VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích

Seznam obcí, které podávají kandidátní listiny Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí a potřebný počet voličů na peticích, podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Registrační úřad - Městský úřad Kostelec nad Orlicí je v rámci správního obvodu pověřeného obecního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 2022 registračním úřadem pro příjem a registraci kandidátních listin pro níže uvedené obce (§ 21 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí).

Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích - Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů uvádí tabulka v odkazu níže (§ 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a adresa místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 19. ČERVENCE 2022 do 16:00 hodin na Městském úřadě Kostelec nad Orlicí, matrika č. dveří A-005.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022