.2013
Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Výkon technického dozoru
Informace z úřadu městyse
13.6.2013 28.6.2013
Poptávka na služby koordinátora bezpečnosti práce na staveništi projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Častolovice“
Informace z úřadu městyse
13.6.2013 28.6.2013
Poptávka na služby manažera projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Častolovice“
Informace z úřadu městyse
13.6.2013 28.6.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice 11.6.2013
Zastupitelstvo městyse
11.6.2013 26.6.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 20.5.2013
Rada městyse
4.6.2013 19.6.2013
Mimořádná veterinární opatření
Informace z jiných úřadů
4.6.2013 19.6.2013
Mimořádná veterinární opatření - varroáza
Informace z jiných úřadů
4.6.2013 19.6.2013
Rozhodnutí Vlády ČR - Vyhlašení nouzového stavu
Informace z jiných úřadů
31.5.2013 15.6.2013
Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva městyse Častolovice dne 11.6.2013
Zastupitelstvo městyse
30.5.2013 14.6.2013
Nabídka placené služby Aqua Servis - napuštění vody z autocisterny
Informace pro občany
29.5.2013 13.6.2013
Dodatečné informace k VŘ na zateplení a výměnu oken v ZŠ a MŠ Častolovice
Informace z úřadu městyse
25.5.2013 12.6.2013
PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název předmětu zakázky: „Zateplení sokolovny v Častolovicích“
Informace z úřadu městyse
27.5.2013 11.6.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 6.5.2013
Rada městyse
24.5.2013 8.6.2013
Opatření pro náhradní autobusovou dopravu k výluce v úseku Doudleby n/O. – Častolovice.
Informace z jiných úřadů
24.5.2013 8.6.2013
Výluky na trati 021 - TYNIŠTĚ NAD ORLICÍ - LETOHRAD (A ZPĚT) - úsek ČASTOLOVICE - DOUDLEBY NAD ORLICÍ ve dnech 3., 4. června 2013 vždy od 07:40 hod. do 14:40 hod.
Informace z jiných úřadů
22.5.2013 6.6.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí obecní voda za rok 2012
Informace z jiných úřadů
22.5.2013 6.6.2013
Závěrečný účet DSO Obecní voda Častolovice za rok 2012
Informace z jiných úřadů
22.5.2013 6.6.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí
Informace z jiných úřadů
22.5.2013 6.6.2013
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: "Energetické úspory MŠ a ZŠ Častolovice".
Informace z úřadu městyse
22.5.2013 6.6.2013
Prohlídka místa v rámci veřejné zakázky s názvem: "Energetické úspory MŠ a ZŠ Častolovice".
Informace z úřadu městyse
22.5.2013 6.6.2013
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem: "Energetické úspory MŠ a ZŠ Častolovice".

Vážený uchazeči,

dle zákona 137/2006. Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí zadavatele, městyse Častolovice, Vás vyzývám k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem: "Energetické úspory MŠ a ZŠ Častolovice". V příloze najdete samotný dokument výzvy k podání nabídky, který Vám poskytne, mimo jiného, informace o přístupu k přílohám zadávací dokumentace.

Žádám Vás o potvrzení přijetí této výzvy k podání nabídky, děkuji.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Ratifico, s. r. o.
222 765 158
verejne.zakazky@ratifico.cz


Informace z úřadu městyse
20.5.2013 4.6.2013
Tisková zpráva - špatné číslo účtu na složenkách FÚ
Informace z jiných úřadů
16.5.2013 31.5.2013
Veřejná vyhláška - souhlas s provedením stavebních prací
Informace z jiných úřadů
16.5.2013 31.5.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 15.5.2013
Zastupitelstvo městyse
13.5.2013 28.5.2013
Vedení objízdné trasy v době uzávěrky od 31.5.-31.8.2013 (dva víkendy) Častolovice - Synkov - Rychnov nad Kněžnou
Informace pro občany
13.5.2013 28.5.2013
Mapa objízdné trasy a značení v době uzávěrky od 31.5.-31.8.2013 (dva víkendy) Častolovice - Synkov - Rychnov nad Kněžnou
Informace pro občany
13.5.2013 28.5.2013
Závěrečný účet DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
9.5.2013 24.5.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 17.4.2013
Rada městyse
9.5.2013 24.5.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 22.4.2013
Rada městyse
7.5.2013 22.5.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 8.4.2013
Rada městyse
7.5.2013 16.5.2013
Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva městyse Častolovice ve středu dne 15.5.2013
Zastupitelstvo městyse
24.4.2013 9.5.2013
Veřejná vyhláška - Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice
Informace z jiných úřadů
24.4.2013 9.5.2013
Veřejná vyhláška - Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice/ 2. část
Informace z jiných úřadů
23.4.2013 8.5.2013
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k dani z nemovitosti 2013
Informace z jiných úřadů
16.4.2013 1.5.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Častolovice - pozvánka na úvodní jednání; Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č.1/2013 o umístění stavby
Informace z úřadu městyse
21.3.2013 30.4.2013
Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Častolovice z 18.2.2013
Informace z úřadu městyse
21.3.2013 30.4.2013
Výkaz ztráty a zisku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Častolovice z 18.2.2013
Informace z úřadu městyse
21.3.2013 30.4.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za rok 2012
Informace z úřadu městyse
21.3.2013 30.4.2013
Městys Častolovice - závěrečný účet za rok 2012
Informace z úřadu městyse
21.3.2013 30.4.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků - Městys Častolovice
Informace z úřadu městyse
10.4.2013 25.4.2013
Veřejná výzva - Vodácká řeka Orlice
Informace z jiných úřadů
3.4.2013 20.4.2013
Oznámení o uložení písemnosti - Eva Vašatová
Informace z jiných úřadů
3.4.2013 20.4.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - bytovky u Orsilu
Informace z jiných úřadů
3.4.2013 20.4.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Zahradní, Štefánikova, Mírová
Informace z jiných úřadů
3.4.2013 20.4.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U Konopáče
Informace z jiných úřadů
3.4.2013 20.4.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Dvůr Polná, Panelárna
Informace z jiných úřadů
3.4.2013 20.4.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Bažantnická, Severní, Sokolská
Informace z jiných úřadů
3.4.2013 20.4.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Komenského, Jiráskova, B. Němcové, Tylova, Žižkova, Havlíčkova, Na Skalce za kostelem
Informace z jiných úřadů
3.4.2013 20.4.2013
Záměr č.3/2013/RM pronájem části pozemku
Informace z úřadu městyse
3.4.2013 19.4.2013
Záměr č.2/2013/RM poskytnout jako výpůjčku pozemky
Informace z úřadu městyse
3.4.2013 18.4.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 18.3.2013
Rada městyse
26.3.2013 10.4.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel
Informace z jiných úřadů
19.3.2013 3.4.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 4.3.2013
Rada městyse
8.3.2013 23.3.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání ( vrtaná studna pro zahr. kolonii)
Informace z jiných úřadů
7.3.2013 22.3.2013
Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 18. února 2013
Rada městyse
6.3.2013 21.3.2013
Záměr č.2 Městyse Častolovice - směna pozemků
Informace z úřadu městyse
6.3.2013 21.3.2013
Oznámení vyhlášení pozemkových úprav - zjišťování průběhu hranic pozemků k.ú. Kostelec n. Orl., Čestice, Libel, Synkov, Velká Ledská
Informace z úřadu městyse
22.2.2013 9.3.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územního plánu Častolovice
Informace z úřadu městyse
22.2.2013 9.3.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 21.2.2013
Zastupitelstvo městyse
19.2.2013 6.3.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 4.2.2013
Rada městyse
19.2.2013 4.3.2013
Poptávkové řízení na správce IT pro Městys Častolovice
Rada městyse
15.2.2013 2.3.2013
Poptávkové řízení k podání cenové nabídky zakázky malého rozsahu na dodavatele "Pořízení techniky na úpravu a údržbu veřejných ploch"
Informace z úřadu městyse
5.2.2013 20.2.2013
Dopis obcím - změny v dopravní obslužnosti na rok 2013
Informace pro občany
5.2.2013 20.2.2013
Návrh redukce dopravních spojů v KHK kraji od 3.3.2013
Informace pro občany
31.1.2013 15.2.2013
Návrh rozpočtu Městyse Častolovice na rok 2013
Informace z úřadu městyse
31.1.2013 15.2.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 7.1.2013
Rada městyse
31.1.2013 15.2.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 21.1.2013
Rada městyse
28.1.2013 12.2.2013
Výsledky II. kola prezidentských voleb
Informace z úřadu městyse
21.1.2013 5.2.2013
Záměr č.1/2013 prodat část pozemku v k.ú. Častolovice, lokalita U Konopáče
Informace z úřadu městyse
17.1.2013 1.2.2013
Výsledky I. kola prezidentských voleb
Informace z úřadu městyse
4.1.2013 19.1.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 17.12.2012
Rada městyse
27.12.2012 11.1.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 28.11.2012
Zastupitelstvo městyse
27.12.2012 11.1.2013
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 20.12.2012
Zastupitelstvo městyse
20.12.2012 5.1.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 4.12.2012
Rada městyse
19.12.2012 3.1.2013
Usnesení Rady městyse Častolovice 3.12.2012
Rada městyse
18.12.2012 2.1.2013
Plán svozu komunálního odpadu
Informace pro občany
28.5.2012 31.12.2012
Informace o změnách v železniční dopravě od 10.6.2012
Informace pro občany
11.10.2012 31.12.2012
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2012
Informace pro občany
4.3.2012 31.12.2012
Rozpočet na rok 2012
Informace z úřadu městyse
9.1.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 2.1.2012
Rada městyse
23.1.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 16.1.2012
Rada městyse
9.2.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 30.1.2012
Rada městyse
27.2.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 15.2.2012
Rada městyse
27.2.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 20.2.2012
Rada městyse
7.3.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 27.2.2012
Rada městyse
27.3.2012 31.12.2012
Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 19. března 2012
Rada městyse
14.4.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 2.4.2012
Rada městyse
3.5.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 16.4.2012
Rada městyse
29.5.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 7.5.2012
Rada městyse
8.6.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 21.5.2012
Rada městyse
18.6.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 4.6.2012
Rada městyse
27.6.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 11.6.2012
Rada městyse
27.6.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 18.6.2012
Rada městyse
12.7.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 2.7.2012
Rada městyse
15.8.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 16.7.2012
Rada městyse
15.8.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 30.7.2012
Rada městyse
28.8.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 13.8.2012
Rada městyse
11.9.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 27.8.2012
Rada městyse
14.9.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 10.9.2012
Rada městyse
22.10.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 24.9.2012
Rada městyse
22.10.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 1.10.2012
Rada městyse
29.10.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 8.10.2012
Rada městyse
2.11.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 22.10.2012
Rada městyse
23.11.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 5.11.2012
Rada městyse
13.12.2012 31.12.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 19.11.2012
Rada městyse
2.3.2012 31.12.2012
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 29.2.2012
Zastupitelstvo městyse
17.5.2012 31.12.2012
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 15.5.2012
Zastupitelstvo městyse
4.7.2012 31.12.2012
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 29.6.2012
Zastupitelstvo městyse
26.10.2012 31.12.2012
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 13.9.2012
Zastupitelstvo městyse
31.10.2012 31.12.2012
Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice ze dne 29.10.2012
Zastupitelstvo městyse
13.12.2012 28.12.2012
POZVÁNKA PRO ČLENY OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Informace z úřadu městyse
7.12.2012 22.12.2012
Rozhodnutí o odročení dražebního jednání - Karel Hnízdo
Informace z jiných úřadů
7.12.2012 22.12.2012
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
Informace z jiných úřadů
7.12.2012 22.12.2012
Pozvánka na Veřejné jednání zastupitelstva 20.12.2012
Zastupitelstvo městyse
3.12.2012 18.12.2012
Usnesení - dražební vyhláška Karel Hnízdo
Informace z jiných úřadů
3.12.2012 18.12.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ - Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice
Informace z jiných úřadů
27.11.2012 12.12.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11.-12. ledna 2013; případně II. kolo ve dnech 25.-26. ledna 2013 - počet členů komise
Informace z úřadu městyse
27.11.2012 12.12.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11.-12. ledna 2013; případně II. kolo ve dnech 25.-26. ledna 2013 - počet okrsků
Informace z úřadu městyse
27.11.2012 12.12.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11.-12. ledna 2013; případně II. kolo ve dnech 25.-26. ledna 2013 - určení zapisovatele
Informace z úřadu městyse
22.11.2012 7.12.2012
Rozpočtový výhled na rok 2015 DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
22.11.2012 7.12.2012
Rozpočtové provizorium na rok 2013 DSO Obecní voda
Informace z jiných úřadů
16.11.2012 1.12.2012
Rozpočtový výhled DSO Orlice na období 2014 - 2016
Informace pro občany
16.11.2012 1.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 DSO Orlice
Informace pro občany
16.11.2012 1.12.2012
Veřejná vyhláška - Kontrola cyklostezky
Informace pro občany
16.11.2012 1.12.2012
Výběrové řízení na odkup pozemků
Informace z jiných úřadů
16.11.2012 1.12.2012
Rozpočtový výhled DSO Orlice na období 2014 – 2016
Informace z jiných úřadů
16.11.2012 1.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 DSO Orlice
Informace z jiných úřadů
12.11.2012 27.11.2012
Volba Prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případně II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013
Informace z jiných úřadů
18.10.2012 2.11.2012
Doplnující informace k Záměru č.8 - prodej pozemku v majetku městyse
Informace z úřadu městyse
18.10.2012 2.11.2012
Rozpočtové provizorium na rok 2013, Rozpočtový výhled na rok 2015
Informace z úřadu městyse
18.10.2012 2.11.2012
Výsledky voleb 12.-13.říjen 2012 - Častolovice (přehlednější tabulka)
Informace z úřadu městyse
17.10.2012 1.11.2012
Opis výsledků voleb - hlasování v okrsku
Informace z úřadu městyse
17.10.2012 1.11.2012
Záměr č.8 - prodej pozemku v majetku městyse
Informace z úřadu městyse
18.10.2012 30.10.2012
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Častolovice
Informace z úřadu městyse
4.3.2012 29.10.2012
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2012
Informace pro občany
6.8.2012 29.10.2012
Aktuální rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2012
Informace pro občany
11.10.2012 26.10.2012
Usnesení o odročení dražby p. M. Vilímek
Informace z jiných úřadů
2.10.2012 17.10.2012
Veřejná vyhláška - souhlas s provedením stavebních prací - Oprava komunikace v ulici Mírová
Informace z jiných úřadů
12.9.2012 14.10.2012
Několik informací k průběhu a organizaci voleb 2012
Informace pro občany
26.9.2012 11.10.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí - záhájení zjišťovacího řízení záměru "Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí - Častolovice - Solnice 2. část, rekonstrukce žst.Častolovice", zařazeného v kategorii II, bod 9.2, přílohy č.1 zákona"
Informace z jiných úřadů
17.9.2012 4.10.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - zázemí pro tenisové kurty
Informace z jiných úřadů
17.9.2012 4.10.2012
Zahájení řízení Kurty Častolovice - situace
Informace z úřadu městyse
14.9.2012 1.10.2012
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava povrchu vozovky a úprava zelených ploch" - Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava povrchu vozovky v části ulice Příčná“ - Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava povrchu části chodníku v ulici Sokolská Častolovice“
Informace z úřadu městyse
13.9.2012 28.9.2012
Veřejná vyhláška výzva k provedení nezbytně nutných zabezpečovacích prací na pozemku parcelní číslo 125 k.ú. Černíkovice
Informace z jiných úřadů
3.9.2012 18.9.2012
Záměr č.6/2012/RM pronájem pozemku z majetku městyse
Informace z úřadu městyse
3.9.2012 13.9.2012
Pozvánka na veřejné jednání ZM Častolovice
Zastupitelstvo městyse
28.8.2012 12.9.2012
Jmenování zapisovatele v okrskové volební komisi v Městysi Častolovice
Informace z úřadu městyse
27.8.2012 11.9.2012
Informace o stanovení volebního okrsku
Informace z úřadu městyse
16.8.2012 31.8.2012
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č.3/2012 o změně využití území a umístění stavby" Zřízení biocentra a biokoridorů ÚSES v pramenné části potoka Konopáč".
Informace z jiných úřadů
13.8.2012 28.8.2012
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace pro občany
4.7.2012 2.8.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Informace pro občany
16.7.2012 1.8.2012
Záměr č.5/2012/RM - vypůjčit k dočasnému záboru z majetku městyse v k.ú. Častolovice z důvodu intenzifikace tratě ČD pozemky
Rada městyse
13.7.2012 28.7.2012
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti čp.88 ulice Husova k.ú. Častolovice, stavební parcely č.109 a zahrady č. 85
Informace z jiných úřadů
13.7.2012 28.7.2012
Výběrové řízení číslo HRK/189/2012 3. kolo - stavební parcela č.70/1 a budova čp.6 v k.ú. Rašovice
Informace z jiných úřadů
12.7.2012 27.7.2012
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby části nemovitosti čp.94 ulice Husova k.ú. Častolovice a části pozemků
Informace z jiných úřadů
12.7.2012 27.7.2012
Záměr č.5/2012 Městyse Častolovice směnit zasíťovaný pozemek pro výstavbu RD v ulici Polnodvorská za dům čp.14 a příslušné pozemky v ulici Masarykova
Informace z úřadu městyse
28.6.2012 13.7.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d
Informace z jiných úřadů
28.6.2012 13.7.2012
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 10d zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Informace z jiných úřadů
20.6.2012 30.6.2012
Pozvánka na veřejné jednání ZM Častolovice
Zastupitelstvo městyse
12.6.2012 29.6.2012
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.2/2012, Návrh obecně závazné vyhlášky č.3/2012
Informace z úřadu městyse
13.6.2012 28.6.2012
Záměr č.4/2012/RM
Informace z úřadu městyse
8.6.2012 23.6.2012
Záměr č.2/2012 a záměr č.3/2012 - pronájmy nebytových prostor v čp.55, čp.80 k.ú. Častolovice
Rada městyse
8.6.2012 23.6.2012
Záměr č.4/2012/RM - prodej zasíťovaných pozemků v ulici Polnodvorská
Rada městyse
16.4.2012 1.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání ÚP obce Libel
Informace z jiných úřadů
17.5.2012 1.6.2012
Veřejná vyhláška - biocentrum a biokoridor v pramenné části potoka Konopáč
Informace z jiných úřadů
17.5.2012 1.6.2012
Výběrové řízení číslo HRK/143/2012-Rašovice
Informace z jiných úřadů
4.5.2012 19.5.2012
Veřejnoprávní smlouva o zajištění podmínek vzdělávání dětí v MŠ ze školního obvodu Obce Hřibiny - Ledská
Informace z úřadu městyse
17.4.2012 17.5.2012
Veřejná dražba věcí movitých - FÚ Kostelec nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
6.4.2012 16.5.2012
Veřejná vyhláška - FÚ v Kostelci nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
6.4.2012 16.5.2012
Průvodní dopis k Veřejné vyhlášce FÚ v Kostelci nad Orlicí (Daň z nemovitosti)
Informace z jiných úřadů
11.5.2012 16.5.2012
Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva městyse Častolovice dne 15.5.2012
Informace z úřadu městyse
16.4.2012 1.5.2012
Záměr č.1/2012/RM pronajmout pozemky
Informace z úřadu městyse
11.4.2012 26.4.2012
Program rozvoje venkova 2012
Informace z jiných úřadů
23.3.2012 24.4.2012
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Častolovice
Informace z úřadu městyse
9.4.2012 24.4.2012
Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2011
Informace z úřadu městyse
9.4.2012 24.4.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice, IČ:00274780 za rok 2011
Informace z úřadu městyse
4.4.2012 19.4.2012
Závěrečný účet DSO Orlice za rok 2011
Informace z jiných úřadů
2.4.2012 17.4.2012
Plnění rozpočtu DSO Obecní voda k 31.12.2011
Informace pro občany
2.4.2012 17.4.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Obecní voda za rok 2011
Informace z jiných úřadů
12.3.2012 10.4.2012
Oznámení o výběrovém řízení č.HRK/60/2012
Informace z jiných úřadů
22.3.2012 6.4.2012
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Častolovice - pověření ke vstupua vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Informace z jiných úřadů
8.3.2012 23.3.2012
Nařízení Státní veterinární správy
Informace z jiných úřadů
6.3.2012 21.3.2012
Informace o výluce na trati č. 022 - ČASTOLOVICE - SOLNICE (A ZPĚT)
Informace pro občany
6.3.2012 21.3.2012
Informace o náhradní autobusové dopravě na trati č.022 - ČASTOLOVICE - SOLNICE (A ZPĚT)
Informace pro občany
21.2.2012 7.3.2012
Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva městyse Častolovice dne 29.2.2012
Informace z úřadu městyse
17.2.2012 3.3.2012
Power Jóga
Informace pro občany
17.2.2012 3.3.2012
VEŘEJNÁ DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ
Informace z jiných úřadů
10.2.2012 25.2.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění veřejného osvětlení "Prodloužení veřejného osvětlení - lokalita U hřbitova"
Informace z úřadu městyse
9.2.2012 24.2.2012
Návrh rozpočtu městyse Častolovice na rok 2012
Informace z úřadu městyse
7.2.2012 23.2.2012
Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 2012
Informace z úřadu městyse
23.1.2012 7.2.2012
Rozpočet DSO Obecní voda na rok 2012
Informace z úřadu městyse
18.1.2012 2.2.2012
Řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných obojživelníků a plazů
Informace z jiných úřadů
25.11.2011 25.1.2012
NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.
Informace pro občany
7.1.2012 22.1.2012
Svoz komunálního odpadu 2012
Informace z úřadu městyse
6.1.2012 21.1.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 20.12.2011
Rada městyse
5.1.2012 20.1.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spojeného řízení a pozvání k ústnímu jednání
Informace z jiných úřadů
28.12.2011 13.1.2012
Usnesení Rady městyse Častolovice 12.12.2011
Rada městyse
27.12.2011 11.1.2012
Informace o zahájení působnosti oddělení zaměstnanosti na kontaktním pracovišti Kostelec nad Orlicí
Informace z jiných úřadů
21.12.2011 5.1.2012
Kalkulace nákladů na pitnou a odpadní vodu 2012
Informace pro občany
11.1.2011 31.12.2011
Plán svozu komunálního odpadu 2011
Informace pro občany
18.1.2011 31.12.2011
Rozpis stomatologické pohotovosti v roce 2011
Informace pro občany
1.4.2011 31.12.2011
Zpráva o stavu městyse Častolovice
Informace pro občany
19.9.2011 31.12.2011
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou pro rok 2011
Informace pro občany
4.1.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 22.11.2010
Rada městyse
4.1.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 6.12.2010
Rada městyse
4.1.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 20.12.2010
Rada městyse
6.1.2011 31.12.2011
Organizační řád městyse
Rada městyse
10.1.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 3.1.2011
Rada městyse
26.1.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 17.1.2011
Rada městyse
10.2.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 31.1.2011
Rada městyse
21.2.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 14.2.2011
Rada městyse
22.3.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 28.2.2011
Rada městyse
9.3.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 28.3.2011
Rada městyse
15.4.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 14.3.2011
Rada městyse
19.4.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 11.4.2011
Rada městyse
16.5.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 2.5.2011
Rada městyse
22.5.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 9.5.2011
Rada městyse
31.5.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice ze dne 16.5.2011
Rada městyse
6.6.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 30.5.2011
Rada městyse
20.6.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 13.6.2011
Rada městyse
4.7.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 27.6.2011
Rada městyse
18.7.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 11.7.2011
Rada městyse
1.8.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice dne 25.7.2011
Rada městyse
8.8.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 8.8.2011
Rada městyse
29.8.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 22.8.2011
Rada městyse
31.8.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 24.8.2011
Rada městyse
12.9.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 5.9.2011
Rada městyse
25.10.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 19.9.2011
Rada městyse
25.10.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 29.9.2011
Rada městyse
25.10.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 3.10.2011
Rada městyse
2.11.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 17.10.2011
Rada městyse
2.11.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 26.10.2011
Rada městyse
6.12.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 31.10.2011
Rada městyse
6.12.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 7.11.2011
Rada městyse
6.12.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 14.11.2011
Rada městyse
9.12.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 28.11.2011
Rada městyse
13.12.2011 31.12.2011
Usnesení Rady městyse Častolovice 5.12.2011
Rada městyse
1.1.2011 31.12.2011
Zápis z ustanovujícího zasedání ZM 11.11.2010
Zastupitelstvo městyse
1.1.2011 31.12.2011
Usnesení ZM 14.12.2010
Zastupitelstvo městyse
1.1.2011 31.12.2011
Usneseni ZM 11.11.2010
Zastupitelstvo městyse
17.3.2011 31.12.2011
Usnesení ZM 9.3.2011
Zastupitelstvo městyse
23.6.2011 31.12.2011
Usnesení ZM 7.6.2011
Zastupitelstvo městyse
23.6.2011 31.12.2011
Usnesení ZM 16.6.2011
Zastupitelstvo městyse
30.4.2011 31.12.2011
Usnesení ZM 20.4.2011
Zastupitelstvo městyse
15.9.2011 31.12.2011
Usnesení ZM 8.9.2011
Zastupitelstvo městyse
14.11.2011 31.12.2011
Usnesení ZM 3.11.2011
Zastupitelstvo městyse
29.11.2011 14.12.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Informace z jiných úřadů
10.11.2011 25.11.2011
Dražební vyhláška
Informace z jiných úřadů
2.11.2011 17.11.2011
Veřejná vyhláška - výjimka z ustanovení §21 odst.6 vyhlášky č.501/2006Sb.
Informace z jiných úřadů
2.11.2011 17.11.2011
Záměr č.5/2011/RM
Informace z úřadu městyse
2.11.2011 17.11.2011
Záměr č.6/2011/RM
Informace z úřadu městyse
2.11.2011 17.11.2011
Záměr č.7/2011/RM
Informace z úřadu městyse
2.11.2011 17.11.2011
Záměr č.8/2011/RM
Informace z úřadu městyse
24.10.2011 4.11.2011
Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva městyse Častolovice dne 3.listopadu 2011
Zastupitelstvo městyse
11.10.2011 26.10.2011
Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Častolovice jako návrhu opatření obecné povahy
Informace z jiných úřadů
19.9.2011 4.10.2011
Veřejná vyhláška FÚ v Kostelci nad Orlicí č.j.:49989/11/255970608968
Informace z jiných úřadů
16.9.2011 1.10.2011
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Informace z jiných úřadů
29.8.2011 13.9.2011
Informace pro podnikatele k živnosti Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Informace z jiných úřadů
30.8.2011 8.9.2011
Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva městyse Častolovice dne 8.9.2011
Zastupitelstvo městyse
2.8.2011 17.8.2011
Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - oprava chodníků, obrubníků a komunikace v části ulice Zahradní.
Informace z úřadu městyse
2.8.2011 17.8.2011
Krycí list nabídky, slepý list rozpočtu k výzvě k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - oprava chodníků, obrubníků a komunikace v části ulice Zahradní.
Informace z úřadu městyse
16.6.2011 24.7.2011
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Častolovice - Čestice
Informace z jiných úřadů
28.6.2011 13.7.2011
Informace EKOKOM
Informace pro občany
28.6.2011 13.7.2011
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba p. Malíšek
Informace z jiných úřadů
22.6.2011 7.7.2011
STANOVISKO k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh územního plánu městyse Častolovice“ podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)
Informace z jiných úřadů
21.6.2011 6.7.2011
Záměr č.1/2011/M prodat plošinu značky UNIPRO, rok výroby 1991
Informace z úřadu městyse
6.6.2011 21.6.2011
Částeční uzavírka silnice I/14 v Solnici
Informace pro občany
6.6.2011 21.6.2011
Plánek částečné uzavírky silnice I/14 v Solnici
Informace pro občany
13.5.2011 16.6.2011
Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2010
Informace z úřadu městyse
9.6.2011 16.6.2011
Pozvánka na veřejné jednání Zastupit