Obecně závazné vyhlášky

OZV 2023

OZV č. 1/2023 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze vstupného

OZV č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 4/2023 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 5/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

OZV 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o nočním klidu

 

OZV 2020 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku z pobytu

 

OZV 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

 

OZV 2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na VP

Obecně závazná vyhláška č.2/2017, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.3/2017, o zákazu kouření a používání elektr. cigaret na VP

Obecně závažná vyhláška městyse Častolovice č. 4/2017

 

OZV 2009

Obecně závazná vyhláška č.4/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v městysi Častolovice

 

OZV 2007

Obecně závazná vyhláška městyse Častolovice č.1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

 

Nařízení

 

Nařízení č. 1/2016, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse

 

Požární bezpečnost

 

Požární řád
Příloha č.1 - požární poplachový plán
Příloha č.2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse, kategorie, početní stav a vybavení
Příloha č.3 - přehled zdrojů vody, čerpacích stanovišť a směr příjezdu k nim, hydrantová síť

Nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje ( požární ochrana v budovách zvláštního významu, zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob)

Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 

Ostatní

Řád veřejného pohřebiště (hřbitovní řád)