Zámek Častolovice

V roce 1694 získal panství Adolf Vratislav ze Šternberka a v držení tohoto rodu zůstal zámek dodnes, s výjimkou doby zestátnění po druhé světové válce. Rozsáhlá přestavba renesančního zámku byla provedena v letech 1858-1874 Jaroslavem ze Šternberka, který ho nechal přebudovat ve stylu tudorské gotiky a zámek tak získal podobu anglického gotického sídla. Na panské části byly zřízeny mohutné rizality, nároží byla opatřena věžemi s cimbuřím.

Druhá přestavba ze začátku 20.století měla sídlu vrátit opět renesanční podobu. Nejdříve se přistoupilo ke zvýšení hospodářské části o jedno patro a po roce 1910 dostal zámek dnešní renesanční vzhled vídeňským architektem Humbertem Walcherem z Moltheimu. Průčelí zámku je rozděleno novorenesanční, v patře osmibokou věží s bránou.

Dodnes zachované unikátní prostory Rytířského sálu, jídelny, tzv. Tobiášky, i Kuřáckého a Tapetového pokoje dokládají závažnou renesanční etapu zámku. I další zpřístupněné interiéry s bohatými sbírkami ukazují na význam zdejšího sídla a jeho majitelů v minulosti.

U zámku se rozkládá anglický park s oborou, který má svůj původ v 19.století na místě tehdejší zahrady a rybníka.

Současnou majitelkou častolovického zámku je Diana Phipps Sternberková, patřící k uznávaným bytovým architektům, což je patrné i při prohlídce interiérů, působících velice útulným dojmem.

Zámek má čtvercový půdorys o straně 60 metrů. V jeho středu je rozsáhlé nádvoří, jehož dominantou je barokní kašna z 18. století. Koruny Wilsonových topolů nabízejí stín pro klidné posezení, které umocní tiše hrající klasická hudba. Na nádvoří je v provozu kavárna s restaurací a kiosek. Vedle zlatých rybek v kašně zde ve voliérách žije několik druhů papoušků. Chloubou zámecké Expozice je Rytířský sál (300 m2) s malovaným kazetovým stropem. Bezbariérový přístup do Expozice zajišťuje plošina pro vozíčkáře. Pro nevidomé jsou potom připraveny speciální hmatové prohlídky.

V Zámecké galerii se konají výstavy současných umělců. Na zámku nebo v parku je možno uspořádat svatební obřady, bankety, koncerty a jiné rodinné popřípadě podnikové oslavy.

V anglickém parku s dlouhými průhledy a s dominantní staletou lipovou alejí byla zřízena obora s bílými daňky, jeleny Dybowského a další lesní zvěří. K nejoblíbenějším místům v parku bezpochyby patří Zámecký zvěřinec, kde si děti i dospělí mohou pohladit jak lamy a poníky, tak i göttingenská prasátka, kamerunské kozičky a další zvířátka.

Paní Diana Sternbergová shromáždila okolo zámku na 150 druhů staromódních růží. Jejich milovníci je přijíždějí obdivovat hlavně v červnu. V Růžové a Vodní zahradě stále kvete také množství různých květin a okrasných keřů. U rybníku s ostrůvkem, kde žijí divoké kachny, byl v roce 2011 postaven altán Gloriet, který nabízí návštěvníkům občerstvení. V jeho blízkosti je umístěno dětské hřiště.

Součástí zámeckého areálu jsou i dvě hlídaná parkoviště s možností parkování pro autobusy.

Zdroj: www.zamek-castolovice.cz

 

 

Hudečkova galerie

Galerii se stálou expozicí obrazů velikána českého malířství, akademického malíře Antonína Hudečka a jeho syna Jiřího Hudečka najdete v budově úřadu městyse Častolovice.

  

 

Kostel

Dominanta městečka, viditelná v nejbližším širokém okolí. Původní gotický kostel připomínaný r. 1356 byl za hraběte Františka Filipa Šternberka zbořen. V památku zůstala cínová křtitelnice s českým nápisem - tato křtitelnice udělána jest do městečka Častolovic za kněze Jana Hradeckého od Jana Bassti konváře v městě Hradci 1571. Ze starého kostela se rovněž dochovala krypta se třemi sklepy - hrobky Půticů, Oppersdorfů a na straně levé u vchodu do dnešní stavby náhrobní kámen Fridricha z Oppersdorfu.

Nový barokní kostel sv. Víta je dílem hradeckého stavitele Františka Kermera, slavnostně vysvěcený 24.9.1775. Při opravě filiálního kostela Častolovic v Ličně se našlo 12 cínových rakví s pozůstatky pánů Dobřenských z Dobřenic. Jejich prodejem byly získány prostředky na stavbu varhan od J.Španěla z Rokytnice v Orl.h. Hlavní oltář byl přestavěn do dnešní podoby v letech 1812-16 za Františka Josefa Šternberka.

Se stavbou kostela byla postavena na protějším svahu fara spojená pěší dřevěnou a od r.1915 železobetonovou lávkou. Hodiny na hlavní věži měří čas od 80.let 19.století přičiněním faráře A.Potěhníka a řídícího učitele G.Laška

 

 

Stará školní budova

Stará škola se nachází v těsném sousedství bývalého pivovaru. Roku 1822 nechal školu z kamene postavit hrabě František Josef Šterberk, aby se nemuselo vyučovat v různých staveních. Svému poslání sloužila budova až do r.1908, kdy byla dokončena stavba nové školní budovy.

 

Bývalý pivovar

Svoji tradici v městečku mělo vaření piva, jež se prodávalo výhradně v panském domě a později i v ostatních hostincích v Častolovicích. Pivovar pocházel pravděpodobně z období vlády rodu Oppersdorfů, býval s pánví měděnou, káděmi, hvozdem, humnem, sladovnou, spilkou, sklepy a obydlím pro sládka. Sláva pivovaru byla ukončena r.1949 a později byl objekt používán jako skladiště.