O školské radě

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů

schvaluje výroční zprávu

schvaluje školní řád

schvaluje pravidla pro hodnocení žáků

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

projednává návrh rozpočtu

vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

projednává inspekční zprávy České školní inspekce

podává podněty řediteli školy, zřizovateli

  

Složení školské rady

Zástupci zřizovatele:

Miloš Málek, Šárka Fajglová, Mgr. Alena Zvěřinová

Za zákonné zástupce:

Lucie Bahníková (místopředsedkyně ŠR), Stanislava Martinková, Jarmila Čechová Krečmerová

Zástupci pedagogického sboru:

Mgr. Andrea Micherová (předsedkyně ŠR),  Mgr. Gabriela Luxová, Mgr. Radka Přibylová

 

Dokumenty

Jednací řád školské rady

Ke stažení ze stránek školy ZDE.

Zápisy z jednání

Naleznete na stránkách školy ZDE.

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 2015

Inspekční zpráva 2013

Inspekční zpráva 2009