Hlášení 26. 9. 2022

Kulturní komise Častolovice ve spolupráci s městysem Častolovice Vás zve v pondělí 3. října 2022 od 17:00 hodin na sál U Lva v Častolovicích na akci Listování - Lukáše Hejlíka s názvem Co by můj syn měl vědět o světě, vstupné je 120,- Kč, zvýhodněný prodej knih autora, občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

Zahrádkářská organizace český zahrádkářský svaz Častolovice, Územní sdružení českého zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou za podpory městyse Častolovice Vás zvou na 22. výstavu ovoce, zeleniny a květin ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH, a to ve dnech 6. - 9. října 2022 na Sokolské zahradě v Častolovicích. Výstava bude ve čtvrtek, pátek a v sobotu od 9:00 do 17:00 hodin a v neděli od 9:00 do 16:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Hlášení 23. 9. 2022

AFK Častolovice Vás zve na fotbalové utkání mužů 2. třídy okresního přeboru Rychnovska, které se koná v sobotu 24. 9. 2022 od 16:30 hodin. Soupeřem budou hráči FK Kostelec nad Orlicí B. Na Vaši podporu se těší hráči AFK Častolovice.

Oznamujeme občanům, že se uskuteční Sbírka pro Diakonii Broumov v pátek 23. 9. 2022 od 9:00 do 18:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin na sále U Lva Častolovice vchod od parkoviště. Bližší informace naleznete na letácích, které jste obdrželi do Vašich poštovních schránek.

Oznamujeme občanům, že se konají VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hodin (pátek) a 24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin (sobota). Místem konání voleb je zasedací místnost v budově Úřadu městyse Častolovice. Volební místnost má bezbariérový přístup. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 20. září 2022. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad, ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Sbor dobrovolných hasičů Častolovice Vás zve na XVII. ročník Memoriálu Mirka Frýdy a XXVI. ročník soutěže "O putovní pohár starosty obce Častolovic" v požárním útoku v sobotu 24. září 2022 od 10:00 hodin na Sokolské zahradě v Častolovicích. Soutěž je zařazena do XXIII. ročníku Podorlické hasičské ligy. Vstup zdarma, občerstvení zajištěné - kuřata od 10:00 hodin.)

Kulturní komise Častolovice ve spolupráci s městysem Častolovice Vás zve v pondělí 3. 10. 2022 od 17:00 hodin na sál U Lva v Častolovicích na akci Listování - Lukáše Hejlíka s názvem Co by můj syn měl vědět o světě, vstupné je 120,-Kč + zvýhodněný prodej knih autora. Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně vítáni. 

Hlášení 21. 9. 2022

POZVÁNKA na zasedání č. 19 Zastupitelstva městyse Častolovice konané dnes 21. 9. 2022 v Kulturním domě U Lva od 17:00 hod.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Program jednání ZM-19-2022

3. Zpráva z kontrolního výboru

4. Rada městyse Častolovice

5. Pozemky

6. Veřejněprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany

7. Rozpočtové opatření č. 7/2022

8. Různé + diskuse

AFK Častolovice Vás zve na fotbalové utkání mužů 2.třídy okresního přeboru Rychnovska, které se koná v sobotu 24. září 2022 od 16:30 hodin. Soupeřem budou hráči FK Kostelec nad Orlicí B. Na Vaši podporu se těší hráči AFK a pořadatelé.

Oznamujeme občanům, že se uskuteční Sbírka pro Diakonii Broumov v pátek 23. 9. 2022 od 9:00 do 18:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin na sále U Lva Častolovice vchod od parkoviště. Bližší informace naleznete na letácích, které jste obdrželi do Vašich poštovních schránek.

Oznamujeme občanům, že se konají VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hodin (pátek) a 24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin (sobota). Místem konání voleb je zasedací místnost v budově Úřadu městyse Častolovice. Volební místnost má bezbariérový přístup. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 20. září 2022. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad, ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Sbor dobrovolných hasičů Častolovice Vás zve na XVII. ročník Memoriálu Mirka Frýdy a XXVI. ročník soutěže "O putovní pohár starosty obce Častolovic" v požárním útoku v sobotu 24. září 2022 od 10:00 hodin na Sokolské zahradě v Častolovicích. Soutěž je zařazena do XXIII. ročníku Podorlické hasičské ligy. Vstup zdarma, občerstvení zajištěné - kuřata od 10:00 hodin.

Hlášení 19. 9. 2022

Česká pošta v Častolovicích oznamuje, že zítra, tj. 20. září 2022, bude od 11:00 hodin z technických důvodů uzavřena.

POZVÁNKA na zasedání č. 19 Zastupitelstva městyse Častolovice konané dne 21. 9. 2022 v Kulturním domě U Lva od 17:00 hod.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Program jednání ZM-19-2022

3. Zpráva z kontrolního výboru

4. Rada městyse Častolovice

5. Pozemky

6. Veřejněprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany

7. Rozpočtové opatření č. 7/2022

8. Různé + diskuse

Oznamujeme občanům, že se uskuteční Sbírka pro Diakonii Broumov v pátek 23. 9. 2022 od 9:00 do 18:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin na sále U Lva Častolovice vchod od parkoviště. Bližší informace naleznete na letácích, které jste obdrželi do Vašich poštovních schránek.

Oznamujeme občanům, že se konají VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hodin (pátek) a 24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin (sobota). Místem konání voleb je zasedací místnost v budově Úřadu městyse Častolovice. Volební místnost má bezbariérový přístup. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 20. září 2022. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad, ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Sbor dobrovolných hasičů Častolovice Vás zve na XVII. ročník Memoriálu Mirka Frýdy a XXVI. ročník soutěže "O putovní pohár starosty obce Častolovic" v požárním útoku v sobotu 24. září 2022 od 10:00 hodin na Sokolské zahradě v Častolovicích. Soutěž je zařazena do XXIII. ročníku Podorlické hasičské ligy. Vstup zdarma, občerstvení zajištěné - kuřata od 10:00 hodin.

Hlášení 16. 9. 2022

Český zahrádkářský svaz v Albrechticích n. Orl. oznamuje, že v sobotu dne 17. září 2022 ve 13:00 hodin zahájí moštování jablek. Každý si odveze mošt ze svého ovoce. Podle zájmu se bude moštovat vždy v sobotu mezi 13. a 16. hodinou do odvolání.

POZVÁNKA na zasedání č. 19 Zastupitelstva městyse Častolovice konané dne 21. 9. 2022 v Kulturním domě U Lva od 17:00 hod.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Program jednání ZM-19-2022

3. Zpráva z kontrolního výboru

4. Rada městyse Častolovice

5. Pozemky

6. Veřejněprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany

7. Rozpočtové opatření č. 7/2022

8. Různé + diskuse

Hlášení 15. 9. 2022

Sociální komise městyse Častolovice Vás srdečně zve na přátelské posezení se skupinou Zázvorový čaj a to dnes 15. září 2022 v 18:00 hodin na sále U Lva v Častolovicích, vstup z boční strany sálu. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Hlášení 14. 9. 2022

Informujeme občany, že ve středu 14. září 2022 od 18:00 hodin se uskuteční v kavárně Okapi akce "Na kafe se senátorem" za náš volební okrsek Janem Grulichem. Na setkání se těší pan senátor i pořadatelé.

Sociální komise městyse Častolovice Vás srdečně zve na přátelské posezení se skupinou Zázvorový čaj a to ve čtvrtek 15. září 2022 v 18:00 hodin na sále U Lva v Častolovicích, vstup z boční strany sálu. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Český zahrádkářský svaz v Albrechticích n. Orl. oznamuje, že v sobotu dne 17. září 2022 ve 13:00 hodin zahájí moštování jablek. Každý si odveze mošt ze svého ovoce. Podle zájmu se bude moštovat vždy v sobotu mezi 13. a 16. hodinou do odvolání.

 

POZVÁNKA na zasedání č. 19 Zastupitelstva městyse Častolovice konané dne 21. 9. 2022 v Kulturním domě U Lva od 17:00 hod.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Program jednání ZM-19-2022

3. Zpráva z kontrolního výboru

4. Rada městyse Častolovice

5. Pozemky

6. Veřejněprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany

7. Rozpočtové opatření č. 7/2022

8. Různé + diskuse

Hlášení 12. 9. 2022

Oznamujeme Vám, že dne 13. září 2022 bude prodejna KONZUM Častolovice z důvodu konání inventury uzavřena.

Informujeme občany, že ve středu 14. září 2022 od 18:00 hodin se uskuteční v kavárně Okapi akce "Na kafe se senátorem" za náš volební okrsek Janem Grulichem. Na setkání se těší pan senátor i pořadatelé.

Sociální komise městyse Častolovice Vás srdečně zve na přátelské posezení se skupinou Zázvorový čaj a to ve čtvrtek 15. září 2022 v 18:00 hodin na sále U Lva v Častolovicích, vstup z boční strany sálu. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Český zahrádkářský svaz v Albrechticích n. Orl. oznamuje, že v sobotu dne 17. září 2022 ve 13:00 hodin zahájí moštování jablek. Každý si odveze mošt ze svého ovoce. Podle zájmu se bude moštovat vždy v sobotu mezi 13. a 16. hodinou do odvolání.

Hlášení 2. 9. 2022

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že od 2. do 9. září 2022 má dovolenou. Zástupy: v dopoledních hodinách pan MUDr. Musil, Kostelec nad Orlicí, tel. 494 322 740 nebo paní MUDr. Talavašková, Kostelec nad Orlicí, tel. 494 322 722.

Paní MUDr. Klejmová oznamuje, že od 5. do 12. září 2022 má dovolenou. Zástup paní MUDr. Matějusová, Kostelec nad Orlicí v dopoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě.

Team Letního kina Častolovice Vás zve dnes 2. 9. 2022 na českou pohádku Zakletá jeskyně do volnočasového areálu Na Hřišti. Začátek je ve 20:00 hodin, vstupné 120,- Kč, film je vhodný pro všechny. Občerstvení zajištěno, projekce se koná za každého počasí.

Kulturní komise městyse Častolovice Vás zve na BENEFIČNÍ KONCERT v sobotu 3. září 2022 od 18:00 hodin v Kostele sv. Víta. Koncert je benefiční akcí na opravu střechy kostela sv. Víta. Vstupné je 100 Kč.

 

Sbor dobrovolných hasičů Častolovice Vás zve na KONEC PRÁZDNIN S HASIČI a to v sobotu 3. září 2022 od 13 do 17 hodin v areálu hasičské zbrojnice, Čekají na Vás soutěže pro děti s odměnou, skákací hrad, vystoupení Martina Probošta, ukázka hasičské techniky. Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

Hlášení 31. 8. 2022

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že od 2. do 9. září 2022 má dovolenou. Zástupy: v dopoledních hodinách pan MUDr. Musil, Kostelec nad Orlicí, tel. 494 322 740 nebo paní MUDr. Talavašková, Kostelec nad Orlicí, tel. 494 322 722.

Paní MUDr. Klejmová oznamuje, že od 5. do 12. září 2022 má dovolenou. Zástup paní MUDr. Matějusová, Kostelec nad Orlicí v dopoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě.

Team Letního kina Častolovice Vás zve v pátek na českou pohádku Zakletá jeskyně do volnočasového areálu Na Hřišti. Začátek je ve 20:00 hodin, vstupné 120,- Kč, film je vhodný pro všechny. Občerstvení zajištěno, projekce se koná za každého počasí.