Rada městyse

Rada městyse je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu městyse. Radu městyse tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva městyse. Počet členů rady městyse je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva městyse. Rada městyse připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva městyse a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Členové

Dokumenty

Jednací řád rady městyse Častolovice

Jednací řád komisí rady městyse Častolovice