Finanční výbor

Finanční výbor můsí být nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse.

Členové

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Šárka Fajglová Předsedkyně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Mgr. Alena Zvěřinová Členka  
Ing. Pavlína Kotoučová Členka  
Ing. Milan Brandejs Člen  
Ing. Evžen Šupler Člen  
Bc. Hana Jedlinská Organizační pracovník ÚM  

Jednací řád finančního výboru

Jednací řád finančního výboru ve formátu PDF k nalezení ZDE.

 

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor můsí být nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.

Členové

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
René Novák Předseda Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Jaromír Novák CSc. Člen  
Martin Bělka Členka  
Ing. Jaroslav Kovaříček CSc. Člen  
Jolana Vanická Členka  

Jednací řád kontrolního výboru

Jednací řád kontrolního výboru ve formátu PDF k nalezení ZDE.