Soutěž SKIP pro spisovatele a ilustrátory

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – 10. ročník!

Pravidla soutěže

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zasláním díla do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas s těmito Pravidly.

Pořadatel soutěže

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen „SKIP“), se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 190/5, PSČ 110 00, IČ 40765407.

Přihlásit do soutěže je možné dílo, které je

·         dosud nepublikované a jehož vydání není smluvně vázané s jiným nakladatelstvím

·         po jazykové, literární, obsahové a výtvarné stránce vhodné pro děti ve věku 7-8 let

·         přiměřené dovednostem začínajících čtenářů

·         o rozsahu minimálně 20 000 a maximálně 30 000 znaků včetně mezer

·         doplněno minimálně 10 ilustracemi, optimálně 26 ilustracemi

·         prózou či poezií

·         v českém jazyce

Díla nesplňující uvedené podmínky nebudou přijata do soutěže. Pořadatel si zejména vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla s protiprávním, pohoršujícím, diskriminujícím, ponižujícím, zesměšňujícím či jinak závadným obsahem.

Soutěžní dílo může mít jednoho autora textu a jednoho autora ilustrací, případně může mít jen jednoho autora obou složek.

Způsob zasílání soutěžních děl

Soutěžní dílo může do soutěže přihlásit pouze jeden z jeho autorů, a to se souhlasem druhého autora díla. Za autora mladšího 18 let přihlašuje soutěžní dílo jeho zákonný zástupce, případně s tímto přihlášením alespoň vyjádří svůj souhlas. 

Soutěžní díla je třeba zaslat prostřednictvím služby http://www.uschovna.cz/ e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31. července 2017.

Hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže

Díla bude posuzovat odborná porota, kterou jmenuje pořadatel soutěže. Při hodnocení bude brán zřetel na dodržení podmínek soutěže a rovněž na poetičnost, hravost, etický přínos textu nebo autorský nápad. Porota vybere vítězné dílo a stanoví pořadí dalších děl, vhodných k případnému vydání v následujících letech. Porota si též vyhrazuje právo rozhodnout, že žádné z děl není vítězné.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na webových stránkách SKIP ČR.

Vydání díla

Autorům vítězného díla pořadatel zašle do 30. 9. 2017 návrh smlouvy na vydání díla.

Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků. Autor textu i autor ilustrací obdrží honoráře ve výši 30 000 Kč. Licence na vydání díla bude poskytnuta jako výhradní po dobu 3 let.

Součástí smlouvy s autorem ilustrací bude závazek doplnit 1 barevnou ilustraci na obálku a 1 barevnou dvoustranu. Součástí smlouvy s autorem textu mohou být požadavky na drobné úpravy textu.

Díla zařazená porotou na dalších místech mohou být dle rozhodnutí pořadatele a po dohodě s autory postupně vydána za obdobných podmínek v následujících letech. 

V Praze dne 23. dubna 2017

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

 

Předseda SKIP