V obci působí několik spolků a sdružení, na které uvádíme odkazy na jednotlivé webové stránky, kde najdete podrobnosti o jejich činnosti.

 

ZO Českého zahrádkářského svazu Častolovice

AFK Častolovice

Kynologie Častolovice

MO Českého rybářského svazu Častolovice

Sbor dobrovolných hasičů

Spolek přátel Častolovic

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice