Zastupitelstvo městyse

Zastupitelstvo městyse rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti a je složeno z členů zastupitelstva městyse. Mandát člena zastupitelstva městyse vzniká zvolením. Ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva městyse vykonává svůj mandát osobně, v zájmu městyse a jeho občanů, řídí se Ústavou a zákony České republiky a není přitom vázán žádnými příkazy. Člen zastupitelstva městyse je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva městyse, popřípadě zasedání jiných orgánů městyse, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů městyse a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Členové

Jednací řád zastupitelstva městyse

Jednací řád zastupitelstva městyse ve formátu PDF naleznete ZDE.