Popis činnosti

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává rozpočet
  • projednává inspekční zprávy
  • podává podněty řediteli školy, zřizovateli

  

Složení školské rady

Zástupci zřizovatele:

 ing. Zdeněk Praus, Bc. Miloš Tichý, pan Miloš Málek

Za zákonné zástupce:

 paní Petra Bašová, paní Lucie Sejkorová, paní Helena Štěpánková

Zástupci pedagogického sboru:

 Mgr. Šárka Dolečková, Mgr. Gabriela Luxová, Mgr. Bc. Jana Řízková

 

Dokumenty

Jednací řád školské rady

Ke stažení ze stránek školy ZDE.

Zápisy z jednání

Naleznete na stránkách školy ZDE.

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 2015

Inspekční zpráva 2013

Inspekční zpráva 2009