ÚZEMNÍ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 2022 ZMĚNA Č. 1

1 - ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE ČASTOLOVICE

 Grafická část

 Textová část

2 - POSOUZENÍ SEA, NATURA A KRAJINNÉHO RÁZU

ÚZEMNÍ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 2022

1 - ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE ČASTOLOVICE

 Grafická část

Textová část

ÚZEMNÍ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 2012

1 - ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE ČASTOLOVICE

(schválen na veřejném jednání ZM dne 21.2.2013)

Grafická část

Textová část

 

 2 - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Grafická část

Textová část

 

3 - POSOUZENÍ SEA, NATURA A KRAJINNÉHO RÁZU

  • Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
  • Vyhodnocení vlivů územního plánu městyse Častolovice na životní prostředí a soustavu Natura 2000
  • Územní plán Častolovice - SEA posouzení

 

TABULKY