Přesné datum založení Častolovic nelze z dostupných historických pramenů stanovit. Založení Častolovic zřejmě souvisí s kolonizační činností západočeských Půticů, i když pravděpodobně navázalo na existenci nějaké starší osady. Příslušníci tohoto starobylého šlechtického rodu nosili ve znaku tři modré kosmé pruhy ve stříbrném štítu, v klenotu měli stříbrné křídlo se stejnými pruhy jako ve štítu, přikrývadla modro-stříbrná. Ve 14. století měli někteří členové rodu na pečetích pruhy jen dva. Potvrzuje to skutečnost, že byli příslušníky velkého rozrodu Drslaviců, kolonizujících krajinu kolem Tiché a Divoké Orlice a mají společné znaky s pozdějšími pány z Dobrušky a Opočna, užívajících ve znaku dva (nebo i více) stříbrné kosmé pruhy v červeném štítu, a s pány z Potštejna, užívajících na stříbrném štítu tři pruhy červené.

Jedna větev Drslaviců, která si oblíbila křestní jméno Půta, učinila z Častolovic své hlavní sídlo a jmenovala se proto pány z Častolovic. Zakladatelem rodu Drslaviců je Drslav, královský kastelán, purkrabí a popravce na hradu Plzni, honosící se erbem se čtyřmi stříbrnými pruhy v modrém poli.

Podle některých pramenů někdy kolem roku 1280 založili páni z Častolovic (snad Procek syn Půty) z rodu Drslaviců, na blatech nedaleko dnešního zámku, nejspíše v místě zvaném Skalka (pravděpodobně na návrší u nynějšího kostela), gotickou tvrz či hrad, využívající ke své obraně mokřiny a vodní plochy ve svém okolí. Zatímco samotná tvrz nijak nevynikala, její majitelé se v pozdějších dobách významným způsobem zapsali do českých dějin. V 11. či 12. století měla již osada, dle některých, bohužel blíže nespecifikovaných historických pramenů, vlastní kostel a faru. Ve 13. až 14.století bylo zalidněno i široké okolí obce - Rychnov, Potštejn a Žamberk. Roku 1312 je připomínán Půta syn Prockův, u kterého lze předpokládat, že ves Častolovice měl ve svém držení.

Zdroj: článek Počátky osídlování publikován 20.8.2010 na webu Spolek přátel Častolovic

 

Pokračování a další zajímavé články nejen o historii městyse najdete na webu Spolek přátel Častolovic

Počátky osídlování

Panství Častolovice od r. 1440 do r.1948 

Popis obce před 300 lety 

Prusko - Rakouská válka 1866