Knihovna nabízí tyto služby:

Půjčování knih a časopisů z vlastního fondu knihovny - výpůjční doba je jeden měsíc. Do této doby je nutné knihy či periodika vrátit nebo požádat o jejich prodloužení (osobně, telefonicky, elektronicky, samostatně ve svém čtenářském kontu). Prodloužit výpůjčky je možné dvakrát.

 

- Vyhledávání dokumentů v on-line katalogu

- Pomoc při výběru knih

- Meziknihovní výpůjční systém (MVS)

- Veřejně přístupný bezplatný internet - WIFI

- Tisk, kopírování a skenování dokumentů

- Pořádání akcí kulturního charakteru - besedy, kursy, výstavy, přednášky, soutěže...

 

Jak se přihlásit do knihovny?

Ceník služeb a poplatků

Deset pravidel bezpečného internetu pro děti

Internetový řád

Univerzita třetího věku VU3V

Užitečné odkazy pro dospělé a děti

 

Různé odkazy:

Odkazy v Častolovicích: Užitečné a zajímavé odkazy:

Oficiální stránky Městyse Častolovice

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Spolek přátel Častolovic 

Zámek Častolovice

 

Užitečné a zajímavé odkazy:

SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Národní knihovna České republiky

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí