Hlášení 14. 1. 2022

V rámci Tříkrálové sbírky Charity Česká republika, která v našem městysi proběhla v sobotu 8. ledna 2022, bylo celkem vybráno 36 722,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou - Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služby a na krytí nákladů spojených s provozem NDC Zastávka (pro lidi bez domova). Dále poputuje pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby a rodinám s postiženým dítětem. Z výtěžku budou rovněž kryty náklady vzniklé při odstraňování následků povodní, požárů a dalších mimořádných situací a na redistribuci potravinové a materiální pomoci. Část výtěžku bude také poskytnuta na realizaci projektů v Indii: kvalifikační kurzy pro mladé lidi a večerní vyučování pro děti v oblasti Bangalore a na podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Karnataka. Všem, kteří do sbírky přispěli děkují Tříkráloví koledníci.

Hlášení 12. 1. 2022

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že ve čtvrtek 13. ledna 2022 neordinuje.

V rámci Tříkrálové sbírky Charity Česká republika, která v našem městysi proběhla v sobotu 8. ledna 2022, bylo celkem vybráno 36 722,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou - Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služby a na krytí nákladů spojených s provozem NDC Zastávka (pro lidi bez domova). Dále poputuje pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby a rodinám s postiženým dítětem. Z výtěžku budou rovněž kryty náklady vzniklé při odstraňování následků povodní, požárů a dalších mimořádných situací a na redistribuci potravinové a materiální pomoci. Část výtěžku bude také poskytnuta na realizaci projektů v Indii: kvalifikační kurzy pro mladé lidi a večerní vyučování pro děti v oblasti Bangalore a na podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Karnataka. Všem, kteří do sbírky přispěli děkují Tříkráloví koledníci.

Hlášení 7. 1. 2022

 V sobotu 8. ledna 2022 se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka Charity Česká republika. Tříkráloví koledníci, které potkáte v našich ulicích, či kteří zazvoní u Vašich příbytků předem děkují za Vaše otevřená srdce a finanční příspěvek na pomoc potřebným lidem. Přispět bude možno také v neděli 9. ledna před nebo po mši svaté na svátek Křtu Páně, která se koná od 7:45 hodin v kostele sv. Víta. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou - Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služby a na krytí nákladů spojených s provozem NDC Zastávka (pro lidi bez domova). Dále poputuje pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby a rodinám s postiženým dítětem. Z výtěžku budou rovněž kryty náklady vzniklé při odstraňování následků povodní, požárů a dalších mimořádných situací a na redistribuci potravinové a materiální pomoci. Část výtěžku bude také poskytnuta na realizaci projektů v Indii: kvalifikační kurzy pro mladé lidi a večerní vyučování pro děti v oblasti Bangalore a na podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Karnataka.

Hlášení 5. 1. 2022

MUDr. Plšek oznamuje, že zítra, tj. 6. ledna 2022, neordinuje.

Oznamujeme občanům, že si mohou v úředních hodinách ÚM Častolovice vyzvednout svozový plán na odvoz popelnic pro rok 2022. Svozový plán je zveřejněn i na úřední desce, webových stránkách, na nástěnce v přízemí budovy ÚM a v prosklené skříňce u dveří před Českou poštou.

 V sobotu 8. ledna 2022 se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka Charity Česká republika. Tříkráloví koledníci, které potkáte v našich ulicích, či kteří zazvoní u Vašich příbytků předem děkují za Vaše otevřená srdce a finanční příspěvek na pomoc potřebným lidem. Přispět bude možno také v neděli 9. ledna před nebo po mši svaté na svátek Křtu Páně, která se koná od 7:45 hodin v kostele sv. Víta. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou - Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služby a na krytí nákladů spojených s provozem NDC Zastávka (pro lidi bez domova). Dále poputuje pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby a rodinám s postiženým dítětem. Z výtěžku budou rovněž kryty náklady vzniklé při odstraňování následků povodní, požárů a dalších mimořádných situací a na redistribuci potravinové a materiální pomoci. Část výtěžku bude také poskytnuta na realizaci projektů v Indii: kvalifikační kurzy pro mladé lidi a večerní vyučování pro děti v oblasti Bangalore a na podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Karnataka.

Hlášení 3. 1. 2022

V sobotu 8. ledna 2022 se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka Charity Česká republika. Tříkráloví koledníci, které potkáte v našich ulicích, či kteří zazvoní u Vašich příbytků předem děkují za Vaše otevřená srdce a finanční příspěvek na pomoc potřebným lidem. Přispět bude možno také v neděli 9. ledna před nebo po mši svaté na svátek Křtu Páně, která se koná od 7:45 hodin v kostele sv. Víta.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou - Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služby a na krytí nákladů spojených s provozem NDC Zastávka (pro lidi bez domova). Dále poputuje pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby a rodinám s postiženým dítětem. Z výtěžku budou rovněž kryty náklady vzniklé při odstraňování následků povodní, požárů a dalších mimořádných situací a na redistribuci potravinové a materiální pomoci. Část výtěžku bude také poskytnuta na realizaci projektů v Indii: kvalifikační kurzy pro mladé lidi a večerní vyučování pro děti v oblasti Bangalore a na podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Karnataka.

Hlášení 27. 12. 2021

Oddíl HC Častolovice pro Vás připravil VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. Akce proběhne mezi vánočními svátky v úterý 28. 12. 2021 od 11:00 do 12:00 na rychnovském zimním stadiónu. Akce je určena pro obyvatele Častolovic. Děti budou vpuštěny na led pouze s helmou (lyžařská, cyklistická, hokejová). Je nutné dodržet pravidla MZČR. Jste srdečně zváni.

 

Hlášení 22. 12. 2021

Tímto Vás srdečně zveme v tradičním termínu - tedy v sobotu 25. prosince v 18:00 hodin na Zpívání u vánočního stromu, které pro Vás za podpory městyse Častolovice připravili členové a členky Sboru dobrovolných hasičů. Akce se koná před hasičskou zbrojnicí. Prosíme o dodržování platných opatření.

 

Pan doktor Plšek oznamuje, že dne 23. prosince neordinuje. 

27. 12. 2021 od 8:00 do 11:00 hodin

29. - 31. 12. 2021 neordinuje

Zástup pan doktor Musil v Kostelci nad Orlicí od 8:00 do 11:00 hodin

Hlášení 17. 12. 2021

Městys Častolovice Vás srdečně zve na koncert ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jana Jakuba Ryby v neděli 19. prosince 2021 v 18:00 hodin v kostele sv. Víta v Častolovicích. Účinkuje orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí, Sbory Camina a Carmina Alta, sólisté. Koncert bude probíhat za platných epidemiologických opatření MZČR. Prosíme posluchače o platný covid-pas a respirátor nebo roušku. 

Hlášení 13. 12. 2021

P O Z V Á N K A

na zasedání č. 15 Zastupitelstva městyse Častolovice

konané dne 15. 12. 2021 v galerie Antonína Hudečka od 17:00 hod.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Program jednání ZM-15-2021

3. Kontrola usnesení

4. Rada městyse Častolovice

5. Rozpočet na rok 2022

6. Obchvat II/318

7. Změna č.1 Územního plánu Častolovice

8. Smlouva o spolupráci Častolovice - Libel

9. Vodné a stočné na rok 2022

10. OZV č. 4/2021, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a OZV č. 5/2021, o nočním klidu

11. Různé

Hlášení 8. 12. 2021

Pan MUDr. Plšek oznamuje občanům, že ve čtvrtek 9. 12. 2021 neordinuje.