Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

Czech PointProjekt, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT:

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Zdroj informací : http://www.czechpoint.cz

 

Datové schránky 

Datové schránky

Datové schránky zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Tento způsob komunikace – prostřednictvím datových schránek – nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním na základě jejich žádosti. Cílem datových schránek je efektivnější – tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan.

Výhody datových schránek

Zřízení i používání datové schránky je pro komunikaci s úřady zdarma, tudíž neplatíte za poštovné.

Většinu úředních písemností obdržíte do datové schránky. Výjimku představují dokumenty, které technicky nelze zasílat datovou zprávou nebo případy, kdy konkrétní právní předpis vyžaduje jiný způsob doručení.

Můžete komunikovat s úřady přes internet z pohodlí domova nebo z jakéhokoli místa na světě. Nejste omezeni úřední dobou úřadu ani otvírací dobou a vzdáleností od pošty.

Elektronická komunikace je rychlejší než tradiční postupy. Zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky orgánu veřejné moci – tedy prakticky hned, kdy jí odešlete.

Datové zprávy nabízí lepší důkazní prostředky, protože odeslanou zprávu si můžete uložit a kdykoli prokázat, co jste přesně úřadu poslali. Oproti tomu z podacího lístku (k doporučené zásilce) nevyčtete, co bylo obsahem dopisu.

Vaše záležitosti můžete snadno svěřit jiné osobě, které důvěřujete. Pověřené osoby mohou mít též přístup k Vám dodaným datovým zprávám a mohou za Vás i zprávy posílat. Vám i tak zůstává možnost kontroly, protože jak doručené, tak i odeslané zprávy zůstávají ve schránce po dobu 90-ti dnů.

S přístupovými údaji k datové schránce se můžete přihlásit do informačních systémů sociální i finanční správy. Tam naleznete důležité údaje o stavu svých účtů důchodového a sociálního pojištění, daňových povinností atd. A samozřejmě můžete pomocí datové schránky i podávat všechna povinná přiznání. Viz eportal.cssz.cz a www.daneelektronicky.cz.

Výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů získáte zdarma do své datové schránky, zatímco za jejich papírové vyhotovení byste jinak museli platit nemalé poplatky. Více viz CzechPOINT@home.

Pokud si povolíte příjem Poštovních datových zpráv (PDZ), mohou Vám do datové schránky zasílat písemnosti i soukromoprávní subjekty, jako jsou například banky, pojišťovny, dodavatelé energií apod. Poštovní datové zprávy můžete také soukromoprávním subjektům (fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby) ze své datové schránky posílat. Pozn.: tato možnost je zpoplatněná, viz stránky o PDZ.

Zdroj: https://www.datoveschranky.info